Äänestä Malike Partioaitan Ympäristöbonus-tuen saajaksi

13.11.2023

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike on mukana äänestyksessä, jossa valitaan Partioaitan Ympäristöbonuksen saajat. Tapaamme toistuvasti vaikeasti vammaisia lapsia ja nuori, jotka eivät ole koskaan päässeet metsään. Äänestämällä voit vaikuttaa muutokseen.

Yli 800 000 euroa luonnolle

Tiesitkö, että Partioaitta on lahjoittanut yli 800 000 euroa hankkeisiin, joissa tuetaan ympäristönsuojelua ja luonnossa liikkumista? 365-klubin jäsenenä voit olla mukana tekemässä hyvää, sillä kaikkien klubilaisten ostosten yhteissummasta Partioaitta lahjoittaa vuosittain 1% luonnolle. Rahat annetaan suomalaisille kohteille, jotka klubilaiset valitsevat äänestämällä.

Tänä vuonna Malike on yksi yhdeksästä äänestyksen kohteesta, joiden joukosta valitaan viisi eniten ääniä saanutta Partioaitan ympäristöbonuksen saajaksi.

Luontosuhde rakentuu lapsuuden tunnepohjaisten luontokokemusten kautta, mutta vaikeasti vammaisilla lapsilla ja nuorilla ei ole samanlaista mahdollisuutta päästä metsään kuin vammattomilla ikätovereillaan. Malike edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä luontoon. Vaikeasti vammaisilla ihmisillä tarkoitamme kehitys- ja liikuntavammaisia sekä sairastumisen tai vammautumisen myötä apuvälineitä liikkumisessaan tarvitsevia ihmisiä. Valtakunnallisella toiminnallamme vaikutamme heidän oikeuksiensa toteutumiseen ja maastokelpoisten apuvälineiden saatavuuteen.

Bonuksen avulla vaikeasti vammaiset lapset pääsisivät yhdenvertaisesti luontoon

Ympäristöbonuksen myöntäminen Malikkeelle lisäisi huomattavasti vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia. Tuki käytetään sähköavusteisiin maastopyörätuoleihin ja -rattaisiin, joilla mahdollistetaan Yhdenvertaisesti luontoon -retkiin osallistuminen eri puolella Suomea. Lisäksi välineet ovat lainattavissa perheille, kouluille ja yhteisöille ympäri Suomen.

Äänestä Malike Partioaitan tuen saajaksi. Tuella hankimme sähköavusteisia maastopyörätuoleja ja -rattaita sekä järjestämme Yhdenvertaisesti luontoon retkiä. #UlkonaPerillä #365klubi #Ympäristöbonus #YmpäristöbonusÄänestys2024 @malike

Näin äänestät

Pääset äänestämään meitä Ympäristöbonuksen saajaksi Partioaitan kotisivuilla. Kuka tahansa voi liittyä klubilaiseksi ja äänestää. Äänestys päättyy 10.12.2023. Valitut kohteet julkistetaan tammikuussa 2024.

Suora linkki äänestykseen: www.partioaitta.fi/365-klubi/ymparistobonus/aanestys/  (siirry sivulle).

Kiitos, että äänestät.