Vammaispalvelulain uudistus etenee eduskunnan täysistunnon äänestykseen

17.02.2023

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) on yksimielisesti hyväksynyt mietinnön uudesta vammaispalvelulaista. Esitykseen on loppumetreillä lisätty muun muassa säännökset työtoiminnasta.

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi etenee eduskunnan täysistunnon äänestykseen. StV hyväksyi 17.2.2023 yksimielisesti lakiesitystä koskevan mietinnön, joka sisältää useita tärkeitä muutoksia alkuperäiseen hallituksen esitykseen. Voit lukea koko mietinnön täältä.

Viimeisimpänä mietintöön on lisätty muun muassa säännökset työtoiminnasta, johon pääsemiseksi tarpeelliset kuljetukset olisivat pääosin maksuttomia. Näin ollen muun muassa kehitysvammaisten ihmisten kannalta tärkeä palvelumuoto säilyy ja voi edelleen kehittyä nykyisestä.

Lisäksi StV ehdottaa vammaispalvelulakiehdotukseen perustuslakivaliokunnan edellyttämää subjektiivisten oikeuksien täsmentämistä ja selkeyttämistä, ikääntymisrajauksen poistamista ja hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden aseman säilyttämistä lähtökohtaisesti ennallaan. Valiokunta ehdottaa myös lasten kodin ulkopuolista asumista koskevan sääntelyn täsmentämistä muun muassa lapsen mielipiteen selvittämisen ja lapsen sivistyksellisten oikeuksien kannalta. Lisäksi valiokunta on kiinnittänyt huomiota lapsen oikeuteen pitää yhteyttä läheistensä kanssa, ja lapsen kodin ulkopuolisen asumisen enimmäismaksua on alennettu tuntuvasti.

Muita kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten kannalta tärkeitä valiokuntakäsittelyn aikana tehtyjä muutoksia olivat päivätoiminnan joustavoittaminen sekä ko. palveluun pääsemiseksi tarvittavien kuljetusten maksuttomuus, pääsääntöisesti maksuton aamu- ja iltapäiväaikainen toiminta sitä vamman vuoksi tarvitseville lapsille sekä erityisen osallisuuden tuen tuntimäärien nostaminen.

StV:n mietintöön sisältyy lisäksi kaksi lausumaehdotusta. Ensimmäisen mukaan valtioneuvoston tulisi seurata lainsäädäntömuutosten vaikutuksia vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi. Toinen lausumaehdotus koskee henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen seuraamista yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Lausumaehdotuksen mukaan valtioneuvoston tulee tarvittaessa ryhtyä lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin voimavararajauksen poistamiseksi, mikäli yhdenvertaisuus ei toteudu.

StV:n mukaan uusi laki tulisi voimaan lokakuun 2023 alusta. Tukiliiton vaikuttamisen päällikkö Jutta Keski-Korhonen pitää valiokuntakäsittelyn lopputulosta erinomaisena.

– Hienoa, että usean hallituskauden aikana yritetty uudistus etenee vihdoin täysistuntoon äänestettäväksi. Mikäli esitys hyväksytään, Suomessa otetaan iso askel eteenpäin YK:n vammaissopimuksen velvoitteiden täyttämisessä, Keski-Korhonen sanoo.

Voit lukea aihepiiristä myös StV:n tiedotteesta.