Maakunnallinen järjestöyhteistyö

Jokaisessa maakunnassa on menossa maakunnallinen järjestöyhteistyöhanke. Yhdistysten on tärkeää olla hankkeiden verkostoissa mukana.

Yhdistysten alueellinen verkostoituminen on tulvaisuudessa yhteisen vaikuttamisen mahdollistaja. Tämä alueellinen verkostotyö nousee samalla yhdistysten tärkeäksi voimavaraksi.

Järjestö 2.0:
Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeiden taustaa

Kolmannen sektorin vapaaehtoisten tekemä järjestötyö nähdään erittäin tärkeäksi työksi myös sosiaali- ja terveysalan kokonaisuudistuksessa. STEAn (entinen RAY) myöntämän ylimääräisen rahoituksen turvin on jokaiseen maakuntaan luotu Järjestö 2.0 -hanke. Hankkeiden kautta mahdollistuu maakunnallisten järjestöverkostojen kehittäminen.

Eri yhdistysten tai yhdistyskimppojen hallinnoimia hankkeita on käytännössä 17 (Kymen ja Etelä-Karjalan maakunnissa on yhteishanke). Näiden hankkeiden valtakunnallisen koordinoinnin vastuu on Sostella. Kaikkien hankkeiden koordinoijat ja lisätietoja löydät Innokylästä.

 

Hankkeiden tavoite

Hankkeiden tavoite on kehittää maakunnallinen kaikkia järjestöjä osallistava yhteistyörakenne, toteuttaa alueen järjestöjen tukemista sekä olla järjestöjen osalta vastinparina maakunnalle.

Maakunnalliset verkostohankkeet mahdollistavat järjestöjen maakunnallisen yhteityörakenteiden kehittämisen. Seuraa hankkeiden Järjestöt mukana muutoksessa -facebook-sivua.

Nyt on vaikuttamisen paikka!
Olettehan tukipiirinä ja yhdistyksenä yhteydessä oman alueenne hanketyöntekijöihin ja lähdettehän verkostoitumaan muiden maakuntanne alueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kaikkien maakuntien Järjestö 2.0 -työntekijöiden sähköpostiyhteystiedot löydät Innokylästä maakunnittain.

 

Katso video hankkeiden tavoitteista ja siitä, miksi hankkeissa kannattaa olla mukana.