Selkokirjallisuuden valtiontuen haku

21.12.2019

Tukea myönnetään selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen. Seuraava hakuaika päättyy 31.1.2020.

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille ja avustuksia selkokirjakustantajille.

  • Tukea myönnetään selkokielisten kirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen.
  • Tukea myönnetään sekä selkokielisille kaunokirjoille että selkokielisille tietokirjoille. Tukea ei myönnetä oppikirjoille tai muille oppimateriaaleille.
  • Tukea ei myönnetä jo valmistuneille julkaisuille.

Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät. Avustusta voivat hakea selkokirjakustantajat. Apurahaa voidaan tietyin rajoituksin hakea myös selkokirjallisuuteen liittyviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin.

Tukea voi hakea kerran vuodessa.
Seuraava hakuaika päättyy 31.1.2020.

Päätökset ilmoitetaan hakijoille huhtikuussa.
Pääosin myönnetyt apurahat ja avustukset maksetaan kesäkuussa.

Apurahat ja avustukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Kehitysvammaliitolle delegoimaa valtionavustusta, jonka tavoitteena on edistää selkokielisen ja saavutettavan kirjallisuuden julkaisemista Suomessa.

Lue lisää Selkokeskuksen sivulta osoitteesta
www.selkokeskus.fi

Selkokirjojen kirjakauppa

Selkokirjoja voi lainata kirjastosta, ostaa kirjakaupasta ja Selkokeskuksen nettikaupasta osoitteesta:
selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/kirjakauppa