Valinnanvapaus - mitä se tarkoittaa minulle?

Suomalaisen valinnanvapausmallin lähtökohtana on ihmisten erilaiset palvelutarpeet ja peruspalveluiden vahvistaminen. Omien palveluihin järjestämiseen voi jatkossa enemmän vaikuttaa.

Kuntalaisen valinnanvapaus on jatkossa pääsääntönä peruspalveluiden tasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kuntalainen voisi valita nykyistä laajemmin julkisen tai yksityisen palveluntuottajan.

Kesäkuussa 2017 perustuslakivaliokunnan antaman lausunnon pohjalta alkuperäistä lakiesitystä täytyi muuttaa. Uudet valinnanvapauslin pykälät julkaistiin 19. lokakuuta. Lakiluonnos lähtee lausuntokierrokselle loka-marraskuun vaihteessa. Hallitus antaa uuden lakiesityksen eduskunnalle helmi-maaliskuussa 2018. Tämän hetken suunnitelmien mukaan valinnanvapauslain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Lakiluonnoksen mukaan asiakkaan mahdollisuus valita sosiaali- ja terveyspalvelujaan laajenisi vaiheittain vuosina 2020-2022.  Asiakas voisi valita nykyistä laajemmin julkisen tai yksityisen palveluntuottajan.

Asiasta lisää keväällä 2018, kun laki on hyväksytty.