Tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut

06.10.2022

Muutostoimenpiteiden tavoitteena kulusäästöt ja talouden tasapainottaminen

Kehitysvammaisten Tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut 6. lokakuuta. Tukiliitto suunnittelee henkilöstökulujen vähentämistä ja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa kolmen työsuhteen irtisanomiseen tai työsopimuksen yksipuoliseen muuttamiseen taloudellisilla perusteilla.

Muutosneuvotteluiden ja toimenpiteiden piiriin kuuluvat myös muutokset työtehtävissä tai töiden järjestelyissä. Muutosneuvottelut koskevat osaa henkilöstöstä, yhteensä noin 20 työntekijää.

Muutosneuvotteluiden käymiseen velvoittaa laki, mutta Tukiliitossa yhteistoiminta henkilöstön kanssa koetaan muutenkin ensiarvoisen tärkeäksi.

Toimenpiteiden perusteena on pienentynyt rahoitus ja talouden alijäämä. Tukiliiton yleisavustuksena saama valtionavustus on pienentynyt 70 000 eurolla. Toisaalta toiminnan kulut ovat kasvaneet ja kulujen kasvu jatkuu muun muassa hintojen ja palkkojen noususta johtuen.

Henkilöstökulujen suunniteltu vähennys on vuositasolla 60 000 euroa. Kulusäästöt ja mahdolliset muutokset työvoimassa voivat supistaa toimintaa ja jäsenpalveluita. Tukiliitto huomioi toiminnan suunnittelussa jäsenyhdistysten, henkilöjäsenten ja toimintaan osallistuvien henkilöiden tarpeet.

Muutostilanteessa Tukiliitto pyrkii etsimään toiminnan ja järjestön perustehtävän kannalta parhaat ratkaisut.

Lisää tietoa: toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 69 900