Koulukyytien on toteuduttava ja lasten turvallisuus taattava

12.09.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Leijonaemot, Vammaisfoorumi ja Lastensuojelun Keskusliitto vaativat tänään julkaistussa yhteisessä kannanotossaan, että koulukyytejä koskevat ongelmat on pystyttävä ratkaisemaan ja lain toimivuus arvioitava.

Kuluneen syksyn aikana on monissa kunnissa havaittu ongelmia koulukyyditysten kanssa: kyytejä on jäänyt tulematta, lapsia on jätetty yksin vääriin paikkoihin ja takseista on puuttunut avustajia. Saapumaton tai väärä koulukyyti uhkaa lasten terveyttä ja turvallisuutta: etenkin erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla eksyminen, arvaamaton käytös ja kyvyttömyys kommunikoida puheella johtaa todellisiin vaaratilanteisiin.

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Leijonaemot, Vammaisfoorumi ja Lastensuojelun Keskusliitto: koulukyytien ongelmat on ratkaistava ja lain toimivuus arvioitava.  #koulukyyti

Kesällä voimaan tullut uusi taksilainsäädäntö vapautti taksit ajamaan kyytejä missä ja milloin haluavat, jolloin koulukyytiä ei ole enää pakko ottaa vastaan. Osassa kunnista palveluntuottajia on vaihdettukin, mutta toisissa ongelmat jatkuvat. Liikenne- ja viestintäministeriön tulee yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa arvioida uuden taksilainsäädännön toimivuus ja vaikutus koulukyyteihin.

Koulukuljetuksista vastaa kunnan sivistystoimi, ja tehostamispaineessa kunnat kilpailuttavat koulukuljetuksia. Valvontaviranomaisten on puututtava niiden kuntien toimintaan, jotka eivät ole kyenneet hoitamaan velvoitteitaan.

Perheet ovat kohtuuttoman tilanteen edessä. Asiaan on puututtava, ennen kuin sattuu korjaamattomia vahinkoja.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Risto Burman
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
risto.burman@tukiliitto.fi
050 5569 900

Kannanotto pdf-muodossa (liite)

 

Kuvituskuva Freepik.com