Selvitys kehitysvammaisten ihmisten asumisen tilanteesta 2023

03.10.2023

Ympäristöministeriö ja ARA julkaisivat selvityksen kehitysvammaisten ihmisten asumisen tilanteesta. Julkaisu sisältää tilannekartoituksen lisäksi toimenpide-ehdotuksia hyvinvointialueille, kunnille ja valtiolle.

Selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa kehitysvammaisten ihmisten asumis- ja laitostilannetta sekä yksilöllistä asumisen ja yhdenvertaisuuden toteutumista heidän asumisessaan vuoden 2023 alussa ja tulevina vuosina. Selvitys on toteutettu syyskuun 2022 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana.

Selvityksessä arvioidaan, millaisia kehittämistarpeita on kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja asumispalveluiden toteuttamisessa. Lopussa esitetään valtiolle, kunnille ja hyvinvointialueille kehittämisehdotuksia tarpeisin vastaamiseksi.

Julkaisussa on myös kehitysvammaisten ihmisten itsensä sekä omaisten ja läheisten näkemyksiä asumiseen liittyen. Tehdyissä haastattelussa tuli esille, kuinka kehitysvammaisten ihmisten YK-sopimuksen mukaiset oikeudet eivät toteudu. Tästä on esimerkkinä se, että kahdella oli joko omakohtaista tai kaverin kautta tullutta kokemusta siitä, ettei kehitysvammaisella ole ollut oikeutta muuttaa toiseen kuntaan. Yhdelle haastateltavalle muutto oli pitkäaikainen unelma, joka oli toteutunut sosiaalityöntekijän vaihtumisen jälkeen. Sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattilaisten asenteella on paljon merkitystä sille, miten kehitysvammaisten ihmisten oikeus valita missä, kenen kanssa ja miten asuu, toteutuu. Toiveena esitettiin, että kehitysvammaisten ihmisten omia toiveita huomioitaisiin paremmin. Viranomaisista pieniltä tuntuvilla asioilla, kuten mahdollisuudella pyöräillä asuinalueella tai käydä lähistöllä olevalla eläintilalla, annetaan mahdollisuus elää omannäköistä elämää.

Lue koko julkaisu tästä: Yksilöllisyys kehitysvammaisten ihmisten asumisessa

Yksilöllisyys kehitysvammaisten ihmisten asumisessa.
Sari Pitkänen, Markku Niemelä, Nanna Nieminen, Rasmus Aro ja Anna Vainio. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). 2023.