Suomen omaishoidon verkosto: Omaishoitajan tukena – työkaluja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen

03.03.2023

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat monenlaista tukea omaishoitajille. Suomen omaishoitajien verkoston ajankohtaiset tiedotteet kokovat yhteen tiedon esimerkiksi tapahtumista ja kampanjoista.

Suomen omaishoidon verkostoon kuuluu yli 20 järjestöä ja säätiötä, jotka yhdessä vaikuttavat omaishoitoperheiden parhaaksi. Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä eri elämäntilanteissa. Verkosto yhdistää jäsenjärjestöt, joista jokainen tuo oman erityisosaamisensa omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi.

Poimintoja Suomen omaishoidon verkoston tiedotteesta

Omaishoitajan vapaapäivä -video julkaistu

Suomen omaishoidon verkoston videolla kerrotaan perustietoa omaishoitajien vapaista ja esitellään erityisesti perhehoitoa ja lomitustoimintaa. Videota voi hyödyntää koulutuksissa ja jakaa sosiaalisessa mediassa. Youtubesta löytyvä video on kahdeksan minuuttia pitkä ja se on suunnattu omaishoitajille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Kiitos Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle ja Perhehoitoliitolle yhteistyöstä!


Webinaari: Omaishoitajan tukena
– työkaluja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen 10.5.2023

Miten ammattilainen voi ottaa mielen hyvinvoinnin puheeksi ja tukea omaishoitajan voimavaroja? Kuinka auttaa käsittelemään luopumiseen liittyviä tunteita?  Maksuttoman webinaarin järjestävät yhteistyössä Suomen omaishoidon verkosto ja Kuinka jaksat omaishoitaja -hanke. Lisää tietoa tapahtuman sivuilta ja ilmoittautuminen linkin kautta 8.5. mennessä
Omaishoitajan tukena

Omaishoidon toimintaohjeet hyvinvointialueilla kootusti
Omaishoitajaliiton sivuille on koottu linkkilistaksi omaishoidon tuen toimintaohjeet ja myöntämisperusteet hyvinvointialueittain. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Lue lisää
omaishoitajat.fi/hyvinvointialueet

Omaishoitajaliiton eduskuntavaalitavoitteet
Omaishoitajaliiton vaalitavoitteissa peräänkuulutetaan omaishoidon kansallisten kriteerien kehittämistä, työsopimuslain uudistamista työntekijöiden omaishoitovapaan pidentämiseksi ja sen aiheuttamien ansionmenetysten korvaamiseksi. Lisäksi esitetään omaishoitajayhdistysten toiminnan turvaamista ja laaja kansallista poikkihallinnollista omaishoito-ohjelmaa. Omaishoitajaliitolla tulee teemoihin liittyen mm. podcast-sarja ja tiedotteita. Podcast-sarja Omaishoito koskettaa jokaista pureutuu omaishoitajien aseman parantamiseen, keskustelijoina on kansanedustajaehdokkailta ja asiantuntijoilta. Lue lisää:
omaishoitajat.fi/vaali


Tukiliitto: Murkkuiän myllerrykset ja läheisten asioiden hoitaminen
Verkkoluentosarjaan kuuluu kolme erillistä verkkoluentoa. Verkkoluentosarja ”Tukea erityislapsen murkkuiän myllerryksiin” on avoin vanhemmille, muille läheisille sekä ammattilaisille.

  • 8.3.2023 Ei lapsi eikä aikuinen – mitä hyvää murrosiässä? kello 17.30–19.30
  • 5.4.2023 Lapsesta nuoreksi – vanhempi erityislapsen seksuaalisen kehityksen tukena kello 17.30–19.30

Lue lisää sivulta
Tukea erityislapsen murkkuiän myllerryksiin

 

