Osuuskunta teki käsikirjan tuetusta osuuskuntamallista

31.03.2023

Tuettu osuuskuntamalli edistää kehitysvammaisten ja erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden ansaintamahdollisuuksia. Tampereella tehtiin mallista käsikirja.

Omillaan osuuskunta on Suomen ensimmäinen kehitysvammaisten ja erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden perustama osuuskunta. Tuetun osuuskuntamallin ovat kehittäneet yhteistyössä osuuskunta ja OmaPolku (Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy).

Tuetun osuuskuntamallin tarkoituksena on lisätä kehitysvammaisten ja erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden ansaintamahdollisuuksia.

Vaikka tuetun työllistymisen työhönvalmennusta on kehitetty kauan, ei työllistyneiden kehitysvammaisten ihmisten määrä ei ole juuri noussut. Erityisesti vaativamman tuen tarpeessa olevien ihmisten sijoittuminen tavallisille työpaikoille on haastavaa, vaikka käytössä olisi työhönvalmentajan tuki. Lisäksi tulisi huomioida työn mielekkyys. Esimerkiksi mediayhtiöön työllistynyt kehitysvammainen ihminen päätyy todennäköisesti tekemään avustavia tehtäviä, kuten kameralaukun kantoa ja kahvinkeittoa, vaikka hän olisi kiinnostunut editoinnista tai valokuvaamisesta.

Kehitysvammaisten ihmisten työllistymiseen tarvitaan entisten keinojen lisäksi uusia innovatiivisia menetelmiä. Tuettu osuuskuntamalli antaa mahdollisuuden hankkia toimeentuloa omalla osaamisellaan huomioiden tekijöiden yksilölliset tuen tarpeet. Tuettu osuuskuntamalli lisää ansaintamahdollisuuksia, jolloin henkilö voi enemmän osallistua eri palveluihin ja tapahtumiin. Hän saa lisää osallisuuden kokemuksia ja toimijuutta.

Tuetussa osuuskuntamallissa yhdistetään kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllinen osaaminen, liiketoiminta ja sosiaalipalveluiden tukipalvelut. Tuetun osuuskuntamallin soveltamisesta erilaisiin tarkoituksiin on järjestetty koulutuksia keväästä 2019 alkaen. Koulutusten yhteydessä nousi tarve koulutusmateriaalille. Uusi käsikirja vastaa tuetun osuuskuntamallin toteuttamiseen liittyviin kysymyksiin ja kertoo käytännön sovelluksista.

Käsikirja Tuettu osuuskuntamalli
Hinta 25 euroa

Kirja on julkaistu sekä painettuna, että e-kirjana ja on saatavilla tärkeimmistä kirjakaupoista sekä tilaamalla suoraan osuuskunnalta
www.omillaan.fi