Yhdistyksille: Ohjeet Pieni ele ry:n jakamien avustusten käyttöön

30.11.2022

Pieni ele on avoin hyväntekeväisyyskeräys, jolla tuetaan vammaisia ja pitkäaikaissairaita ihmisiä. Tukiliitto on yksi Pieni ele ry:n jäsenjärjestöistä.

Pieni ele ry:n avustuksia voivat saada yhdistyksen jäsenjärjestöt ja niiden paikallisyhdistykset. Paikallisyhdistyksille avustuksia maksetaan, kun yhdistys on osallistunut Pieni ele ry:n järjestämään keräykseen. Avustukset saa käyttää vain vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi. Pieni ele ry:n järjestämän keräyksen ainoa tarkoitus on hankkia varoja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi.

Pieni ele ry:n jäsenjärjestöjä ovat Allergia- iho- ja astmaliitto, Diabetesliitto, Epilepsialiitto Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kuuloliitto, Kuurojen liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Reumaliitto ja Sydänliitto.

Lisätietoja sivulla
www.pieniele.fi

Ohjeet avustusten käyttöön

Pieni ele ry:n järjestämä pieni ele -vaalikeräys on Poliisihallituksen myöntämän keräysluvan alaista toimintaa. Pieni ele ry raportoi vuosittain toiminnastaan ja taloudestaan Poliisihallitukselle, joka valvoo keräystä. Yksi valvontakohteista on kerättyjen lahjoitusten käyttö.

Lahjoittajien näkökulmasta on tärkeää, että voidaan kertoa, miten lahjoitusvaroja on käytetty edunsaajien eli vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi.

Avustusten käyttö paikallisyhdistyksissä

Ohjeet, miten päätätte Pieni ele ry:n avustuksen käytöstä yhdistyksessänne:

 • Miettikää, miten suunnittelemanne käyttötarkoitus hyödyttää vammaisia tai pitkäaikaissairaita.
 • Avustuksen käyttötarkoituksen on näyttävä vammaisen tai pitkäaikaissairaan elämässä esimerkiksi virkistyksenä, tukena, tietona jne.

Avustuksia voi käyttää esimerkiksi näin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi:

 • Virkistystapahtumat
 • Kuntoutus
 • Apuvälineet
 • Vertaistuki
 • Tiedotus sairaudesta yms.
 • Neuvonta
 • Liikuntaryhmät
 • Liikunnan tukeminen, esimerkiksi tuki uimahallin maksuihin

Esimerkkejä, joita Poliisihallitus ei hyväksy avustusten käyttökohteiksi:

 • Yleiseen yhdistyksen toiminnan ylläpitoon (Tämä ei ole riittävä vastaus, kun raportoitte avustusten käytöstä, vaan käyttö on yksilöitävä.)
 • Yhdistyksen hallituksen tai muun vastaavan kokouksen kokouskulut
 • Yhdistyksen sähkölasku
 • Toimistotilan vuokra
 • Yleinen puhelinlasku (Poikkeus, jos kyseessä esim. auttavan neuvontapuhelimen kulu.)
 • Bensakorvauksia tai muita korvauksia vapaaehtoisille
 • Vapaaehtoisten lipasvahtien kahvitarjoilut
 • Yhdistyksen pankin palvelumaksut
 • Patentti- ja rekisterihallituksen maksut
 • Juoksevat menot
 • Kahvitarjoilut
 • Atk-kulut

Keräys ohjeistaa yhdistyksiä näin:
Miettikää aina ensin, hyödyttääkö käyttötarkoitus lahjoituskohdettamme eli vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Mitä hyötyä käyttötarkoitus tuo lahjoituskohteelle, miten se näkyy vammaisen tai pitkäaikaissairaan elämässä? Jos olet epävarma, miten avustusta voi käyttää, ota yhteyttä omaan kattojärjestöösi tai Pieni ele ry:hyn info@pieniele.fi.

Avustusten käytön raportointi

Pieni ele ry:lle Poliisihallitus velvoittaa Pieni ele ry:n valvomaan lahjoitusvarojen käyttöä ja raportoimaan niistä vuosittain. Näin varmistetaan, että keräyksen toiminta on vastuullista ja läpinäkyvää.

Pieni ele ry kerää vuosittain tiedot jäsenjärjestöiltään ja niiden keräykseen osallistuneilta yhdistyksiltä avustusten käyttökohteista. Jäsenjärjestöjen ja paikallisyhdistysten on pidettävä kirjaa siitä, mihin Pieni ele ry:n jakamia avustuksia käytetään. Näillä tiedoilla vastaamme Poliisihallituksen esittämiin kysymyksiin lahjoitusvarojen käytöstä.

Lisätietoja:
Pieni ele ry
info@pieniele.fi
Erika Mäntylä,
puh. 040 529 5409