Vaikuta liiton toimintaan

Yhdistys voi vaikuttaa liiton toimintaan esimerkiksi vastaamalla kyselyihin tai tekemällä aloitteita.

Hyvä keino vaikuttaa liiton palveluihin on vastata erilaisiin liiton kyselyihin. Liitto toteuttaa vuosittain jäsenyhdistyksilleen sähköisen Yhdistyskyselyn. Yhdistyskysely antaa tietoa jäsenyhdistysten toiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Jäsenyhdistyksellä on oikeus tehdä aloite liittohallitukselle. Yhdistyksen tulee tehdä aloitteesta päätös joko yhdistyksen hallituksessa tai yhdistyksen kokouksessa. Aloitteeseen tulee kirjoittaa selkeästi, että se on osoitettu liittohallitukselle ja se lähetetään liiton toiminnanjohtajalle. Aloite tulee allekirjoittaa yhdistyksen nimissä. Liittohallitus käsittelee kaikki aloitteet oman aikataulunsa mukaisesti. Aloitteen liittohallitukselle voi tehdä milloin vain vuoden aikana. Jotta aloite voisi ehtiä seuraavaan liittohallituksen kokoukseen, on se jätettävä viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Aloitteiden käsittelyaikataulusta tietoja antaa toiminnanjohtaja.

Jäsenyhdistyksellä on oikeus tehdä aloite (kerran vuodessa kokoontuvalle) liittokokoukselle eli oikeus saada haluamansa asia liittokokouksen käsiteltäväksi. Aloite on jätettävä kirjallisesti liittohallitukselle liittokokousvuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tulee tehdä päätös aloitteesta joko yhdistyksen hallituksessa tai yhdistyksen kokouksessa. Aloite tulee allekirjoittaa yhdistyksen nimissä.

Yhdistys voi lähettää palautetta toiminnasta liiton toiminnanjohtajalle sähköpostilla, yhteystieto alla.

 

Hei!

Minä otan mielelläni palautetta vastaan ja autan kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät liiton toimintaan vaikuttamiseen.

Ystävällisin terveisin