Jäsenyhdistysten yhteistyökoulutukset

Tukiliiton jäsenyhdistykset voivat tilata kattojärjestöltä maksuttomia koulutuksia eri aiheista.

Miten yhdistys voi tilata koulutuksen?

 • Ota yhteyttä mahdollisimman varhain koulutuksesta lisätietoja antavaan työntekijään ja sovi ajankohta. Tukiliitto tarjoaa kouluttajat.
 • Ota mielellään mukaan toinen tukiyhdistys, josta voisi tulla osallistujia koulutukseen. Ota yhteistyöhön myös Me Itse -ryhmä, muita alueen yhdistyksiä tai toimijoita (esimerkiksi asuminen, toimintakeskus) sekä kutsu koulutukseen myös kuntapäättäjiä.
 • Tiedota yhdistysten jäsenille ja muulle kohderyhmälle esimerkiksi sähköpostilla, paikallislehdessä, somessa ja aikaisemmissa tilaisuuksissa.
 • Tilaajayhdistys hoitaa käytännön järjestelyt (tiedottaminen ja ilmottautumiset).
 • Koulutuksista aiheutuviin kuluihin voi käyttää liiton jakamaa toimintarahaa, jonka hakuaika on tammikuu.

Teemalliset koulutukset ja tilaisuudet

Tukea hallitustyön kehittämiseen

Tukea hallitustyön kehittämiseen -tilaisuus on suunnattu yhdistyksen hallitustyöskentelyyn.  Hallituksen tehtävänä on arvioida, onko yhdistyksen tarkoitus ja toiminta ajan tasalla ja tarkoituksenmukaista. Arviointi on yksi tapa saada tietoa toiminnan nykytilasta, sen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista. Arvioinnin tavoitteena on nostaa esiin vahvuudet ja kannustaa yhdistystoiminnan parantamiseen.

 • Arvioinnin lähtökohdaksi sopii yhdistyksen olemassaolon juurille johdatteleva kysymys: mitä olemme nyt ja miksi haluamme tulevaisuudessa tulla?
 • Aluekoordinaattorilta saa tietoa ja ideoita yhdistyksen itsearviointiin ja hallituksen kehittämistilaisuuden järjestämiseen. Voimme toteuttaa tilaisuuden yhdessä tai annamme vinkkejä asian eteenpäin viemisessä.
 • Tukiyhdistys vastaa käytännön järjestelyistä tilaisuuden toteuttamiseksi.
 • Lisätietoja: Sari Pohjolainen, sari.pohjolainen@tukiliitto.fi

 

Kuvassa on kaavio Tukea hallitustyön kehittämiseen -tilaisuuden perusmallista. Kehittämistyötä ja sen tukea voidaan räätälöidä yhdistyksen tarpeiden mukaan.
Tukea hallitustyön kehittämiseen -tilaisuuden perusmalli. Kehittämistyötä ja sen tukea voidaan räätälöidä yhdistyksen tarpeiden mukaan.

 

Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin työkaluja

 • Yhdistyksen itsearviointilomake sopii kehittämistilaisuuden keskustelun pohjaksi. Lomake auttaa nostamaan esiin yhdistyksen vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet.
 • Hallituksen kehittämistilaisuus yhdistyksen toiminnan suuntaamiseen. Toiminnan suuntaa on hyvä pysähtyä pohtimaan kerran vuodessa tai joka toinen vuosi.

Ideoiden kerääminen kohderyhmältä

Läheisten tuki asioiden hoitamisessa

Keskustelutilaisuudet on suunnattu lähi-ihmisille. Lähi-ihminen voi olla esimerkiksi omainen tai työntekijä. Keskustelutilaisuuden tavoitteena on kerätä yhdessä ajatuksia siitä, miten läheisen roolissa voi tukea asioiden hoitamista niiden hoitamisen sijaan.

 • Tilaisuudessa keskustellaan kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta, minkälaisia estäviä tekijöitä itsemääräämisoikeuden taustalla voi olla ja miten tukea itsenäisiä ratkaisuja arkielämää koskevissa asioissa.
 • Koulutuksen ajankohta, kesto ja sisältö räätälöidään tilaajayhdistysten toiveiden mukaan.
 • Lisätietoja: Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi

Tiedä oikeudet kehitysvammaisten henkilöiden palveluista ja tukitoimista

Tiedä oikeudet koulutuksessa perehdytään kehitysvammaisen henkilön ja perheen sosiaaliturvaan, palveluihin ja tukitoimiin. Koulutus on suunnattu yhdistysten kaikille vapaaehtoistoimijoille ja työntekijöille. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja voi käyttää koulutuksessa saamaansa tietoa kehitysvammaisen henkilön palveluista sekä tukitoimista omaksi ja muiden hyväksi.

 • Koulutus sisältää ajantasaista tietoa ja esimerkkejä yksilöllisen palvelusuunnitelman ja erityishuolto-ohjelman (EHO) sisällöistä. Koulutusvalikko on lasten ja nuorten lyhytaikainen huolenpito (tilapäishoito), henkilökohtainen apu vapaa-ajantoimintaan, asuminen ja asumista tukevat palvelut, liikkumista tukevat palvelut ja tukitoimet, tai jokin muu ajankohtainen aihe.
 • Koulutus voidaan soveltaa myös esimerkiksi lapsiperheille, aikuisille tai vaikeasti vammaisille.
 • Koulutuksen ajankohta, kesto ja sisältö räätälöidään tilaajayhdistysten toiveiden mukaan.
 • Lisätietoja: Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi

Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminta

 • Tilaisuus sisältää ajantasaista tietoa työ- ja päivätoiminnan kysymyksistä sekä tietoa osallisuuden ja työn laatukriteereistä. Keskustelemme työllistymisen mahdollisuuksista ja tukemisesta.
 • Koulutuksen ajankohta, sisältö ja kesto räätälöidään tilaajayhdistysten toiveiden mukaan.
 • Lisätietoja: Kari Vuorenpää, kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Kohderyhmästä toimijaksi – kehitysvammaisten ihmisten osallisuus

 • Tilaisuudessa on alustusta ja keskustelua seuraavista aiheista: Millainen on Tukiliiton uusi strategia ”Yhdessä yhdenvertaisuutta”? Miten kaikkien jäsenten osallisuus Tukiliiton ja tukiyhdistyksen toimintaan voi toteutua? Muutoksen tuulia sopimuksissa, lainsäädännössä ja palveluissa, millaisia muutoksia ne tuovat arkeen? Osallisuudesta puhutaan paljon, mitä se tarkoittaa? Tilaisuus muotoillaan kaikille yhdistyksen jäsenille sopivaksi.
 • Tilaisuuden ajankohta ja kesto räätälöidään tilaajayhdistysten toiveiden mukaan.
 • Lisätietoja: Kari Vuorenpää, kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi 

Verkko voittaa välimatkat – Perusteet haltuun

Verkko voittaa välimatkat – Perusteet haltuun koulutustilaisuus on suunnattu verkon käytöstä kiinnostuneille kehitysvammaisille aikuisille. Koulutuksen sisältö on selkokielinen.

 • Perusteet haltuun-tilaisuuksissa esitellään Verkko voittaa välimatkat-hanketta ja hankkeessa hyviksi huomattuja tapoja verkon käytön. Koulutuksessa keskustellaan internetin mahdollisuuksien hyödyntämisestä omassa ja ryhmän viestinnässä. Ryhmän voivat muodostaa esimerkiksi jonkin kerhon, toimintakeskuksen tai yhdistyksen väki, jonka tilaaja kokoaa.
 • Koulutus voidaan järjestää arkisin tai lauantaisin.
 • Koulutuksen sisältöä voidaan sovittaa ryhmän viestintätarpeiden mukaan.
 • Lisätietoja: Veijo Nikkanen, veijo.nikkanen@tukiliitto.fi

Malikkeen kanssa tehtävä retki tai perhetapaaminen sekä tietoisku

Malikkeen toiminta on suunnattu vaikeasti vammaisille henkilöille, lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille.

 • Malikkeen voi pyytää mukaan vaikeasti vammaisten henkilöiden toiminnallisille retkille, kuten esimerkiksi pilkki-, pyöräily- tai metsäretkille, joilla vaikeasti vammaisten ihmisten osallistuminen mahdollistetaan toimintavälineiden avulla. Retken yhteydessä on noin tunnin mittainen tietoiskun vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksista.
 • Tapahtuman yhteydessä voi olla myös avoin kokeilutapahtuma, jossa alueen ihmisten on mahdollista kokeilla toimintavälineitä ilman ennakkoilmoittautumista.
 • Yhteistyön edellytyksenä on, että retkelle on ilmoittautunut etukäteen vähintään kuusi vaikeasti vammaista henkilöä, jotka tarvitsevat osallistuakseen ja liikkuakseen toisen ihmisen tukea ja apuvälineen.
 • Lisätietoja: Susanna Tero, susanna.tero@tukiliitto.fi