Yhteistyömuodot

Tällä sivulla kerrotaan nuorisopalveluiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä

Best Buddies -kaveritoiminta tekee yhteistyötä kuntien nuorisopalveluiden kanssa.
Yhteistyöllä pyritään siihen, että:

  • Nuoret, joilla on kehitysvamma ja nuoret, jotka muutoin tarvitsevat tukea ymmärtämisessä ja oppimisessa, pääsisivät yhä paremmin mukaan kuntien nuorisopalveluiden yleiseen toimintaan.
  • Tukea tarvitsevat nuoret tulisivat kohderyhmänä entistä tutummaksi nuorisopalveluiden työntekijöille.
  • Nuorisopalveluita jo käyttävät nuoret kohtaavat tukea tarvitsevia nuoria tasavertaisina palvelujen käyttäjinä.

Best Buddies -kaveritoiminta on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden sekä Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n Kulttuuriklubi Siperian kanssa.

Olemme tehneet erilaisia kokeiluja jo olemassa olevien toimintojen ympärille. Näin kokemuksia on syntynyt niin nuorille kuin nuorisopalveluiden ammattilaisille yhteisiin tapahtumiin osallistumisesta ja ryhmissä toimimisesta. Best Buddies -kaveritoiminta on tarjonnut pienryhmäkokeilujen kautta tukea sitä tarvitseville kehitysvammaisille nuorille, että he ovat voineet osallistua nuorisopalveluiden yleiseen toimintaan. Olemme järjestäneet yhdessä myös tapahtumia.
Olemme tukeneet nuorten osallistumisen mahdollisuuksia myös tarjoamalla tietoa ja koulutusta liittyen kehitysvammaisuuteen sekä antamalla viestinnällistä tukea.

Yhteistyö on vastannut tavoitteisiin. Kehitysvammaiset nuoret ovat tulleet kohderyhmänä tutummaksi työntekijöille. Tukea tarvitsevat nuoret ovat työntekijöiden mukaan myös olleet aikaisempaa enemmän esillä työyhteisössä käydyissä keskusteluissa, jotka liittyvät yhdenvertaisuuteen ja inkluusioon. Jyväskylän kaupunkin nuorisonohjaaja pohtii toimintojen saavutettavuutta Tukiliiton blogissa.  Työntekijät arvioivat myös, että osalle toimintoja jo käyttäville nuorille tukea tarvitsevat vertaiset ovat tulleet tutummaksi. Pienrymätutustumisien myötä satunnaiset kehitysvammaiset nuoret ovat alkaneet käymään yhteistyökumppaneiden toiminnoissa myös ilman tukea.

Esteettömyyskartoitus, raha, kiusaamiseen puuttuminen, osallisuus, avustajapalvelut, saavutettavuus, työntekijöiden innostus… Asioita, jotka liittyvät vapaaehtoistemme ja yhdenvertaisuusvaltuutetun mielestä yhdenvertaiseen vapaa-aikaan. @BestBuddiesFIN

Minidokumentti ”Sinne missä muutkin on” sisältää ajatuksia ja asiaa yhdenvertaisesta vapaa-ajasta. Kesto 10:37 minuuttia. Dokumentissa esiintyvät Best Buddies -kaveritoiminnan vapaaehtoiset nuoret sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu. Tuotimme minidokumentin vuonna 2017, tekijöinä Setlementti Tampere ry NEO-OmaPolku/Studio.