Kehitä ja uudistu

Ideoita yhdistyksen kehittämiseen ja toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseen.

Maailma muuttuu – kuinka pysymme muutoksessa mukana?

Yhdistysten toimintaympäristö on historiallisessa muutoksessa. Muutoksista suurimpia on parhaillaan valmisteltava sote- ja maakuntauudistus. Tarvitaan yhdistysten yhteistyötä ja verkostoitumista, jotta järjestölähtöisen auttamistyön merkitys saadaan maakunnissa näkyväksi ja yhdistykset löytävät paikkansa uudessa sote-rakenteessa.

Samaan aikaan muuttuvat myös ihmisten osallistumisen tavat: Yhdistysmuotoisen kansalaistoiminnan rinnalla suosiotaan kasvattaa epämuodollisempi ja löyhemmin sitova kansalaistoiminta. Etenkin nuoremmat sukupolvet haluavat käyttää vähäisen vapaa-aikansa toimintaan, joka toteuttaa elämyksellisyyden, yhdessäolon ja itsensä toteuttamisen tarpeita. Lisäksi kansalaistoiminta ja vaikuttaminen siirtyvät yhä enemmän verkkoon.

Meidän on muututtava rohkeasti maailman mukana. Kehitetään toimintaamme siten, että se vastaa ihmisten osallistumisen tapojen ja toimintaympäristön muutoksiin.

Kuinka saamme toimintamme näyttäytymään ulospäin myönteisenä ja vetovoimaisena?
Kuinka voimme tarjota toiminnassamme ihmisille merkityksellisyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksia?

Ideoita nykytrendeihin ja toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseksi

 

Toiminnan suunnittelu ja arviointi

Yksi tapa saada tietoa toiminnan nykytilasta, sen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista on arviointi. Arvioinnin lähtökohdaksi sopii yhdistyksen olemassaolon juurille johdatteleva kysymys:
mitä olemme nyt ja miksi haluamme tulevaisuudessa tulla?

Arviointiin liittyy palautteen kerääminen esimerkiksi toiminnan kohderyhmältä, luottamushenkilöiltä ja sidosryhmiltä. Tärkeä osa arviointia on myös itsearviointi. Arvioinnin avulla voidaan selvittää, kuinka toiminnassa on onnistuttu.

Mieti aina, miksi arvioit ja kenelle arviointia teet. Silloin osaat valita arvioinnille oikean näkökulman ja oikeat kysymykset.

Arvioinnissa voi hyödyntää olemassa olevia yhdistyksen aineistoja, kuten kokousmuistioita ja esitysmateriaaleja. Lisäksi voi käyttää arviointityökaluja ja menetelmiä, joista olemme koonneet esimerkkejä alle.

 

Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin työkaluja

Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

  • Yhdistyksen vuosikello (SOSTE) yhdistyksen keskeisimmän toiminnan kuvaamiseen. Täytä vuoden alussa ja päivitä pitkin vuotta.
  • Yhdistyksen aikamatka (SOSTE) yhdistyksen kehityksen tarkastelemiseen. Mainio menetelmä historian ja muutosvaiheiden kuvaamiseen yhdistyksen juhlahetkissä.
  • Arvostava haastattelu (Lari Karreinen) ratkaisukeskeiseen yhdistystoiminnan kehittämiseen. Hyvien kokemusten hyödyntäminen kantaa ongelmiin keskittymistä pidemmälle.

Toiminnan arviointi

  • Hallituksen kehittämisilta yhdistyksen toiminnan suuntaamiseen. Toiminnan suntaa on hyvä pysähtyä pohtimaan kerran vuodessa tai joka toinen vuosi.
  • Yhdistyksen itsearviointilomake sopii  kehittämisillan keskustelun pohjaksi. Lomake auttaa nostamaan esiin yhdistyksen vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet.

Palautteen kerääminen kohderyhmältä