Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas on päivitetty vuodelle 2024

03.02.2024

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty. Opas tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan, palvelujärjestelmän ja muiden tukimuotojen kiemuroista. Järjestöjen sosiaaliturvaopas on ilmestynyt jo 15 vuotta.

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista. Näiltä verkkosivuilta löydät yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista!

Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet sekä etuuksia tai palveluita käyttävät henkilöt. Se on myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Julkaisun on kirjoittanut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys ja Suomen Sydänliitto.

Opas on päivitetty tammikuussa ja sitä pyritään päivittämään tarpeen mukaan myös pitkin vuotta.

Lue lisää osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. (Sivusto avautuu uuteen ikkunaan.)