Hyte ja yhdistystoiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (Hyte) tarkoitetaan palveluita, joilla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä, osallisuutta ja sosiaalista turvallisuutta. Hyte-työtä tehdään sekä kunta- että maakuntatasolla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) – yhdistystoiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (HYTE) tarkoitetaan laajasti niitä asioita ja palveluita, joilla edistetään kansalaisten hyvinvointia. Hyte on pääosin ennaltaehkäisevää työtä kunnissa. Se on esimerkiksi osallisuuden edistämistä, johon liittyy läheisesti kuntien vammaispolitiikka, asumisen tukeminen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Hyvinvointia lisäävät palveluiden sujuvuus, liikkumisen mahdollistuminen sekä kunnan opetus- tai päivähoitopalveluiden järjestäminen. Kuntalaisten hyvinvointia lisäävät myös muun muassa turvallisuustekijät, ympäristöterveyden haittojen ehkäisy sekä erilaiset ehkäisevät palvelut.

Kansalais-  ja yhdistystoiminta on mitä parhainta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.
Yhdistystoiminta lisää erityisesti sosiaalista hyvinvointia osallisuuden ja vertaistuen kautta. Kuntalaisten hyvinvointia edistävä työ, osallistumisen mahdollisuuksiin vaikuttaminen ja kansalaisvaikuttaminen ovat jatkossakin kunnallista toimintaa. Kuntakohtaisesti on edelleenkin tärkeää, että yhdistykset tuovat ja tekevät omaa työtänsä näkyväksi kuntaan päin.

 

Onko yhdistyksesi ollut mukana kunnan hyvinvointikertomukseen vaikuttamisessa?

Hyvinvoinnin ja terveyden esitäminen kuuluu kaikille. Kunnissa toteutetaan valtuustokausittain kuntakohtaisia hyvinvointikertomuksia. Näissä käydään laajasti ja eri näkökulmista läpi sitä, miten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan. Näiden kertomusten tekemisessä kunnat tekeät yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Onko yhdistyksesi ollut mukana kunnan hyvinvointikertomuksen asioihin vaikuttamisessa? Hyvinvoinnin laaja-alainen edistäminen on kaikkien etu ja se parhaimmillaan ehkäisee myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta. Myös maakunnat tulevat tekemään alueellisen hyvinvointikertomuksen – miten maakunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan.

Eri ministeriöt ovat yhteistyössä kuntaliiton ja Sosten kanssa järjestäneet syksyllä 2017 ministeriöiden ja muutosjohtajien maakunnalliset aluekierrokset HYTE-asioista. Näissä tilaisuuksissa on käyty laajaa keskustelua siitä, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä voidaan edelleen kussakin maakunnassa edistää.

 

Lisätietoja asiasta: