Lapsen oikeuksien viikon teemana on oikeus oppimiseen

12.03.2024

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään tänä vuonna 18.–24.11.2024. Viikon teemana on jokaisen lapsen oikeus oppimiseen. Teema paitsi kutsuu pohtimaan oppimisen merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle, myös muistuttaa uuden oppimisen ilosta. Teemaviikon järjestää Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, johon myös Kehitysvammaisten Tukiliitto kuuluu mukaan.

Oppiminen on uusien tietojen ja taitojen tiedostettua tai tiedostamatonta omaksumista. Lapsi oppii opettelun, harjoittelun, kokeilun ja esimerkin kautta jatkuvasti uutta. Oivallukset, uudet tiedot ja taidot tuottavat parhaimmillaan paljon iloa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa nimetyt koulutuksen päämäärät liittyvät sekä lapsen omaan kasvuun ja kehitykseen että lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä kasvamiseen. Lapsella on oikeus tietoon, ja muodollisen koulutuksen tulee tukea lapsen persoonallisuuden, lahjojen ja valmiuksien kehittämistä. YK:n lapsen oikeuksien komitean ensimmäinen yleiskommentti muistuttaa, että oppimista tapahtuu kaikkialla lapsen arjessa, eikä ainoastaan koulussa.

Lapset oppivat kaikkialla ja mielellään

Lapset ja nuoret itse tunnistavat hyvin, että oppimista tapahtuu kaikkialla. Lastensuojelun Keskusliiton toteuttaman kyselyn perusteella 10–17-vuotiaat suomalaiset kokevat oppivansa eniten kavereiltaan (81 %), perheeltään ja muilta läheisiltään (78 %) sekä internetistä (73 %). 70 % pitää myös koulua ja harrastuksia keskeisimpinä oppimisen ympäristöinään. Uuden oppiminen on 68 prosentin mielestä kivaa aina tai yleensä, ja vain 4 % lapsista ja nuorista vastaa, ettei pidä uuden oppimisesta. Lastensuojelun Keskusliiton kyselyyn vastasi 14 920 iältään 10–17-vuotiasta lasta tai nuorta alkuvuonna 2024.

Valtiolla on velvollisuus huolehtia, että jokaisen lapsen oikeus oppimiseen toteutuu myös muodollisissa oppimisympäristöissä, kuten koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Suomessa koulutus on nähty arvokkaana asiana, johon on haluttu panostaa ja joka on edistänyt mahdollisuuksien tasa-arvoa yhteiskunnassamme. Viime vuosina huoli peruskoulun tilasta ja kasvavista oppimiseroista on kasvanut. Suomi on ollut yksi niistä harvoista maista, joissa koulutukseen panostaminen on rahallisesti laskenut 2010-luvulla.

Nelson Mandela on todennut, että koulutus on tehokkain ase maailman muuttamiseen. Tämä viisaus on kätketty myös YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. On valtioiden velvollisuus huolehtia siitä, että jokainen lapsi saa elämäänsä sivistyksen eväät ja samalla mahdollisuuden muuttaa maailmaa paremmaksi, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Jokainen voi edistää lapsen oikeuksia

Mitä, miten ja missä lapset tällä hetkellä oppivat? Saako jokainen lapsi Suomessa riittävät valmiudet omannäköisen elämän rakentamiseen ja kokevatko lapset oppimisen iloa? Lapsen oikeuksien viikko 18.–24.11.2024 kutsuu kiinnittämään huomion lasten ja nuorten oikeuteen oppia, koulutuksen merkitykseen sekä oppimisen iloon. Teeman tunnisteina käytetään viestinnässä #SaanOppia ja #SaatOppia.

Lapsen oikeuksien viestintäverkosto järjestää marraskuussa kouluihin, varhaiskasvatukseen ja vapaa-ajalle toiminnallisen lapsen oikeuksien teemaviikon, jonka aikana lapset ja nuoret saavat perehtyä oikeuksiinsa harjoitusten, tiedon ja oppimateriaalien kautta. Koululaisilla on tehtävien kautta myös muun muassa mahdollisuus lähettää terveisiä päättäjille. Lapsen oikeuksien sivustolta löytyvien maksuttomien viestintämateriaalien avulla kuka tahansa voi edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeuksien teemaviikon tapahtumia voidaan järjestää esimerkiksi kerhoissa, harrastuksissa tai erilaisissa tempauksissa.

Vuoden 2024 aikana lapsiasiavaltuutettu myös tulee kuulemaan lapsia koulutuksen kysymyksistä sekä toteuttamaan koulutusta koskevan lapsibarometrin.

Lapsen oikeuksien sopimus

  • YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989.
  • Suomessa YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli laintasoisena voimaan vuoden 1991 alusta.
  • Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus, jonka ulkopuolella on YK-valtioista vain Yhdysvallat.
  • Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtioita huolehtimaan lapsen oikeuksien toteutumisesta sekä tiedottamaan niistä.
  • Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11., joka on Suomessa vakiintunut liputuspäivä.
  • Lapsen oikeuksien viikon 2024 teemana on oikeus oppimiseen. Teemaviikon järjestää Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja ohjaa lapsiasiavaltuutettu.
  • Lapsen oikeuksien viikon perjantaina 22.11. järjestetään myös Lapset mukaan töihin -päivä, jolloin tuhannet lapset tutustuvat työpaikkoihin eri puolilla Suomea.

Lisätietoja:
Viestinnän asiantuntija Maria Talvitie, maria.talvitie@lskl.fi, p. 040 868 0260
Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen, Juuli Hurskainen, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533 480