Yhdistysten kokemuksia

Yhdistykset kertovat uusista toimintamuodoistaan.

Yhdistysten toimintaa

Yhdistystoiminnasta tulee entistä kiinnostavampaa, kun huolehditaan siitä, että toimintaan tuodaan mukaan ”uusia tuulia”.  Samalla houkutellaan myös uusia jäseniä. Esimerkiksi nuorten perheiden kiinnostuksen kohteet saattavat erota olennaisesti vakiintuneesta toiminnasta. Se tuo haasteen yhdistykselle. Kuitenkin kaikenlaista toimintaa tarvitaan, sillä jäsenistö koostuu eri ikäisistä ihmisistä, joilla on erilaisia kiinnostuksen kohteita.

Vaikka jokin toimintamuoto on yhdistykselle jo tuttu, saattaa siinä olla muille vielä uutuuden viehätystä. Siksi näitä hyväksi havaittuja kokemuksia kannattaa jakaa laajemminkin.

Olemme keränneet tukiyhdistyksiltä esimerkkejä erilaisesta ja hyväksi havaitusta toiminnasta.  Otamme mielellämme jatkossakin näitä esimerkkejä sivuillemme. Ota yhteyttä johtava aluekoordinaattori ritva.still@tukiliitto.fi  ja lähetä kokemuksiasi kuvien kera.

Yhdistykset kertovat

  • Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki ry ja Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry: liikunta- ja musiikkiharrastustoiminta
  • Etelä-Savon tukipiiri ry: Etelä-Savon tukipiirin yhteistyö Viron Tugiliisun kanssa
  • Riihimäen Kehitysvammatuki ry: Työnjaolla ja innostamisella kohti monipuolista yhdistystoimintaa (video)
  • Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry: Lapsiperhetoiminta tuo vipinää yhdistykseen (video)
  • Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry: Onnistunut lapsiperhetapahtuma (video)
  • Oulun seudun tukiyhdistykset: Yhdistysten yhteistyö ja yhdistyminen (video)
  • Kauhajoen kehitysvammaisten tuki ry (yhteistyössä paikallisen Me Itse ryhmän Kauhajoen kamujen kanssa): Yhteistyö lähtee tarpeista (video)

 

Kaikki mukaan yhteistyöhön

Me itse -ryhmät ovat tahoja, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä ei ole vielä osattu tarpeeksi hyödyntää. Heidät tunnetaan jo kokemusasiantuntijoina, mutta on paljon muutakin, johon he voivat tuoda omaa osaamistaan ja ideoitaan. Ota yhteys paikalliseen Me itse -ryhmään ja lähtekää yhdessä suunnittelemaan toimintaa.

Yhteistyö paikkakunnan eri yhdistysten kanssa kannattaa, sillä heiltä voi saada uusia ideoita omaan toimintaan. Moni tapahtuma onnistuu sitä paremmin mitä enemmän eri tahoja on sitä suunnittelemaan. Markkinointikin muuttuu helpommaksi ja tehokkaammaksi, kun tiedotusvastuuta jaetaan. Myös kunnan ja seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia.

Esimerkkejä näyttävistä tapahtumista: