Tukiyhdistysten mallisäännöt

Tukiyhdistyksellä on erilaisia tapoja toteuttaa yhdistystoiminnan organisointia. Toiminta pohjautuu aina yhdistyksen sääntöihin. Täältä löydät yhdistysten mallisäännöt.

Paikallisyhdistyksille erilaisia mallisääntöjä

Paikallisyhdistyksille on valmisteltu yhden (1) vuosittaisen kokouksen mallisäännöt sekä kahden (2) vuosittaisen kokouksen mallisäänöt. Näihin on samalla tehty yhdistyslakiin vuoden 2011 jälkeen tulleita pieniä uudistuksia. Nämä mallisäännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja Rekisterihallituksella.

Yhdistykset voivat jatkaa toimintaansa voimassa olevilla säännöillä. Jos yhdistys haluaa siirtyä yhden sääntömääräisen kokouksen rytmiin, sääntömuutos on välttämätön ja se tehdään nyt voimassa olevien sääntöjen määräämällä tavalla. Myös, jos toimintaan halutaan alla kerrottuja muita muutoksia, sääntömuutos pitää tehdä.

 

Miksi mallisäännöt?

Paikallisyhdistykset voivat määritellä sääntönsä itse, kunhan ne tarkoitukseltaan liittyvät Tukiliiton arvoihin. Mallisääntöjen käyttäminen helpottaa sääntöjen muotoilua, koska säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH). Kun käytetään ennakkotarkastettuja sääntöjä, sääntömuutoksen ilmoittaminen PRH:een on yhdistykselle huomattavasti edullisempaa.

 

Mikä muuttuu?

Suurin muutos on se, että yhdistykselle on tarjolla kahdet ennakkotarkastetut säännöt:

 

Muita muutoksia ovat:

  • kokouskutsu voidaan toimittaa jäsenille myös sähköpostitse
  • tilintarkastajien sijaan voidaan käyttää toiminnantarkastajaa, jos edellytykset täyttyvät (tämän vuoksi sääntöjä ei tarvitse muuttaa, tilintarkastajan voi vaihtaa toiminnantarkastajaksi vaikka säännöissä puhutaan tilintarkastajasta)
  • yhdistys tekee aloitteita liittokokouksen lisäksi myös liittohallitukselle
  • kevätkokous/vuosikokous järjestetään helmi-toukokuun aikana
  • kokoukseen voi osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden kautta ennen kokousta tai kokouksen aikana, jos hallituksessa/kokouksessa näin päätetään (yhdistyslain uusi asia, tästä myöhemmin tarkempaa tietoa)

 

Tärkeitä sivuja, joihin kannattaa käydä tutustumassa:

Lisätiedot Kansalaistoiminnan päällikkö Lea Vaitti ja aluekoordinaattorit.