Tukiliiton kysely tuo esiin hyvinvointialueiden alkuvaiheen ongelmia

22.06.2023

Tukiliiton jäsenistölleen toukokuussa 2023 teettämän kyselyn mukaan hyvinvointialueet koetaan järjestäytymättöminä. Palveluiden käyttäjillä oli epäselvyyttä ja tietämättömyyttä palveluista. Vastaajien mukaan vaikuttamisten tarvetta on eniten viestinnän ongelmien lisäksi asumisen ja lapsiperheiden palveluissa.

Kysyimme toukokuussa 2023 jäseniltämme, palveluiden käyttäjiltä ja heidän läheisiltään kokemuksia hyvinvointialueiden palveluista ja toiminnasta verkkokyselyllä. Saimme vastauksia yhtä lukuun ottamatta kaikilta hyvinvointialueilta. Valtakunnallisesti vastauksia saimme 183, joten vastaukset ovat vain suuntaa antavia eivätkä ole laajemmin yleistettävissä.

Lue Salla Pyykkösen yhteenveto kyselystä
Tukiliiton kysely: Hyvinvointialueiden työntekijöiden tavoittaminen ja tiedon saaminen palveluista on haasteellista

Hyvinvointialueet näyttäytyivät Tukiliiton jäsenistölle vielä järjestäytymättömänä ja palveluiden käyttäjillä oli paljon epäselvyyttä ja tietämättömyyttä hyvinvointialueiden palveluista. Yleisesti palveluiden ja niihin liittyvien asioiden sujuminen koettiin huonontuneen vuoteen 2022 verrattuna, vaikka kaikkiin palveluihin ja toimintoihin oli sekä tyytyväisyyttä että tyytymättömyyttä. Esimerkiksi vammaispalveluiden palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnittelun koki huonontuneen viime vuoteen verrattuna 54 vastaajaa ja parantuneen kahdeksan vastaajaa.

Viestinnän ja tiedon saamisen ongelmat nousivat kyselyssä esille ja hyvinvointialueen ensimmäisenä keväänä on palveluiden käyttäjät ovat kokeneet paljon tietämättömyyttä ja epäselvyyttä asioiden hoitamisessa.

Vaikka vähäisen vastaajamäärän vuoksi laajempi yleistäminen tai hyvinvointialueittainen tarkastelu ei ole mahdollista, voidaan kyselyn yhteenvetona todeta, että keväällä 2023 hyvinvointialueet näyttäytyivät Tukiliiton jäsenistölle vielä järjestäytymättömänä ja palveluiden käyttäjillä oli paljon epäselvyyttä ja tietämättömyyttä hyvinvointialueiden palveluista.