Vammaispalvelulain toimeenpano tulee turvata

26.05.2023

Uusi vammaispalvelulaki hyväksyttiin 1.3.2023 yli kaksi hallituskautta kestäneen valmistelutyön jälkeen. Se tuo vihdoin Suomen vammaislainsäädännön sille tasolle, jota YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva sopimus edellyttää. On erittäin tärkeää, että lakia aletaan toimeenpanna suunnitellusti, tähdentävät kehitysvamma- ja autismijärjestöt hallitusneuvottelijoille.

Kehitysvammalain ja vanhan vammaispalvelulain yhdistäminen ei heikennä minkään vammaisryhmän asemaa entisestä. Sen sijaan se selkeyttää tilannetta monien nykyisten väliinputoajaryhmien osalta.

Vammaiset ihmiset tarvitsevat erilaista tukea ja palveluita voidakseen elää yhdenvertaisina kansalaisina. Palveluiden tulee olla yksilöllisten tarpeiden mukaisia. Jos vammaiset ihmiset eivät saa tukea vammaispalvelulain kautta, palveluntarve tulee vastaan muissa palveluissa. Kyse on välttämättömistä avun ja tuen tarpeista.

Säästäminen oikea-aikaisesta tuesta aiheuttaa helposti raskaampien ja kalliimpien palveluiden tarvetta ja moninkertaisia kustannuksia myöhemmin erimerkiksi lastensuojelun sijoituksina, psykiatrisena erikoisairaanhoitona ja syrjäytymisenä.

Uusi vammaispalvelulaki mahdollistaa nykyistä paremmin kohdentuvat ja oikeudenmukaisemmat vammaispalvelut. Lain toimeenpanoa ja vaikutuksia tulee seurata ja tarvittaessa tehdä korjauksia seurantatiedon, tutkimuksen ja käytännön kokemusten perusteella, korostavat Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, FDUV ja Autismiliitto.

Lisätietoa:

Susanna Hintsala, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179
Risto Burman, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto, p. 050 5569 900
Lisbeth Hemgård, toiminnanjohtaja, FDUV, p. 040 526 43 69
Satu Taiveaho, toiminnanjohtaja, Autismiliitto, p. 050 4097 940