Tavoita ja someta

Yhdistyksen viestintä luo näkyvyyttä, lisää vaikuttavuutta ja auttaa ihmisten innostamisessa mukaan.

Yhdistyksen viestintään kannattaa panostaa

Syy on yksinkertainen, näkyvyys.
Kukaan ei voi tietää yhdistyksestä, jos yhdistys ei viesti itsestään ja tavoitteistaan. Näkyvyyden kautta voitte saada uusia jäseniä ja lisää vaikuttavuutta.

Kun suunnittelette yhdistyksen viestintää, asettukaa yhdistyksen ulkopuolisen henkilön asemaan:
mitä ihmiset haluaisivat teistä tietää?

Viestinnässä kannattaa hyödyntää useampia kanavia: kasvokkaisia kontakteja, kotisivuja, some-kanavia, sähköpostia, blogeja ja mahdollisesti mainontaa. Kanavien valintaan vaikuttaa se, haluatteko tavoittaa jäsenet, mahdolliset uudet jäsenet, yhteistyökumppanit vai suuren yleisön.

Voitte perustaa kotisivut yhdistystiedon kotipesäksi ja levittää kotisivuilla olevaa aineistoa some-kanavissa. Toisaalta kotisivut eivät ole välttämättömät. Yhdistyksen julkinen, hakukoneiden haulla löytyvä Facebook-sivu voi riittää.

JAKE-hankkeen viestintäopas yhdistyksille
Tiedottamisen perusohjeita yhdistyksille
Tukiliiton ohjeita tiedotteen tekijälle

 

Some-kanavien juju on vuorovaikutuksellisuudessa

Yksisuuntaisen uutisten ja tapahtumien julkaisemisen lisäksi some mahdollistaa keskustelun, kommentoinnin ja kysymisen. Yhdistyksen some-kanavissa heräävään keskusteluun ja kysymyksiin kannattaakin reagoida mahdollisimman nopeasti.

Kannattaa valita yhdistyksestänne vastuuhenkilö tai työpari, joka hoitaa verkkoviestintää.
Sopikaa, kuka tai ketkä kotisivujanne ja some-kanavianne päivittävät ja kuinka usein.

 

Vinkkejä yhdistyksen some-viestintään

 1. Luokaa yhdessä valmiiksi lista aiheista, joista haluatte somessa kirjoittaa.
 2. Tuokaa yhdistyksenne päämäärät esiin.
  Kertokaa, mitä yhdistyksenne tahtoo saada aikaan ja antakaa intohimonne näkyä.
 3. Näyttäkää yhteisö, välittäkää tunne.
  Somessa ei ole kyse pelkästä tiedonvälityksestä, vaan myös merkitysten, tunnelmien ja tunnereaktioiden luomisesta. Näyttäkää somessa yhdistyksenne hyvä meininki, myönteinen energia ja yhteisöllisyys.
 4. Kertokaa asioista tavallisella kielellä.
  Välttäkää liiallista virallisuutta ja etäännyttävää organisaatiokieltä.
 5. Käyttäkää kuvia ja videoita.
  Visuaalinen sisältö huomataan ja muistetaan helpommin. Kuvilla ja videoilla on voima välittää tarinoita.
 6. Ajastakaa päivityksiä valmiiksi kiireisinä aikoina.
  Voitte tehdä vaikkapa yhdistyksenne joulutervehdyksen valmiiksi jo marraskuussa.

 

Yhdistyksen kotisivut

Kotisivut voivat toimia yhdistyksen käyntikorttina. Ajan tasalla olevilta kotisivuilta tietoa voi levittää some-kanavissa. Kotisivut kannattaa päivittää säännöllisesti.
Kertokaa kotisivuilla perustiedot yhdistyksestänne:

 • Miksi yhdistys on olemassa?
 • Kuinka toimintaan pääsee mukaan?
 • Miksi kannattaa liittyä jäseneksi?
 • Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

Edullisinta on perustaa kotisivu blogialustaan. Esimerkiksi maksuton WordPress-blogi on helppo perustaa ja yksinkertainen päivittää. Muita edullisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Yhdistysavain ja Kotisivukone. Jos teetätte sivun ulkopuolisella taholla, selvitättehän myös sivun ylläpitoon liittyvät kustannukset.

 

Yhdistyksen Facebook-sivu

Yhdistyksen yleissivuksi kannattaa perustaa Facebook-sivu. Sivu mahdollistaa yhdistyksen näkyvyyden, asioiden esille nostamisen ja tapahtumien mainostamisen. Facebook-sivu näkyy myös hakukoneiden hakutuloksissa. Facebook-sivullenne aineistoja voivat laittaa ne henkilöt, joille on annettu ylläpito- tai editointi-oikeudet. Kun Facebookin käyttäjä tykkää yhdistyksen sivusta, sivun uutispäivitykset alkavat näkyä hänen henkilökohtaisessa uutisvirrassaan.

Some- ja videotuotantotoimisto Kuulun ohjeet Facebook-sivun luomiseen

Facebook-ryhmät

Facebook-ryhmät tarjoavat tilan pienemmän porukan keskinäiseen keskusteluun ja vertaistukeen. Ryhmä voi olla julkinen, tarvittaessa suljettu tai jopa salainen. Suljettu ryhmä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi löytää ryhmän Facebookista ja nähdä sen jäsenet, mutta vain jäsenet voivat nähdä ryhmässä julkaistut viestit.

 

Twitter

Twitter on erityisen hyvä palvelu verkostoitumiseen, tiedon jakamiseen sekä kiinnostavien ihmisten ja yhteisöjen seuraamiseen.

Twitterissä voit lähettää lyhyitä viestejä. Käyttäjät voivat myös uudelleenjulkaista toisten käyttäjien uutisia. Twitter on täysin julkinen sosiaalisen median palvelu ja viestejä voi lukea ilman, että kirjautuu palvelun käyttäjäksi.

SOSTEn Twitter-ohjeet
Digitoimisto Duden Twitter-pikaopas