Kansainvälistä FASD-päivää vietetään 9.9.

06.09.2022

Kansainvälistä FASD-päivää vietetään joka vuosi 9.9. muistuttamaan yhdeksän kuukauden raittiudesta raskausaikana.

Lyhenne FASD tarkoittaa alkoholialtistuksen aiheuttamien vaikutusten kirjoa. Alkoholin käytön turvallista rajaa raskauden aikana ei tunneta. Riskiin vaikuttavat jokaisen kohdalla myös perinnölliset tekijät, jotka voivat lisätä sikiövaurion alttiutta.

Raskaudenaikaisella alkoholinkäytöllä voi olla vakavia seurauksia syntyvän lapsen terveydelle. Verkkopalvelu Vernerin mukaan FASD-lasten ja -nuorten kehityksen pulmat näkyvät oppimisen, ymmärtämisen ja käyttäytymisen osa-alueilla. Tyypillisiä ovat erilaiset keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmat sekä käyttäytymiseen liittyvät erityispiirteet, kuten vaikeudet arvioida tilanteita ja sosiaalisia vihjeitä. FASD-oireyhtymää ei välttämättä tunnisteta eikä oireilevilla lapsilla ja nuorilla välttämättä ole diagnoosia, joka selittäisi heidän käytöstään. FASD-oireyhtymää ei voi päätellä ulkonäön perusteella, eikä näin tulisi olettaa.

Tukea jokaiselle

Asioiden jakaminen toisten kanssa antaa uusia näkökulmia ja auttaa jaksamaan. Odottava äiti ei aina tiedä alkaneesta raskaudesta, ja jatkaa alkoholin käyttöä. Monet huolestuvat päihteidenkäytöstä tältä ajalta, ja voivat tuntea pelkoa ja syyllisyyttä. Päihteiden kanssa kamppailevat perheet kaipaavat tukea, ja ovat oikeutettuja saamaan apua. Tukiliiton materiaaleista löytyy muun muassa selko-oppaat Vahvistu vanhempana sekä Vanhemmuus jatkuu. Selkokieliset materiaalit ovat sanastoltaan ja rakenteeltaan ymmärrettävämpiä kuin yleiskieliset oppaat.

Kehitysvammaliiton podcast Tavallisia ihmisiä – elämää FASDin kanssa -paneutuu ensimmäisessä jaksossaan siihen, millaista on arki FASDin kanssa, ja mitä se käytännössä tarkoittaa nuorelle Helmikselle. Helmiksen Käännekohtia -blogia voi lukea myös osoitteessa
kehitysvammaliitto.fi

Kansainvälisesti FASD-tietoisuutta jakava kampanja tunnetaan nimellä Red Shoes Rock, eli punaiset kengät rokkaavat.

Suomessa ympäri maan FASD-kampanjoinnissa alkoholittoman raskauden puolesta ovat näkyvästi mukana muun muassa Alkot, R-kioskit ja S-ryhmän myymälät. Alkoholinmyynti aloitetaan 9 minuuttia tavallista myöhemmin ja näin herätellään tärkeän teeman äärelle.

FASD Suomi -verkosto

Kehitysvammaliitto on perustanut valtakunnallisen FASD Suomi -verkoston. Verkostotyöskentelyn tavoitteena on

  • vahvistaa FASD-osaamista
  • levittää tietoa sikiöaikaisesta alkoholialtistuksesta ja sen vaikutuksista
  • kehittää tarvittavia tuki- ja kuntoutuspalveluja
  • parantaa FASD-lasten, -nuorten ja -aikuisten asemaa yhteiskunnassa.

Verkosto tarjoaa tietoa, kontakteja ja yhteistyöfoorumin. Liity verkostoon:
www.kehitysvammaliitto.fi/liity-fasd-suomi-verkostoon

FASD Suomi Facebookissa:
www.facebook.com/fasdsuomi

""