Tavoita ja someta

Yhdistyksen viestintä luo näkyvyyttä, lisää vaikuttavuutta ja auttaa ihmisten innostamisessa mukaan.

Viestintään panostaminen kannattaa

Syy on yksinkertainen, näkyvyys.
Kukaan ei voi tietää yhdistyksestä, jos yhdistys ei viesti itsestään ja tavoitteistaan. Näkyvyyden kautta voitte saada uusia jäseniä ja lisää vaikuttavuutta.

Kun suunnittelette yhdistyksen viestintää, asettukaa yhdistyksen ulkopuolisen henkilön asemaan:
Mitä ihmiset haluaisivat teistä tietää?

Viestintäkanavien valinta

Viestinnässä kannattaa hyödyntää useampia kanavia. Kanavien valintaan vaikuttaa se, haluatteko tavoittaa nykyiset jäsenet, mahdolliset uudet jäsenet, yhteistyökumppanit vai suuren yleisön. Viestinnässä voi hyödyntää esimerkiksi seuraavia kanavia:

 • kasvokkaisia kontakteja
 • kotisivuja
 • some-kanavia
 • sähköpostia
 • blogeja
 • mainontaa

Työnjako ja yhteistyö viestinnässä

Yhdistyksen viestintää suunniteltaessa on tärkeää miettiä viestinnän toteuttamisen työnjakoa ja vastuita.

 • Nimetkää henkilö tai -henkilöt, jotka vastaavat vastaavat viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta.
 • Tehkää selkeä työnjako viestintään. Kuka hoitaa lehti-ilmoitukset, kuka sosiaalisen median ja kuka kotisivut.
 • Viestintä on kaikkien asia, vaikka vastuuhenkilöt onkin nimetty. Kaikki hallituksen jäsenet voivat jakaa esimerkiksi yhdistyksen Facebook-päivityksiä.

Lisätietoja ja vinkkejä viestintään

Tutustu myös Tukiliiton uuteen verkko voittaa välimatkat -vinkkisivustoon. Sivustolta löydät selkeitä ohjeita verkon ja sosiaalisen median käyttöön.

Vinkkejä yhdistyksen some-viestintään

 1. Luokaa yhdessä valmiiksi lista aiheista, joista haluatte somessa kirjoittaa.
 2. Tuokaa yhdistyksenne päämäärät esiin.
  Kertokaa, mitä yhdistyksenne tahtoo saada aikaan ja antakaa intohimonne näkyä.
 3. Hyödyntäkää Tukiliiton materiaaleja, kuten uutiskirjeitä, kotisivuja ja sosiaalisen median päivityksiä. Näin saatte luotua vaivattomasti sisältöä viestintään.
 4. Näyttäkää yhteisö, välittäkää tunne.
  Somessa ei ole kyse pelkästä tiedonvälityksestä, vaan myös merkitysten, tunnelmien ja tunnereaktioiden luomisesta. Näyttäkää somessa yhdistyksenne hyvä meininki, myönteinen energia ja yhteisöllisyys.
 5. Kertokaa asioista tavallisella kielellä.
  Välttäkää liiallista virallisuutta ja etäännyttävää organisaatiokieltä.
 6. Käyttäkää kuvia ja videoita.
  Visuaalinen sisältö huomataan ja muistetaan helpommin. Kuvilla ja videoilla on voima välittää tarinoita.
 7. Ajastakaa päivityksiä valmiiksi kiireisinä aikoina.
  Voitte tehdä vaikkapa yhdistyksenne joulutervehdyksen valmiiksi jo marraskuussa.

Lisää vinkkejä some-viestintään löydät esimerkiksi Ylen Digitreeneistä.

Yhdistyksen kotisivut

Kotisivut toimivat yhdistyksen käyntikorttina. Ajan tasalla olevilta kotisivuilta tietoa voi levittää some-kanavissa. Kotisivut kannattaa päivittää säännöllisesti.

Kertokaa kotisivuilla perustiedot yhdistyksestänne:

 • Miksi yhdistys on olemassa?
 • Kuinka toimintaan pääsee mukaan?
 • Miksi kannattaa liittyä jäseneksi?
 • Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

Edullisinta on perustaa kotisivu blogialustaan. Esimerkiksi maksuton WordPress-blogi on helppo perustaa ja yksinkertainen päivittää. Jos teetätte sivun ulkopuolisella taholla, kannattaa selvittää sivun ylläpitoon liittyvät kustannukset.

Facebook

Yhdistyksen yleissivuksi kannattaa perustaa Facebook-sivu. Sivu mahdollistaa yhdistyksen näkyvyyden, asioiden esille nostamisen ja tapahtumien mainostamisen. Facebook-sivu näkyy myös hakukoneiden hakutuloksissa.

Facebook-ryhmät tarjoavat tilan pienemmän porukan keskinäiseen keskusteluun ja vertaistukeen. Ryhmä voi olla julkinen, tarvittaessa suljettu tai jopa salainen.

Instagram

Instagram on älypuhelimella toimiva ja kuviin perustuva sosiaalisen median kanava. Instagramissa yhdistys voi kertoa kuvien avulla yhdistyksen tarkoituksesta, toiminnasta, tulevista tapahtumista sekä yhdistyksissä olevista ihmisistä. Instagramissa voi olla myös vuorovaikutuksessa jäsenten kanssa ja tavoittaa uusia ihmisiä.

Twitter

Twitter on erityisen hyvä palvelu verkostoitumiseen, tiedon jakamiseen sekä kiinnostavien ihmisten ja yhteisöjen seuraamiseen. Twitter on täysin julkinen sosiaalisen median palvelu ja viestejä voi lukea ilman, että kirjautuu palvelun käyttäjäksi.