Ville Hirvilammen muistolle

19.10.2023

Yksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perustajista, alkuvaiheen varapuheenjohtaja Ville HIrvilammi on kuollut. Hän teki usean vuosikymmenen ajan arvokasta vapaaehtoistyötä kehitysvammaisten ihmisten hyväksi, myös Kehitysvammaisten Tukiliitossa.

Kapteeni, evp. Vilho Hirvilammi kuoli äkillisesti Seinäjoen keskussairaalassa 18. päivänä lokakuuta 2023. Ville oli syntynyt huhtikuussa vuonna 1936. Talvisodan aikana hän muutti Hämeenlinnan seudulta äitinsä kanssa tämän kotiseudulle Ilmajoelle. Isän ollessa sodassa. Ilmajoella Ville myös elämänsä eli.

Armeijan jälkeen Ville kouluttautui toimiupseeriksi Päällystöopistossa, Lappeenrannassa. Hän teki työuransa Suomen armeijan upseerina. Eläkkeelle jäätyään Ville pestattiin SPR:n Etelä-Pohjanmaan piirin valmiuspäälliköksi. Tähänkin tehtävään Ville paneutui tarmolla ja täysin voimin.

Ville perusti perheen nuorena miehenä vaimonsa Kertun kanssa. Perheeseen syntyi kolme lasta, pojat Kari ja Pekka sekä heidän välissä tytär Leena. Leenan kehitysvamma kiinnitti Villen Ilmajoen kehitysvammaisten tukiyhdistykseen, alueelliseen tukipiiriin ja lopulta Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallituksen jäseneksi vuosiksi 1986-1992. Tavoitteena parantaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheittensä oikeuksia, asemaa ja elämänlaatua. Villelle ja Kertulle oli suositeltu tyttären laittamista laitokseen heti syntymän jälkeen, jotta ”he eivät pilaisi elämäänsä”. Vanhemmat eivät noudattaneet suositusta. Nämä kokemukset antoivat Villelle myös perspektiiviä tukea uusia, nuoria, kehitysvammaisten ihmisten vanhempia.

Tukiliitto suuntasi voimiansa 80-luvun lopulla aivan uudella tavalla. Se alkoi rakentaa asuntoja ja tuottaa palveluja kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheillensä. Valtakunnallinen perhelomittajatoiminta alkoi vuonna 1989 ja ensimmäinen palvelukoti rakennettiin Kontiolahdelle, Lehmon kylään vuonna 1991. Tukiliitto näki parhaaksi erottaa edunvalvonnan ja kansalaistoiminnan rakentamisesta ja palveluntuottamisesta. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö perustettiin 19.8.1992. Ville oli vahvana tukena näissä hankkeissa puheenjohtaja Tapio Sunille ja toiminnanjohtaja Sirkka Merikoskelle. Villestä tuli perustetun Palvelusäätiön varapuheenjohtaja vuosiksi 1992-1998.

Hän jätti hallituksen siirtyessään Etelä-Pohjanmaan alueen ensimmäisen palvelukodin eli Kurikan Hirvinummen palvelukodin yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi. Hirvinummen palvelukoti oli Villelle tärkeä, sillä Leena muutti asumaan sinne lapsuuden kodista. Villen taitoja tarvittiin, kun kotikunta aikoi siirtää Kurikassa asuneet kuntalaisensa omaan yksikköön. Ville ja muut vanhemmat eivät tällaista pakkosiirtoa hyväksyneet. Ville toimi luonteensa mukaisesti päättäväisesti ko. ihmisten hyväksi. Leena ja muut Ilmajokiset saivat jäädä asumaan Hirvinummeen, jossa Leena eli hyvää elämää aina kuolemaansa saakka. Ville toimi lyhyen aikaa myös Ilmajoen kunnanvaltuustossa sekä sosiaalilautakunnassa kokoomuksen edustajana. Kansalaisjärjestötoiminta oli kuitenkin hänelle sydämen asia elämänsä loppuun saakka.

Ville oli ratkaisukeskeinen, luotettava päätöksentekijä, joka ajatteli järjellä, mutta ymmärsi inhimilliset tekijät. Meille hän oli hyvä ystävä loppuun asti. Ville iloitsi Palvelusäätiön ja myöhemmin perustetun, Palvelusäätiön omistaman KVPS Tukena Oy:n kasvusta ja toiminnan laajenemisesta. Hänellä oli tapana kysellä kuinka mones palvelukoti nyt oli rakenteilla.

Villeä jäivät kaipaamaan poikien perheiden ja viime vuosien elämänkumppanin Maija-Liisan ohella laaja ystävien ja tuttavien joukko.

 

Sirkka Merikoski
sosiaalineuvos
Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja 1968-2003
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toiminnanjohtaja oto. 1992-1998

Markku Virkamäki
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön projekti- ja
talouspäällikkö/toimitusjohtaja 1997-2021
KVPS Tukena Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2007-2021