Rohkaise vapaaehtoisia yhdistyksessä

Kun olet auttamishaluinen ja innostunut, voit ja osaat toimia vapaaehtoisena.

Yhdistystoimintaa toteutetaan vapaaehtoisten avulla

Mitä enemmän yhdistyksessä on vapaaehtoisia, sitä enemmän siellä on ideoita, resursseja ja erilaista osaamista.

Jokainen uusi vapaaehtoinen toimii yhteiseksi hyödyksi. Siksi on tärkeää, että toiminnassa on mukana eri tehtävistä kiinnostuneita ihmisiä. On syytä  korostaa, että kaikki vapaaehtoistehtävät ovat yhtä tärkeitä.

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua milloin vain. Se voi olla yksittäisen tehtävän suorittamista tai lupautumista pidemmäksi aikaa mukaan toimintaan. On kuitenkin tilanteita, jolloin rekrytointia on syytä tehostaa esimerkiksi tiettyä kampanjaa varten. Tästä syystä yhdistysten tulisi pitää listaa vapaaehtoisista. Tällöin heihin saadaan nopeasti yhteys, kun apua tarvitaan.

Jotta vapaaehtoiset jaksavat tehtävässään, on heitä huomioitava ja annettava kiitosta. Kahvitilaisuus tai ruokailu yhteisen ponnistuksen jälkeen, on eräs tapa kiittää. Samoin yhdistys voi muistaa vapaaehtoisia kutsumalla heidät vaikkapa yhteiseen joulujuhlaan tai järjestämällä muuta ajanviettoa.

Kaikille löytyy sopivia tehtäviä sopivaan aikaan! #vapaaehtoiset

Videolla Noora kertoo vapaaehtoistoiminnasta Kehitysvammatuki 57 ry:ssä.

 

Joskus vapaaehtoiset innostuvat liikaa ja uupuvat tehtävissään. Siksi on syytä sopia, että he osallistuvat aluksi vain muutamiin tehtäviin. Kun huomataan, että kaikki sujuu, voidaan tehtävien määrää lisätä. Yhdistysten vastuuhenkilöiden tulee seurata jatkuvasti vapaaehtoisten jaksamista. On syytä pitää palautekeskusteluja silloin tällöin, jotta vapaaehtoiset saavat kertoa kokemuksistaan.

Lisää tietoa vapaaehtoistoiminnasta saat Vapaaehtoistoiminnan ABC

Yhteenvetona:

  • Kun ryhdyt vapaaehtoiseksi, kokeile aluksi sellaista toimintaa, mistä olet erityisen kiinnostunut.
  • Lupaudu ensin vain muutamaksi kerraksi ja pidä lupauksesi.
  • Vapaaehtoisena voit toimia mitä erilaisimmissa tehtävissä: ryhmänvetäjänä, apuna kahvituksessa ja erilaisissa järjestelyissä, jakamassa yhdistyksen mainoksia, avustamassa kuljetuksessa jne.

Me itse -ryhmät ovat kiinnostuneita toimimaan myös vapaaehtoisina. Ota yhteys paikallisen Me itse -ryhmän taustatukihenkilöön ja neuvottele ryhmän kanssa yhteistyöstä.

Tukiliitossa on aloitettu toiminnallinen kokeilu Yhdessä vapaaehtoisuutta, kahden yhdistyksen ja alueen Me itse -ryhmäläisten kanssa. Tavoitteena on kehittää malli tästä toiminnasta.

Pidä huolta kaikista vapaaehtoisista – kiitosta ei jaeta koskaan liikaa!

 

Yhdessä vapaaehtoisuutta – malli

Yhdessä vapaaehtoisuutta on malli yhteisyöstä tukiyhdistyksen, kehitysvammaisten henkilöiden ja maahanmuuttajien välillä. Tavoitteena on saada edellä mainitut tahot mukaan yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan täysivertaisiksi yhdistystoimijoiksi.

Kun tukiyhdistys päättää lähteä kehittämään vapaaehtoistoimintaansa, mietitään ensin millaisia tarpeita yhdistyksellä on. Samanaikaisesti otetaan yhteyttä esim. paikalliseen Me Itse -ryhmään, ryhmäkoteihin, asumispalveluyksiköihin sekä yksittäisiin kehitysvammaisiin henkilöihin. Pyydetään heitä sekä maahanmuuttajia mukaan ja muodostetaan heistä vapaaehtoisten ryhmä.

Tukiyhdistys ja vapaaehtoisten ryhmä tapaavat muutaman kerran ja ryhmäläiset valitsevat itseään kiinnostavat tehtävät. Toteutetaan kyseiset tehtävät eri tapahtumissa ja kokoonnutaan sen jälkeen arvioimaan kokemuksia sekä miettimään jatkosuunnitelmia.

Mallin kehittely aloitettiin helmikuussa 2018. Kokeilussa olivat mukana Rinnetuki ry ja Välkyt (Me Itse -ryhmä) sekä Hyvinkään Kehitysvammaisten Tukiyhdistys ja Sankarit (Me Itse -ryhmä).

Monissa yhdistyksissä toteutetaankin jo vapaaehtoistoimintaa yhteistyönä, mutta aina on mahdollisuus parantaa sitä tai kehittää jotakin uutta. Tulemme kertomaan tästä mallista ja sen toteuttamisesta tulevissa tapahtumissa, Aluetreffeillä ja eri koulutustilaisuuksissa.

Kiinnostuitteko? Jos kyllä, niin ottakaa yhteyttä ja pyytäkää aluekoordinaattori paikan päälle,
Ritva Still, 050 5695 360, ritva.still@tukiliitto.fi

Yhdessä vapaaehtoisuutta -mallin pp-esitys.