Tukiliiton tiekartta – tueksi alueellisen vaikuttamiseen

09.03.2022

Alueellisen vaikuttamisen tueksi on yhdistyksiemme käyttöön luotu tiekartta eli suunnitelma, johon on koottu keskeisiä sote-uudistuksen vaikuttamisen paikkoja yhdistyksiemme näkökulmasta.

Tukiliiton tiekartta – tueksi alueellisen vaikuttamiseen

Alueellisen vaikuttamisen tueksi on yhdistyksiemme käyttöön luotu tiekartta. Se antaa tietoa siitä, mistä sekä yhdistysten kuin alueellisesti nimettävien vaikuttamistyöryhmien on hyvä olla tietoisia. Tiekarttaan on koottu yhdistyksiemme näkökulmasta keskeisiä sote-uudistuksen vaikuttamisen paikkoja. Tiekartta tukee tulevien Tukiliiton vaikuttamistyöryhmien työtä ja vaikuttamissuunnitelmien tekemistä. Tähän on pyritty kokoamaan jäsen jäsenyhdistystemme näkökulmasta keskeiset sote-uudistuksen toimeenpanon oleellisimmat kohdat.

Tiekartassa on tuotu esille myös vaikuttamistyön tavoitteita ja toimenpidetarpeita. Tukiliiton tiekartan pohjalla on  Järjestöjen tiekartta, jonka taustalla on STM:n Tulevaisuuden-Soten kansallinen tiekartta. Tukiliiton tiekartassa on pyritty konkretisoimaan mahdollisimman pitkälle sitä, mitä nämä toimintaympäristön muutokset tarkoittavat yhdistyksiemme alueellisessa vaikuttamisessa ja yhdistyksiemme näkökulmasta. Tutustu Tukiliiton Tiekarttaan (päivitetty 24.2.2022).

Ajankohtaisia nostoja tiekartan asioista:

Yhteistyörakenteet (demokratia, osallisuus)

  • Tärkeä olla mukana ja kuulolla hyvinvointialueiden suunnittelussa
  • Strategioihin mukaan aito osallistumisen mahdollisuus – kirjaukset!
  • Aluevaltuutettujen tietoiseksi tekeminen järjestöjen näkökulmista ja substanssialamme asioiden vaikuttamisen tarpeista

Palveluintegraatio (saavutettavuus)

  • Yhdistystietous palveluohjauksen saataville
  • Järjestötoiminnan ja sote-keskuspisteiden kumppanuuden tavoite
  • Digitaaliset ratkaisut ja niissä erityistarpeiden huomiointi

Yhdistysten osaaminen ja asiantuntijuus (kyvykkyys ja tietopohja)

  • Yhdistystieto ja vaikuttamistyö näkyväksi
  • Toiminnan ja palveluiden muotoilu
  • Yhteistoiminnan kehittäminen – verkostotyö
  • Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen

Tiekartassa on paljon asiaa ja vaikuttamisen tarpeita. Tulevat Tukiliiton vaikuttamistyöryhmät aloittavat tekemällä viestintä/vaikuttamissuunnitelman, johon tiekarttaa kannattaa hyödyntää. Suurin osa yhdistyksistämme toimii vapaaehtoispohjalta, jolloin on aina muistettava realistiset resurssit ja tehtävä mahdollisimman konkreettinen suunnitelma: mikä tai mitkä ovat niitä tärkeimpiä omalla alueella olevia vaikuttamisen paikkoja?

Tukiliitto tukee vaikuttamistyöryhmien työtä ja pyrkii omalla työllään suuresta tietomäärästä kerätä nimenomaan yhdistyksiä koskevia tietoja alueellisen vaikuttamisen tueksi. Näissä asioissa voi olla yhteydessä Tukiliiton aluekoordinaattoreihin.

Tukiliiton tiekartta (lataa pdf)
Tiekartta alueelliseen vaikuttamiseen

Järjestöjen tiekartta (lataa pdf)
Järjestöjen sote-uudistuksen vaikuttamisen paikat listaava tiekartta

 

Lisätietoja antaa Salla Pyykkönen Tukiliitosta (yhteystiedot alla)