Rohkaise vapaaehtoisia

Kun olet auttamishaluinen ja innostunut, voit ja osaat toimia vapaaehtoisena.

Yhdistystoimintaa toteutetaan vapaaehtoisten avulla

Mitä enemmän yhdistyksessä on vapaaehtoisia, sitä enemmän siellä on ideoita, resursseja ja erilaista osaamista.

Jokainen uusi vapaaehtoinen toimii yhteiseksi hyödyksi. Siksi on tärkeää, että toiminnassa on mukana eri tehtävistä kiinnostuneita ihmisiä. On syytä  korostaa, että kaikki vapaaehtoistehtävät ovat yhtä tärkeitä.

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua milloin vain. Se voi olla yksittäisen tehtävän suorittamista tai lupautumista pidemmäksi aikaa mukaan toimintaan. On kuitenkin tilanteita, jolloin rekrytointia on syytä tehostaa esimerkiksi tiettyä kampanjaa varten. Tästä syystä yhdistysten tulisi pitää listaa vapaaehtoisista. Tällöin heihin saadaan tarvittaessa yhteys lyhyellä varoitusajalla.

Jotta vapaaehtoiset jaksavat tehtävässään, on heitä huomioitava ja annettava heille kiitosta. Kahvitilaisuus tai ruokailu yhteisen ponnistuksen jälkeen, on eräs tapa kiittää. Samoin yhdistys voi muistaa vapaaehtoisia kutsumalla heidät vaikkapa yhteiseen joulujuhlaan tai järjestämällä heille muuta ajanviettoa.

Vaarana saattaa kuitenkin olla, että vapaaehtoiset innostuvat liikaa ja uupuvat tehtävissään. Siksi on syytä sopia, että he osallistuvat aluksi vain muutamiin tehtäviin. Kun huomataan, että kaikki sujuu hyvin, voidaan tehtävien määrää lisätä. Yhdistysten vastuuhenkilöiden tulee seurata jatkuvasti vapaaehtoisten jaksamista. On syytä pitää palautekeskusteluja silloin tällöin, jotta vapaaehtoiset saavat kertoa kokemuksistaan ja tuntemuksistaan. Tällöin tarkistamista ja kehittämistä vaativat asiat tulevat esiin ja niihin voidaan välittömästi puuttua.

Vapaaehtoistoiminnan ABC

Kun vapaaehtoinen on perehtynyt oman tukiyhdistyksensä toimintaan, voidaan hänelle järjestää lisäkoulutusta. Paikkakunnan eri toimijat saattavat järjestää yhteisiä koulutuksia kaikille halukkaille. Tällainen yhteistyö laajentaa vielä entisestään näkökulmaa vapaaehtoistoimintaan.

Yhteenvetona:

  • Kun ryhdyt vapaaehtoiseksi, kokeile aluksi sellaista toimintaa, mikä kiinnostaa sinua erityisesti.
  • Lupaudu ensin vain muutamaksi kerraksi ja pidä lupauksesi.
  • Vapaaehtoisena voit toimia mitä erilaisimmissa tehtävissä: ryhmänvetäjänä, apuna kahvituksessa ja erilaisissa järjestelyissä, jakamassa yhdistyksen mainoksia, avustamassa kuljetuksessa jne.

Me itse -ryhmät ovat kiinnostuneita toimimaan myös vapaaehtoisina. Ota yhteys paikallisen Me itse -ryhmän taustatukihenkilöön ja neuvottele ryhmän kanssa yhteistyöstä.

Pidä huolta kaikista vapaaehtoisista – kiitosta ei jaeta koskaan liikaa!

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta? Lue lisää:

  • 10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan, Lari Karreinen & al. (toim.) Vihreä Sivistysliitto ry, 2010 Eura
  • Vapaaehtoistoiminta, anti, arvot ja osallisuus, Marianne Nylund  & Anne Birgitta Yeung (toim.) Vastapaino, Tampere 2005