Selkokirjallisuuden valtiontuen haku

20.12.2018

Tukea myönnetään selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen.

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille ja avustuksia selkokirjakustantajille. Tukea myönnetään ainoastaan selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen. Oppikirjoille tai muille oppimateriaaleille ei myönnetä tukea.

Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät. Avustusta voivat hakea selkokirjakustantajat. Apurahaa voidaan tietyin rajoituksin hakea myös selkokirjallisuuteen liittyviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin.

Tukea voi hakea kerran vuodessa.
Seuraava hakuaika päättyy tammikuussa 2020
. (päivitetty 19.8.2019)

Päätökset ilmoitetaan hakijoille huhtikuussa. Pääosin myönnetyt apurahat ja avustukset maksetaan kesäkuussa.

Apurahat ja avustukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Kehitysvammaliitolle delegoimaa valtiontukea, jonka tavoitteena on edistää selkokielisen ja saavutettavan kirjallisuuden julkaisemista Suomessa.

Lue lisää Selkokeskuksen sivulta osoitteesta
www.selkokeskus.fi

Selkokirjojen kirjakauppa

Selkokirjoja voi lainata kirjastosta, ostaa kirjakaupasta ja Selkokeskuksen nettikaupasta osoitteesta:
selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/kirjakauppa