Rohkaise vapaaehtoisia

Kun olet auttamishaluinen ja innostunut, voit ja osaat toimia vapaaehtoisena.

Yhdistystoimintaa toteutetaan vapaaehtoisten avulla

Mitä enemmän yhdistyksessä on vapaaehtoisia, sitä enemmän siellä on ideoita, resursseja ja erilaista osaamista.

Jokainen uusi vapaaehtoinen toimii yhteiseksi hyödyksi. Siksi on tärkeää, että toiminnassa on mukana eri tehtävistä kiinnostuneita ihmisiä. On syytä  korostaa, että kaikki vapaaehtoistehtävät ovat yhtä tärkeitä.

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua milloin vain. Se voi olla yksittäisen tehtävän suorittamista tai lupautumista pidemmäksi aikaa mukaan toimintaan. On kuitenkin tilanteita, jolloin rekrytointia on syytä tehostaa esimerkiksi tiettyä kampanjaa varten. Tästä syystä yhdistysten tulisi pitää listaa vapaaehtoisista. Tällöin heihin saadaan nopeasti yhteys, kun apua tarvitaan.

Jotta vapaaehtoiset jaksavat tehtävässään, on heitä huomioitava ja annettava kiitosta. Kahvitilaisuus tai ruokailu yhteisen ponnistuksen jälkeen, on eräs tapa kiittää. Samoin yhdistys voi muistaa vapaaehtoisia kutsumalla heidät vaikkapa yhteiseen joulujuhlaan tai järjestämällä muuta ajanviettoa.

Kaikille löytyy sopivia tehtäviä sopivaan aikaan! #vapaaehtoiset

Videolla Noora kertoo vapaaehtoistoiminnasta Kehitysvammatuki 57 ry:ssä.

 

Joskus vapaaehtoiset innostuvat liikaa ja uupuvat tehtävissään. Siksi on syytä sopia, että he osallistuvat aluksi vain muutamiin tehtäviin. Kun huomataan, että kaikki sujuu, voidaan tehtävien määrää lisätä. Yhdistysten vastuuhenkilöiden tulee seurata jatkuvasti vapaaehtoisten jaksamista. On syytä pitää palautekeskusteluja silloin tällöin, jotta vapaaehtoiset saavat kertoa kokemuksistaan.

Lisää tietoa vapaaehtoistoiminnasta saat Vapaaehtoistoiminnan ABC

Yhteenvetona:

  • Kun ryhdyt vapaaehtoiseksi, kokeile aluksi sellaista toimintaa, mistä olet erityisen kiinnostunut.
  • Lupaudu ensin vain muutamaksi kerraksi ja pidä lupauksesi.
  • Vapaaehtoisena voit toimia mitä erilaisimmissa tehtävissä: ryhmänvetäjänä, apuna kahvituksessa ja erilaisissa järjestelyissä, jakamassa yhdistyksen mainoksia, avustamassa kuljetuksessa jne.

Me itse -ryhmät ovat kiinnostuneita toimimaan myös vapaaehtoisina. Ota yhteys paikallisen Me itse -ryhmän taustatukihenkilöön ja neuvottele ryhmän kanssa yhteistyöstä.

Tukiliitossa on aloitettu toiminnallinen kokeilu Yhdessä vapaaehtoisuutta, kahden yhdistyksen ja alueen Me itse -ryhmäläisten kanssa. Tavoitteena on kehittää malli tästä toiminnasta.

Pidä huolta kaikista vapaaehtoisista – kiitosta ei jaeta koskaan liikaa!