Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2023

02.01.2023

Kansaneläkeindeksiin sidotetut etuudet nousivat vuoden alussa 4,2 prosenttia. Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat nyt 922,42 euroa/kuukaudessa (aiemmin 885,63 euroa/kk).

Vuoden alussa sosiaaliturvaan tuli muutoksia.  Tällä sivulla näet joitakin Kelan hoitaman sosiaaliturvan muutoksia. Kaikki keskeiset muutokset löytyvät Kelan sivulta osoitteesta
www.kela.fi

Kelan sivuilla on kooste tuista ja palveluista, joita Kela tarjoaa vammaisille tai pitkäaikaissairaille henkilöille. Voit tutustua sivuun osoitteessa:
www.kela.fi/vammaistuet

Kela tiedottaa muutoksista:

 • Sähkön hinnan nousu ja inflaatio vaikuttavat moniin Kelan tukiin. Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehtiin 3,5 %:n korotus jo elokuussa. Nyt vuodenvaihteessa tukia korotetaan 4,2 %. Lisäksi pienituloisten lapsiperheiden tukiin tulee väliaikaisia korotuksia vuoden 2023 ajaksi. Esimerkiksi toimeentulotuessa alle 18-vuotiaan perusosaa korotetaan 10 %:lla.
 • Yleisessä asumistuessa ja eläkkeensaajan asumistuessa otetaan huomioon aiempaa suuremmat lämmityskulut. Näin halutaan helpottaa sähkön korkean hinnan aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia. Ensi keväänä myös väliaikainen sähkötuki auttaa pienituloisia suurissa sähkömenoissa.

Kokosimme poimintoja Kelan tiedotteesta:

Perhe-etuuksiin korotuksia

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee vuonna 2023. Uusi määrä on 31,99 euroa/päivä (aiemmin 30,71 euroa/pv).

Kansaneläkeindeksiin sidottujen lastenhoidon tukien euromäärät suurenevat 4,2 %. Esimerkiksi kotihoidon tuen hoitoraha alle 3-vuotiaasta lapsesta on ensi vuonna 377,68 euroa/kk (aiemmin 362,61 euroa/kk).

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täyttä määrää korotetaan 100 eurolla 1.3.2023 alkaen. Muutos on pysyvä. Tukeen tulee myös indeksikorotus 1.1.2023 alkaen. Näin hoitolisän enimmäismäärä nousee 1.1.2023 alkaen 155,24 eurosta 161,69 euroon ja 1.3.2023 alkaen 265,85 euroon kuukaudessa.

Lapsilisiin ei tule korotusta, mutta lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen tulee 5 euron korotus vuoden 2023 ajaksi. Näin yksinhuoltajakorotuksen määrä nousee 63,30 eurosta 68,30 euroon kuukaudessa 1.1.2023 alkaen.

 

Yleisessä asumistuessa hyväksyttiin lämmitysmenoihin 57 prosentin korotus

Yleisessä asumistuessa hyväksyttäviä enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että hyväksyttävien asumismenojen yläraja nousee vuoden 2023 alussa. Uudet asumistuen enimmäisasumismenot otetaan käyttöön asumistuen tarkistuksissa ja uusissa asumistukipäätöksissä, jotka Kela tekee 1.1.2023 alkaen.

Erilliset lämmityskustannukset ja omakotitalon hoitomenot otetaan yleisessä asumistuessa huomioon normien mukaisesti. Normeja korotetaan 57 %:lla vuoden 2022 tasoon verrattuna. Tämä tarkoittaa, että yhden henkilön ruokakunnassa erikseen maksettavien lämmityskulujen yläraja on 66 euroa/kk. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, ylärajaa nostetaan 22 eurolla jokaista lisähenkilöä kohden.

Kansaneläkeindeksin tarkistuksen takia myös asumistuen perusomavastuu pienenee vuonna 2023. Hakija voi siis saada täysimääräisen asumistuen suuremmilla tuloilla kuin vuonna 2022. Esimerkiksi yksin asuvalla ei ole vuonna 2023 perusomavastuuta lainkaan, jos hänen tulonsa ovat enintään 801 euroa/kk. Vuonna 2022 raja oli 746 euroa/kk.
Lue lisää Kelan tiedotteesta

 

Väliaikainen sähkötuki auttaa pienituloisia suurissa sähkömenoissa

Koska sähkön hinta on noussut huomattavasti, sähkömenoihin on vuonna 2023 mahdollista saada apua. Ensisijainen tapa saada helpotusta menoihin on hakea sähkövähennystä Verohallinnosta. Sähkövähennykseen on oikeus, kun kotitalouden sähköenergiamenot ovat yli 2 000 euroa tammi–huhtikuun aikana ja veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen.

Jos veroja ei kerry pienien tulojen vuoksi riittävästi, Kelasta voi hakea väliaikaista sähkötukea. Sähkötuen omavastuu on 400 euroa/kk.
Lue lisää sähkötuesta

 

Matkakorvauksissa uusia käytäntöjä

Matkojen vuosiomavastuukortista luovutaan. Vuoden 2023 alusta alkaen Kela ei enää lähetä erillistä omavastuukorttia osoituksena vuosiomavastuun (300 euroa) täyttymisestä. Korttia ei enää tarvita taksimatkalla, koska taksien tilausvälityskeskukset saavat Kelasta automaattisesti tiedon, jos asiakkaalta ei tarvitse periä omavastuuta. Omavastuu yhteen suuntaan tehdyltä matkalta on 25 euroa.

