Selkeästi meille -hanke lisää osallisuutta

27.04.2020

Selkeästi meille -hankkeessa (2020 – 2022) vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa.

Selkeästi meille -hankkeessa (2020 – 2022) vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Moni tärkeä tieto on nykyisin erilaisissa verkkopalveluissa, joita kehitysvammaisten ihmisten on vaikea käyttää.

Kehitysvammaiset ihmiset ovat hankkeessa keskeisiä toimijoita. Hankkeessa työskentelee kaksi saavutettavuustestaajaa, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen tuen tarve, ja saavutettavuuden iskuryhmissä kehitysvammaiset ihmiset harjoittelevat kansalaisvaikuttamista.

Tavoitteena on, että kehitysvammaisille itselleen tärkeistä verkkopalveluista saataisiin saavutettavampia eli niitä olisi helpompi käyttää ja ymmärtää.

Selkeästi meille -hankkeessa

  • testataan eri organisaatioiden verkkopalveluiden helppokäyttöisyyttä ja kognitiivista saavutettavuutta
  • kehitetään kehitysvammaisten ihmisten kansalaisvaikuttamisen taitoja saavutettavuuden iskuryhmissä
  • kehitetään selkeitä kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökaluja ja toimintamalleja.

Selkeästi meille on valtakunnallinen Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Yhteistyökumppanit ovat Me Itse ry:n ryhmät ja Ammattiopisto Live sekä ne organisaatiot, jotka haluavat lisätä verkkopalvelujensa helppokäyttöisyyttä ja kognitiivista saavutettavuutta.

Kun organisaatio on toteuttanut palvelulle esitetyt muutokset, saa se Selkeästi meille -tunnustuksen.

Poikkeusaika on siirtänyt hankkeen ryhmätoiminnan ja testausten aloittamisen syksyyn.

Kysely: Kuinka helppoa netistä on löytää tietoa?

Selkeästi meille -hanke on tehnyt kyselyn siitä, miten helppo tai miten vaikeaa netistä on löytää tietoa. Kysely on suunnattu kaikenikäisille kehitysvammaisille ihmisille.

Linkki kyselyyn
bit.ly/Selkeästimeille-kysely

Lisätietoa

Hankepäällikkö Satu Timperi,
sähköposti
satu.timperi@kvtuki57.fi

Lue lisää hankkeen Facebook-sivulta osoitteesta
facebook.com/selkeastimeille

 

Kysely: Kuinka helppoa netistä on löytää tietoa? Selkeästi meille -hanke toivoo kyselyyn vastauksia kaikenikäisiltä kehitysvammaisilta ihmisiltä. #selkeästimeille