Suomen omaishoidon verkosto: Hankkeita omaishoitoperheiden tueksi

11.06.2020

Suomen omaishoidon verkoston on koonnut tietoa hankkeista omaishoitoperheiden tueksi. Rohkaise omaishoitajia mukaan toimintaan.

Tunne voimavarasi -hanke

Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että ammattilaisten osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja puheeksi ottamiseksi lisääntyy.

Hankkeen auttava puhelin ja chat tarjoavat tukea ikääntyville omaishoitajanaisille omien voimavarojen löytämiseen haastavissa tilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

  • Auttava puhelin päivystää numerossa 044 2711 188
    maanantaisin ja torstaisin kello 12 – 14.
  • Chat päivystää osoitteessa tunnevoimavarasi.fi
    keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9 – 11.

Hanke on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Lue lisää
www.tunnevoimavarasi.fi

 

Kuppi nurin -hanke

Kuppi nurin -hanke järjestää Keinoja omaisten tukemiseksi -koulutusiltapäivän 9.9.2020 kello 12 – 16 Helsinkiin. Osallistua voi myös etänä. Koulutusiltapäivässä pohditaan päihteiden käyttäjien omaishoitajien tukemista ja tutustutaan hankkeessa kehitettyyn ryhmämalliin ja ryhmässä käytettyihin keinoihin.

Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hankkeessa on kehitetty helppokäyttöiseen ja sujuvasti etenevään ryhmämalli tukemaan omaishoitajia, joiden läheisellä on päihteiden käyttöä. Mallia voi käyttää myös irrallisina teemoina ja harjoituksina, osana muuta toimintaa ja tilaisuuksia. Ryhmämalli materiaaleineen julkaistaan ma 15.6. hankkeen nettisivuilla
Omaishoitajat.fi/kuppi-nurin

 

OmaTyky – Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen

OmaTyky – Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen -hanke tukee omaishoitajia, jotka ovat kiinnostuneita työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksien sekä hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisestä. Hankkeeseen etsitään Varsinais-Suomessa asuvia työikäisiä omaishoitajia, jotka ovat joko työttömiä tai työelämän ulkopuolella olevia. Lisätietoa
www.turkuamk.fi/omatyky

Kun lapsi satuttaa

Kun lapsi satuttaa -hanke etsii ratkaisuja niiden perheiden elämään, joissa erityistä tukea tarvitseva lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti. Kehitysvammaisten palvelusäätiö toteuttaa hankkeen yhteistyössä Setlementti Tampere ry:n kanssa. Hankkeen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Hankkeessa (2020 – 2022) muun muassa toteutetaan perhetapaamisia ja valmennetaan mentoreita perheiden tueksi Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta:
kvps.fi/kehittaminen/kehittamishankkeet/kun-lapsi-satuttaa

 

Suomen omaishoidon verkoston on koonnut tietoa hankkeista omaishoitoperheiden tueksi. Rohkaise omaishoitajia mukaan toimintaan. #omaishoito #omaishoitaja

 

Oheinen lista hankkeista on Suomen omaishoidon verkoston kokoama.

Suomen omaishoidon verkosto

Suomen omaishoidon verkosto on vuonna 2005 perustettu avoin yhteistyöverkosto, johon kuuluu 23 valtakunnallista järjestöä, säätiötä ja tutkimuslaitosta. Verkoston tavoitteena on yhteistyötä vahvistamalla vaikuttaa eri tavoin omaishoidon kehittämiseksi ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi.
Suomen omaishoidon verkosto toivottaa omaisten tukemisesta kiinnostuneet tahot tervetulleeksi mukaan toimintaan. Lue lisää sivulta
https://omaishoidonverkosto.fi