Kela korvaa asiakkaiden matkoja yleensä lähimpään terveydenhuollon hoitopaikkaan. Jos asiakas kuitenkin hakeutuu hoitoon hyvinvointialueen antamalla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä, Kela korvaa matkan sinne, mistä asiakas hankkii hoidon. Jos asiakas valitsee hoitopaikkansa terveydenhoitolain valinnanvapauden perusteella, matkoja korvataan rajoitetusti.

1.1.2023 alkaen Kela korvaa matkoja yksityiseen terveydenhuoltoon vain, jos siellä saatu hoito on Kela-korvattavaa.
Lue lisää Kelan tiedotteesta

 

Täysi takuueläe on noin 922 euroa kuukaudessa

Vuonna 2023 täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 732,67 euroa/kk ja parisuhteessa elävälle 654,13euroa/kk (aiemmin 703,45 euroa/kk ja 628,03 euroa/kk).

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 922,42 euroa/kk (aiemmin 885,63 euroa/kk).

Jatkossa työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen saaja voi ansaita aikaisempaa enemmän ilman, että työkyvyttömyyseläke täytyy jättää lepäämään. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2023 ansaita 922,42 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Myös muihin eläkkeisiin tulee 4,2 %:n indeksikorotus. Esimerkiksi eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 24,48 euroa/kk.

 

Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaistuet suurenevat indeksitarkistusten takia 1.1.2023 alkaen:

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

 • perusvammaistuki 102,85 euroa/kk
  (aiemmin 98,75 euroa/kk)
 • korotettu vammaistuki 240 euroa/kk
  (aiemmin 230,43 euroa/kk)
 • ylin vammaistuki 465,38 euroa/kk
  (aiemmin 446,81 euroa/kk)

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

 • perusvammaistuki 102,85 euroa/kk
  (aiemmin 98,75 euroa/kk)
 • korotettu vammaistuki 240 euroa/kk
  (aiemmin 230,43 euroa/kk)
 • ylin vammaistuki 465,38 euroa/kk
  (aiemmin 446,81 euroa/kk)

Eläkettä saavan hoitotuki

 • perushoitotuki 78,72 euroa/kk
  (aiemmin 75,58 euroa/kk)
 • korotettu hoitotuki 171,49 euroa/kk
  (aiemmin 164,65 euroa/kk)
 • ylin hoitotuki 362,62 euroa/kk
  (aiemmin 348,16 euroa/kk)

 

Lääkekatto pysyy ennallaan

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (lääkekatto) jäädytetään eli siihen ei tehdä kansaneläkeindeksin mukaista tarkistusta. Lääkekatto on siis vuonna 2023 saman suuruinen kuin kuluvana vuonna eli 592,16 euroa. Lääkekaton jäädytyksestä hyötyvät asiakkaat, joiden lääkekustannukset ovat suureet.

 

Sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan korotuksia ja muutoksia

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 31,99 euroa/pv (aiemmin 30,71 euroa/pv).

Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettava kuntoutusraha suurenee. Määrä on 36,91 euroa/pv (aiemmin 35,43 euroa/pv).

Kuntoutusrahaa voi 1.1.2023 alkaen hakea aiempaa joustavammin. Asiakas voi saada kuntoutusrahaa koko kuntoutuksen ajalta. Jatkossa myös siirtyminen kuntoutusrahan ja muun  Kelan etuuden välillä käy helpommin. Myös kuntoutusrahan hakuaika pitenee 4 kuukaudesta 6 kuukauteen.
Lue lisää Kelan tiedotteesta.

 

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavat asumismenot nousevat selvästi

Myös eläkkeensaajan asumistukea saavilla lämmityskustannuksia hyväksytään asumismenoksi aikaisempaa enemmän. Muutos johtuu voimakkaasti kohonneesta energian hinnasta. Vuonna 2023 lämmityskustannuksia hyväksytään 2,07–2,35 euroa/kk neliömetriä kohden (aiemmin 1,32–1,60 euroa/kk/m2).

Eläkkeensaajan asumistuessa asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset nousevat 32,40 euroon kuukaudessa henkilöä kohden (aiemmin 30,05 euroa/hlö). Omakotitalon kuukausittaisia kunnossapitokustannuksia hyväksytään 47,84 euroa (aiemmin 44,37 euroa).

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 7,8 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärät kuntaryhmittäin vuona 2023 ovat
•    I kuntaryhmässä 9 287 euroa/v
•    II kuntaryhmässä 8 541 euroa/v
•    III kuntaryhmässä 7 493 euroa/v.

Kela ottaa korotukset huomioon, kun se käsittelee uusia hakemuksia tai tarkistaa jo myönnettyjä eläkkeensaajan asumistukia 1.1.2023 alkaen.
Lue lisää tiedotteesta