Eduskunta hyväksyi esityksen uuden vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä

27.09.2023

Eduskunta hyväksyi 27.9.2023 esityksen uuden vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä vuoden 2025 alkuun. Laki tarvitsee vielä tasavallan presidentin vahvistuksen.

Hallituksen esitys uuden vammaispalvelulain ja siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämisestä vuoden 2025 alkuun hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona 27.9.2023. Tukiliitto vastusti voimaantulon viivästyttämistä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, jonka voi lukea kokonaisuudessaan Tukiliiton sivuilla.

Hyväksytyn esityksen mukaan voimaantulon viivästyttämisen taustalla on tarkoitus varmistaa, että vammaispalvelulain soveltamisala turvaa vammaisten henkilöiden oikeuden saada tarvitsemansa palvelut ja että uuden vammaispalvelulain mukaisille palveluille on riittävä rahoitus.

Lisäksi esityksessä todetaan, että ”[v]ammaispalvelulain ja kehitysvammalain sekä niihin liittyvien lakien voimaantuloajankohdan siirtämisen tavoitteena on varata aikaa uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa koskevien säännösmuutosten valmistelulle sekä vaikutusten arvioinnille yhteistyössä tarvittavien asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.”

Esityksen ja sen eduskuntakäsittelyn perusteella on vielä epäselvää, minkälaisia säännösmuutoksia lain soveltamisalaan suunnitellaan tehtävän ja avataanko lakia mahdollisesti myös muilta osin.