Malikkeen vuokraamotoiminta ei yksin riitä

21.02.2019

Antti Tulasalo.
Antti Tulasalo.

Malike on mahdollistanut toimintavälineiden kokeilua ja vuokrausta jo lähes 20 vuotta. Vuokraustoiminta on syntynyt perheiden tarpeesta saada kokeilla välineitä kotiympäristössä. Samalla halutaan saada arvokkaat välineet tehokkaaseen käyttöön silloin, kun ne ovat omalta toiminnalta vapaana. Toimintavälineitä vuokrataan ensisijaisesti lyhytaikaiseen kokeiluun ennen oman välineen hankintaa, jotta välineen sopivuudesta ja toimivuudesta voidaan varmistua. Malikkeessa monia välineitä on vain yksittäiskappaleita, joten emme pysty varmistamaan välineiden saatavuutta ja sopivuutta kaikille tarvitsijoille.

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen ja sen 30 artiklassa sitoutunut vammaisten ihmisten vapaa-ajan toiminnan mahdollistamiseen: vammaisten henkilöiden tulee voida osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan mukaan lukien lasten osallistuminen leikkitoimintaan ja koulujärjestelmän tarjoamaan toimintaa.

Monille osallistuminen on mahdotonta ilman soveltuvia apu- ja toimintavälineitä. Apuvälinelainsäädäntö ei suoranaisesti estä tämän tyyppisten välineiden luovuttamista apuvälineenä, ja sopimuksen myötä Suomi on myös sitoutunut kehittämään apuvälinepalveluita. Nykyiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet kuitenkin rajaavat vahvasti toimintavälineitä pois tarvitsijoiden käytöstä. Perustelut päätöksissä ovat jopa lainvastaisia – eivätkä aina perustu yksilölliseen tarpeen määrittämiseen.

Tulevaisuudessa osallisuutta edistävien toimintavälineiden tulisi sisältyä esimerkiksi päivätoimintojen ja asumispalveluiden kalustehankintoihin. Näin välineet mahdollistaisivat päivittäisen ja tarpeenmukaisen käytön, tuoden käyttäjille mahdollisuuden osallistua ja olla osallisia omaan elämäänsä.

Malikkeen välineet ovat meidän kaikkien käyttäjien yhteisiä ja yhteisellä vastuulla. Siksi onkin toivottavaa, että niistä pidettäisiin vähintään yhtä hyvää huolta, kuin omista tavaroista. On tärkeää, että jokainen käyttäjä tarkistaa välineiden kunnon ja vähintään kiristää löystyneet ruuvit, ja kertoo meille havaitsemistaan puutteista. Malikkeen toimintavälinevuokraus ei ole tarkoitettu toimimaan kaupallisen välinevuokrauksen tavoin. Meillä ei ole resursseja hankkia välineitä kysynnän lisääntyessä tai välineen rikkoontuessa. Uusien välineiden hankinta perustuu Malikkeen kurssi- ja tapahtumatoiminnan tarpeisiin.

Toimintamme yhtenä tavoitteena on vaikuttaa apu- ja toimintavälineiden tiedon ja saatavuuden lisäämiseksi lähelle tarvitsijoita. Lisäksi etsimme entistä paremmin käyttäjien tarpeita palvelevia välineitä, ja tarjoamme niitä tarvitsijoille koekäyttöön kunnes yhteiskunnan muut apuvälinepalvelut pystyvät niitä tarjoamaan. Palveluntarjontaa on jo leasing-tyyppisellä lainauksella muun muassa sähköistettyihin erityispyöriin. Tämän otamme ilolla vastaan. Hinnat ovat markkinahintoja, mutta toivottavasti yritystoiminta myös välineiden vuokraamisen ympärillä lisääntyy ja saamme keskittyä entistä paremmin ydintoimintamme toteuttamiseen: koulutuksiin, kursseihin, tapahtumiin, vaikuttamistyöhön.

Malike on osa Kehitysvammaisten Tukiliittoa, joka ihmisoikeusjärjestönä vaatii kaikkien kansalaisten osallisuuden turvaamista.

Toiset tarvitsevat enemmän saadakseen yhtä paljon.

* Kirjoittaja on Tukiliiton Malike-toiminnan toimintavälineneuvoja.
* Kirjoitus on julkaistu myös Liikkeelle-lehdessä 2019.