Työelämä omaksi -hanke aloittaa Itä-Suomessa

04.03.2024

Kehitysvammaisten Tukiliiton Työelämä omaksi -hankkeelle on myönnetty rahoitus (ESR+).

Työelämä omaksi -hanke toimii kolmessa maakunnassa: Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa. Hankeaika on 1.3.2024-31.12.2026.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien henkilöiden työelämävalmiuksia, osallisuutta sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia vapaa-ajan toiminnan, lyhytkoulutuksien, kokemustoimijuuden sekä työelämäyhteistyön kautta. Hankkeessa myös kehitetään työelämätahojen yhteistyötä ja lisätään tietoisuutta kehitysvammaisten henkilöiden palkkaamisesta.

Hankkeessa järjestetään vapaa-ajan kohtaamispaikkoja, Kohtaa mut -kahviloita sekä verkkokahviloita. Verkkokahvilaan on helppoa osallistua mukaan kotoa käsin koko hankealueelta. Lyhytkoulutuksia järjestetään erilaisista työelämään liittyvistä asioista, kuten ihmissuhteista, digitaidoista ja työelämän pelisäännöistä. Myös kokemustoimijoita koulutetaan lisää. Itä-Suomeen kootaan alueellinen kokemustoimijaverkosto, jonka kautta kehitysvammaisten henkilöiden ääntä pyritään saamaan kuuluville muun muassa työelämäyhteistyön kautta. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden, muiden työelämätahojen sekä paikallisyhdistysten kanssa. Ammattilaisille järjestetään laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen koulutus syksyllä 2024.

Toimintaa käynnistellään jo tämän kevään aikana. Verkkokahvila aloittaa toiminnan maaliskuussa ja Kohtaa mut -kahvilat käynnistyvät kahdeksalla eri paikkakunnalla vaiheittain tämän kevään ja syksyn aikana. Ensimmäinen lyhytkoulutus toteutuu jo kevään 2024 aikana. Näistä tullaan tiedottamaan tarkemmin.

Lisätietoja:

Piritta Mattinen
Hankepäällikkö
Työelämä omaksi -hanke
p. 040 650 7929
piritta.mattinen@tukiliitto.fi

Euroopan unionin osarahoittama -logo.