Hyte ja yhdistystoiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (Hyte) tarkoitetaan palveluita, joilla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä, osallisuutta ja sosiaalista turvallisuutta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) ja yhdistystoiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (HYTE) tarkoitetaan laajasti niitä asioita ja palveluita, joilla edistetään kansalaisten hyvinvointia. Hyte on pääosin ennaltaehkäisevää työtä kunnissa. Se on esimerkiksi osallisuuden edistämistä, johon liittyy läheisesti kuntien vammaispolitiikka, asumisen tukeminen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Kansalais- ja yhdistystoiminta on mitä parhainta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.
Yhdistystoiminta lisää erityisesti sosiaalista hyvinvointia osallisuuden ja vertaistuen kautta. Kuntalaisten hyvinvointia edistävä työ, osallistumisen mahdollisuuksiin vaikuttaminen ja kansalaisvaikuttaminen ovat jatkossakin kunnallista toimintaa. On tärkeää, että yhdistykset tekevät omaa toimintaansa näkyväksi kuntaan päin.

 

Onko yhdistyksesi vaikuttanut kunnan hyvinvointikertomukseen?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kaikille. Kunnissa toteutetaan valtuustokausittain hyvinvointikertomuksia. Kertomuksissa käydään laajasti ja eri näkökulmista läpi sitä, miten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan. Näiden kertomusten tekemisessä kunnat tekevät yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Onko yhdistyksenne ollut mukana kunnan hyvinvointikertomuksen laatimisessa?