THL: Vammaispalvelujen käsikirjaan uutta sisältöä

03.05.2023

Vammaispalvelujen käsikirjassa on julkaistu uuden vammaispalvelulain voimaantulo ja siirtymäsäännökset -sivu. Kokonaan uutta sisältöä on myös sivu, joka sisältää tietoa vakaviin häiriötilanteisiin varautumisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut Vammaispalvelujen käsikirjan Ajankohtaista-osioon uuden vammaispalvelulain voimaantulo ja siirtymäsäännökset -sivun. Kokonaan uutta sisältöä on myös sivu, joka sisältää tietoa vakaviin häiriötilanteisiin varautumisesta vammaispalvelujen johtamisen ja vammaissosiaalityön näkökulmasta sekä siitä, miten ottaa huomioon vammaisten henkilöiden tarpeet varautumisessa ja valmiussuunnittelussa.

Vammaispalvelulain voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Vammaispalvelujen käsikirja tukee uuden vammaispalvelulain toimeenpanossa. Uuden lain mukaisia palveluja koskevat tekstit julkaistaan käsikirjassa ennen lain voimaantuloa. Vammaispalvelujen käsikirjaan tullaan kuitenkin julkaisemaan ennen kesää luonnosversioita näistä sisällöistä.

Uuden vammaispalvelulain voimaantulo ja siirtymäsäännökset (thl.fi)

Vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.10.2023. Tasavallan presidentti vahvisti lain 14.4.2023.
Laki löytyy myös jo Finlex-verkkopalvelusta: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230675

Vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen vammaispalveluissa

Tulevaisuutta luomassa -hankkeessa toteutettiin Vammaispalvelujen käsikirjaan uusi sisältö: Vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen vammaispalveluissa. Sivu sisältää tietoa vakaviin häiriötilanteisiin varautumisesta vammaispalvelujen johtamisen ja vammaissosiaalityön näkökulmasta sekä siitä, miten ottaa huomioon vammaisten henkilöiden tarpeet varautumisessa ja valmiussuunnittelussa. Sivuilla esitellään myös yksilöllinen varautumissuunnnitelma.

Vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen vammaispalveluissa (thl.fi)

Tue vammaisten henkilöiden varautumista yksilöllisellä varautumissuunnitelmalla

Mikä? Suunnitelma, johon asiakas ja sosiaalityö kirjaavat ne keinot, joilla tuetaan ja turvataan asiakkaan selviytymistä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Suunnitelmaan kuvataan asiakkaan päivittäin tarvitsema välttämätön apu, joka täytyy järjestää hänelle myös vakavissa häiriötilanteissa.

Kenelle? Se soveltuu erityisesti yksittäisissä asunnoissa asuvien ja paljon tukea ja apua tarvitsevien asiakkaiden selviytymisen tukemisen suunnitteluun.

Miksi? Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa asiakkaiden yksilölliset varautumissuunnitelmat voidaan ottaa asiakastietojärjestelmästä (tai paperisena) ja toimia niiden mukaan. Viranomaisten tuki häiriötilanteessa voidaan tällöin suunnata niille henkilöille, jotka ovat eniten tuen tarpeessa.

Asiakkaan yksilöllinen varautumissuunnitelma (Sosmeta.fi) 

Selkokieliset ja kuvatuetut ohjeet omatoimiseen varautumiseen

Omatoiminen varautuminen tukee palveluissa laadittuja varautumissuunnitelmia. Selkokieliset ja kuvatuetut ohjeet tukevat varautumista silloin, kun ymmärtämiseen tarvitaan tukea.
Lue omatoimisen varautumisen tukemisesta ja sähkökatkoihin varautumisesta: Sähkökatkoihin varautuminen kotona (Verneri.net)

 

Lähde: Vammaisuus yhteiskunnassa -uutiskirje 2/2023 toukokuu  (thl.fi)