Läheisten tuki asioiden hoitamisessa -verkkokoulutus
keskiviikkona 10.5.2023 kello 17.30–19.30.
Koulutuksen aiheena on miten läheisenä voit tukea täysi-ikäistä tukea tarvitsevaa ihmistä hänen omien asioidensa hoitamisessa. Koulutuksessa käsitellään tukea tarvitsevan ihmisen, hänen läheisensä ja erilaisten virallisten tahojen välistä yhteistyötä. Lisää tietoa Tukiliiton sivuilta
Läheisten tuki asioiden hoitamisessa -verkkokoulutus

Meillä olis asiaa! Jangsterit – nuoret hoivaajat -hankkeen
päätösseminaari tiistaina 21.3.2023
kello 13–16 (ammattilaisille)
Paikkana Kino Engel, Helsinki ja etäseuranta. Seminaarissa esitellään ajankohtaista tietoa hoivatilanteessa olevista lapsista ja nuorista sekä työkaluja heidän tukemiseensa. Koulutus on lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneille ammattilaisille, yhdistystoimijoille, nuorille hoivaajille ja muille aiheista kiinnostuneille.  Lisää tietoa tapahtuman sivuilla
Jangsterit-hankkeen päätösseminaari

Omaisten vertaisryhmän ohjaajakoulutus etänä
Omaishoitajaliitto järjestää vertaisryhmän ohjaajakoulutuksen 22.3.2023. Koulutuksessa osallistujat saavat tietoa ryhmän ohjaamisesta ja omaishoidosta sekä työvälineitä omaisten ryhmien ohjaamiseen. Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on mahdollisuus toimia ohjaajana taustayhteisönsä järjestämissä vertaisryhmissä. Koulutus järjestetään verkossa etäyhteydellä ja on maksuton. Lisää tietoa Omaishoitajaliiton sivuilta
Omaisten vertaisryhmän ohjaajakoulutus

 

Oppaita ja julkaisuja

Juuri sinulle – kasvoja erityisyydelle -kirjanen
Tieto tai epäily lapsen erityisyydestä pysäyttää. Vanhemmat käyvät läpi monenlaisia tunteita huolen ollessa suuri. Juuri sinulle -kirjanen kertoo kahdeksan erityisperheen tarinan. Kehitysvammatuki 57 ry julkaisemasta kirjasesta lisää yhdistyksen sivuilta:
Juuri sinulle kasvoja erityisyydelle

Opas kannustaa ikääntyneitä teknologian hyödyntämiseen
Älyä ja iloa teknologiasta – Teknologia ja laitteet ikääntyneiden arjen tukena -opas tarjoaa kevyen katsauksen omaa toimintakykyä ja omaehtoista arkea tukeviin teknologisiin ratkaisuihin. Opas antaa vinkkejä omien lähitulevaisuuden tarpeiden pohtimiseen ja laitteiden hankintaan liittyviin seikkoihin. Lue lisää VALLI ry:n sivuilta
Älyä ja iloa teknologiasta

Autismikirjon lapset ja nuoret
Autismiliitto on julkaissut oppaan autismin kirjosta, joka on suunnattu työntekijöille, päättäjille ja vanhemmille. Opas on tarkoitettu ammattilaisille, neuvoloihin, perhekeskuksiin, varhaiskasvatukseen ja läheisille sekä muille autismikirjon lasten ja nuorten parissa toimiville, ja heihin liittyvän päätöksenteon tueksi. Opas Autismiliiton sivulla
autismiliitto.fi/autismi/autismikirjon-lapset-ja-nuoret

 

Suomen omaishoidon verkosto

Suomen omaishoidon verkosto on omaishoidon kehittämisestä kiinnostuneiden valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja tutkimuslaitosten avoin verkosto. Verkoston tavoitteena on omaishoitoperheiden aseman parantaminen, omaishoidon kehittäminen sekä verkoston jäsenten välisen yhteistyön parantaminen. Kannattaa ottaa seurantaan myös verkoston some-kanavat.  Tervetuloa mukaan. Verkoston kotisivu löytyy osoitteesta
omaishoidonverkosto.fi

Aiemmat verkoston tiedotteet löytyvät sivulta
omaishoidonverkosto.fi/materiaalit