Rohkaise vapaaehtoisia yhdistyksessä

Kun olet auttamishaluinen ja innostunut, voit ja osaat toimia vapaaehtoisena.

Mitä enemmän yhdistyksessä on vapaaehtoisia, sitä enemmän sillä on ideoita, resursseja ja erilaista osaamista. Siksi onkin tärkeää huolehtia vapaaehtoisten rekrytoinnista, perehdyttämisestä ja tuesta sekä palkitsemisesta.

Rekrytointi:

 • Vapaaehtoisten rekrytoinnissa keskeistä on tarjota erilaisia tehtäviä. Huomioikaa toimijoiden arvot, osaaminen, kokemus, elämäntilanne ja ajankäytön mahdollisuudet. Tehtäviä listatessa tulee miettiä, minkälaisia tehtäviä on tarjolla tukea tarvitseville ihmisille.
 • Tarjotkaa myös niin sanottua pop up -vapaaehtoistoimintaa eli lyhytkestoista osallistumista, johon vapaaehtoinen voi osallistua silloin, kun se sopii häneen omaan aikatauluunsa.
 • Avoinna olevista tehtävistä kannattaa kertoa sosiaalisessa mediassa ja lisätä ne Vapaaehtoistyö.fi- tai Toimeksi.fi -verkkopalveluun, joista vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden on helppo löytää tarjolla olevat tehtävät.
 • Kaikki eivät kuitenkaan ole sosiaalisessa mediassa tai käytä nettiä. Hyviä keinoja ovatkin myös ilmoitustaulut, jäsenkirjeet sekä asumisyksiköiden ja toimintakeskusten kanssa tehtävä yhteistyö.
 • Kannattaa tehdä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa ja tarjota eri alojen opiskelijoille sopivia vapaaehtoistehtäviä. Opiskelijat saavat näin kokemusta erilaisista asiakkaista ja usein he voivat yhdistää vapaaehtoistoiminnan vaikka osaksi harjoitteluaan tai opinnäytetyötään. Vapaaehtoistehtävät voivat olla monipuolisia opiskelijan alasta riippuen eli sosiaalialan opiskelija hyötyy ja häntä kiinnostaa eri tehtävät kuin esimerkiksi tietotekniikan ja ohjelmoinnin opiskelijaa, joka voi suunnitella yhdistykselle nettisivut.
 • Muistakaa hoitaa myös vapaaehtoisten vakuutukset kuntoon!

Koulutus ja perehdytys:

 • Uusille vapaaehtoisille on hyvä järjestää koulutusta vapaaehtoistoiminnan perusteista sekä perehdytys tehtäviin.
 • Koulutus ja perehdytys tulee suunnitella siten, että se on kaikille saavutettava. Tämä tarkoittaa muun muassa selkeän kielen ja tarvittaessa tukikuvien ja tukiviittomien käyttämistä.

Kiittäminen ja kannustaminen:

 • Arvostuksen osoittaminen ja muistaminen on tärkeää, koska vapaaehtoiset ovat mukana toiminnassa omasta hyvästä tahdostaan.
 • Pidä huolta kaikista vapaaehtoisista – kiitosta ei jaeta koskaan liikaa!

Tuki vapaaehtoistoiminnassa:

 • Yhdistys voi toimia esimerkkinä tekemällä toiminnastaan kaikille saavutettavaa. 
 • Jotta toiminta olisi kaikille saavutettavaa, tulee vapaaehtoistoimijoiden saada tarvittava tuki osallistumiseen. Tuki voi olla esimerkiksi:
  • Tehtävien räätälöinti vapaaehtoisen toiveiden, tarpeiden ja kykyjen mukaan
  • Selkeäkieliset ohjeet ymmärtämisen ja muistin tueksi
  • Taustatukihenkilö esimerkiksi tapahtumassa
  • Tapahtumapaikalle kulkemisen ohjeistus, harjoittelu tai yhdessä matkustaminen
 • Tuen tarpeita kartoitetaan yksilön vahvuuksien ja osaamisalueiden pohjalta – ei diagnoosilähtöisesti!

Hyödyllisiä linkkejä:

 

Kaikille löytyy sopivia tehtäviä sopivaan aikaan! #vapaaehtoiset

Videolla Noora kertoo vapaaehtoistoiminnasta Kehitysvammatuki 57 ry:ssä. ”Tästä tulee tosi hyvä fiilis, saa mahtavia ystäviä ja niin suuren sydämen, kun tätä tekee. Suosittelen kaikille!” Noora kannustaa.