Tukiviesti siirtyy verkkoon vuoden 2024 loppuun mennessä

14.12.2023

Tukiviesti siirtyy verkossa luettavaksi vuoden 2024 aikana. Vuonna 2025 lehteä ei enää paineta paperisena, vaan lukijat pääsevät lehden äärelle internet-yhteyden kautta. Uusi Tukiviesti tullaan rakentamaan verkkolehtialustalle: se ei tuolloin ilmesty myöskään Lukusalissa julkaistuna näköislehtenä, kuten nyt.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on tähän asti tuottanut Tukiviestin paperisena, joko jäsenetuna tai erikseen tilattuna. Muutos julkaisutavassa koskee vain Tukiviestiä. Selkolehti Leijan lukijat saavat paperisen lehden jatkossakin.

 

Päätöksen merkittävä, vaikka ei ainoa, vaikutin on raha. Kustannusten nousu ja pienentynyt rahoitus ovat johtaneet siihen, etteivät Tukiliiton toiminnan tuotot riitä enää kattamaan kaikkia lehden kuluja.  Luopumalla Tukiviestin paisuvista paino- ja postituskuluista voidaan vähenevää resurssia jakaa tehokkaammin. Lähes liiton ikäisen lehden lakkauttaminen ei kuitenkaan olisi tarkoituksenmukaista. Päin vastoin, hyvin toimitettu lehti on ansainnut näkyvyyttä.
  

Verkkolehti kurkottaa kuplan ulkopuolelle 

 

Julkaisutoiminnan uudistamiselle on toinenkin syy: muutokset sekä Tukiliitossa että yhteiskunnassa. Yleiset kulutustottumukset sähköistyvät, verkkolehdet ja sosiaaliset alustat ovat jo luonnollinen tapa käyttää mediaa. Myös Tukiliiton viestintä on nyt monikanavaisempaa kuin ennen. Sähköiset välineet ovat syrjäyttämässä paperiset, eikä kolmannen sektorin toimijoilla ole varaa jäädä syrjään tältä kentältä.  

 

Verkossa julkaistuna lehteä voidaan käyttää myös valtakunnallisessa viestinnässä entistä tehokkaammin. Tarinat, joita Tukiviestissä kerrotaan, kuuluvat kaikille. Siksi verkkolehden lukijamme ei tarvitse erillisiä lukijatunnuksia. Toivomme, että muutoksen myötä Tukiviesti rakentaa yhteistä maailmaa yhä uusille lukijoille. 

 

 

Vastaamalla Tukiviestin lukijakyselyyn voit antaa palautetta lehden tekijöille ja vaikuttaa tuleviin sisältöihin. Kysely tullaan julkaisemaan myös lehden numerossa 4/2023.