Vammaispalvelulain uudistus voimaan 1.10.2023

14.04.2023

Tasavallan presidentti vahvisti uuden vammaispalvelulain perjantaina 14.4.2023. Oikeus palveluihin määrittyy jatkossa tarpeen, ei diagnoosin perusteella. Tukiliiton Vammaisoikeuden webinaarissa torstaina 11.5.2023 käsitellään uudistusta kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Uudistetun vammaispalvelulain lähtökohta on vammaisten henkilöiden osallisuus ja yhdenvertaisuus sekä vammaisen henkilön tarpeiden mukaiset, yksilölliset ja itsenäistä elämää tukevat palvelut. Uusia vammaispalvelulain mukaisia palveluita ovat erityinen osallisuuden tuki, tuettu päätöksenteko ja vaativa moniammatillinen tuki.

Oikeus palveluihin määrittyy jatkossa tarpeen, ei diagnoosin perusteella. Palvelut säilyvät edelleen pääosin maksuttomina.

Laki muuttui eduskuntakäsittelyssä

Eduskunnalle annettiin hallituksen esitys vammaispalvelulain uudistuksesta syyskuussa 2022. Siihen verrattuna laki on täsmentynyt subjektiivisten oikeuksien osalta. Laista on poistettu erillinen ikääntymisrajaus. Hengityslaitteen varassa elävät henkilöt saavat nykyistä ylläpitokorvausta vastaavan korvauksen.

Silloin, kun vammaiset lapset eivät voi osallistua perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan, heille vammaispalvelulain perusteella myönnettävä vastaava toiminta on maksutonta. Lapsen kodin ulkopuolella asumista koskevia säännöksiä on tarkennettu lapsen mielipiteen selvittämisen ja sivistyksellisten oikeuksien osalta ja kodin ulkopuolella järjestettävän lapsen asumisen tuen asiakasmaksun enimmäismäärää alennettu.

Päivätoiminnan matkat ovat uuden lain mukaisesti maksuttomia silloin, kun vammaisella henkilöllä on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä hän pysty itsenäisesti käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammainen henkilö voi tietyissä tilanteissa osallistua päivätoimintaan myös työssäkäynnin, työtoiminnan tai työllistämistä edistävän toiminnan ohella.

Erityisen osallisuuden tuen vähimmäistuntimäärä on 20 tuntia kuukaudessa vuoden 2025 alusta alkaen ja 30 tuntia vuodesta 2026 alkaen.

Kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminta on lisätty vammaispalvelulakiin.

Uudistuksen myötä kehitysvammalakiin jää vain itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja perusoikeuksien rajoittamista sekä tahdosta riippumatonta erityishuoltoa koskevat säännökset.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 13. huhtikuuta. Tasavallan presidentti vahvisti lain perjantaina 14. huhtikuuta. Laki tulee voimaan 1. lokakuuta 2023.

 

Tulevia koulutuksia

Tukiliiton Vammaisoikeuden webinaarissa torstaina 11.5.2023 kello 15–17 käsittelemme uuden vammaispalvelulainsäädännön keskeistä sisältöä kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta.
Vammaisoikeuden webinaari (Teams)

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää vammaispalvelulain toimeenpanosta kaikille avoimen koulutuksen 25.5.2023. Koulutuksesta tiedotetaan myöhemmin lisää
Vammaispalvelulain toimeenpano