Mitä Malike saisi aikaan 50 000 eurolla? Sinä voit auttaa äänestämällä!

06.11.2020

Malike on mukana äänestyksessä, jossa valitaan Partioaitan ympäristöbonuksen saajat. Viime vuonna eniten ääniä saanut toimija sai yli 50 000 euroa. Tapaamme toistuvasti aikuisia vaikeasti vammaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan päässeet metsään. Äänestämällä voit saada aikaan muutoksen.

Partioaitta lahjoitti viime vuonna yli 100 000 euroa hankkeisiin, joissa tuetaan ympäristönsuojelua ja luonnossa liikkumista. Partioaitan lahjoitus kertyy yrityksen kanta-asiakasjärjestelmän, 365-klubin, kautta tehdyistä ostoista, joista Partioaitta tilittää vuosittain prosentin Ympäristöbonus-tukeen. Klubilaiset valitsevat äänestämällä, mikä suomalainen kohde saa tuen. Kuka tahansa voi liittyä 365-klubin jäseneksi ja osallistua äänestykseen.

Tänä vuonna Malike on yksi kuudesta äänestyksen kohteesta, joiden joukosta valitaan kolme eniten ääniä saanutta kohdetta Partioaitan ympäristöbonuksen saajaksi. Muistathan äänestää ja varmistaa, että myös vaikeasti vammaiset ihmiset pääsevät kansallispuistoihin!

Ympäristöbonuksen myöntäminen Malikkeelle lisäisi merkittävästi vaikeasti vammaisten ihmisten luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia.

Bonuksen avulla vaikeasti vammaiset ihmiset pääsisivät kansallispuistoihin

Vaikeasti vammaiset ihmiset tarvitsevat toisen ihmisen tukea ja usein apuvälineen päästäkseen luontoon. Tapaamme toistuvasti aikuisia vaikeasti vammaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan päässeet metsään tai ulkoilleet kuukausiin. Kulunut vuosi on koronan vuoksi entisestään lisännyt ihmisten eriarvoisuutta hyödyntää luontoa virkistysmahdollisuutena. Yksi syy on se, että soveltuvia välineitä ei ole. Luontoliikunnan esteettömyys ja apuvälineet maastossa liikkumiseen ovat luontokokemusten edellytys.

Partioaitan tuella pystyisimme ostamaan Joelette-maastokärryjä lainattavaksi ja käynnistämään vapaaehtoisten luontokavereiden koulutuksen. Nämä yhdessä mahdollistavat sen, että myös vaikeasti vammaiset lapset ja aikuiset pääsevät Suomen kansallispuistojen metsäpoluille luontokokemusten äärelle. Kansallispuistot kuuluvat kaikille, luontokaverit avuksi -projektissa haluamme tehdä yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja Metsähallituksen kanssa.

Maastokärryn ja avustajien avulla liikkumassa luonnossa.
Luontokaverit mahdollistavat toimintavälineen käyttöä. Joelette-maastokärryllä ja kahden avustajan tuella retkeilijä pääsee kansallispuistojen poluille, myös esteettömien reittien ulkopuolelle.

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen vuonna 2016 ja sen 30. artiklassa sitoutunut vammaisten ihmisten vapaa-ajan toiminnan mahdollistamiseen: vammaisten henkilöiden tulee voida osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan.

Äänestä Malike Partioaitan tuen saajaksi. Tuella hankkisimme maastokärryjä lainattavaksi ja lisäksi käynnistäisimme vapaaehtoisten luontokavereiden koulutuksen.

Näin äänestät

Pääset äänestämään meitä Ympäristöbonuksen saajaksi Partioaitan kotisivuilla. Päästäksesi äänestämään sinun on oltava 365-klubin jäsen. Kuka tahansa voi liittyä klubilaiseksi täältä (sivu aukeaa Partioaitan sivuille). Äänestys käynnistyy 2.11. ja päättyy 26.12.2020.

Suora linkki äänestykseen (siirry sivulle)
partioaitta.fi/365klubi/ymparistobonus

Anna äänesi meille ja mahdollistat yhdenvertaiset luontokokemukset kaikille!

Kiitos äänestäsi!

 

Malikkeesta terveisin:

Susanna, Päivi, Tanja, Antti, Soile, Kari ja Johanna