Jäsenyhdistysten yhteistyökoulutukset

Tukiliiton jäsenyhdistykset voivat tilata kattojärjestöltä maksuttomia koulutuksia eri aiheista.

Miten yhdistys tai piiri voi tilata koulutuksen?

 • Ota yhteyttä mahdollisimman varhain koulutuksesta lisätietoja antavaan työntekijään ja sovi ajankohta. Tukiliitto tarjoaa kouluttajat.
 • Ota mielellään mukaan toinen tukiyhdistys, josta voisi tulla osallistujia koulutukseen. Ota yhteistyöhön myös Me Itse -ryhmä, muita alueen yhdistyksiä tai toimijoita (esimerkiksi asuminen, toimintakeskus) sekä kutsu koulutukseen myös päättäjiä.
 • Tiedota yhdistysten jäsenille ja muulle kohderyhmälle esimerkiksi sähköpostilla, paikallislehdessä, somessa ja aikaisemmissa tilaisuuksissa.
 • Tilaajayhdistys/piiri hoitaa käytännön järjestelyt (tiedottaminen ja ilmoittautumiset).
 • Koulutuksista aiheutuviin kuluihin voi käyttää liiton jakamaa toimintarahaa, jonka hakuaika on tammikuu.

Teemalliset koulutukset ja tilaisuudet

Uusi vammaispalvelulaki – mikä muuttuu -koulutus Tukipiireille (tulossa vuodelle 2024)

 • Koulutuksen kesto on kaksi (2) tuntia.
 • Koulutus voidaan toteuttaa arkisin tai viikonloppuna.
 • Jäsenyhdistysten jäsenet voivat osallistua koulutukseen myös verkkovälitteisesti.
 • Kouluttajana paikan päällä alueesi aluekoordinaattori.
 • Lisätietoja: Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi

Tunne palvelusi kehitysvammaisten henkilöiden palveluista ja tukitoimista, teemat: (päivitetään)

 • Asiakassuunnitelma (palvelusuunnitelma) tutuksi.  Tilaisuudessa on alustusta ja keskustelua yksilöllisestä asiakassuunnitelmasta. Koulutuksessa perehdytään käytännön esimerkein kehitysvammaisen henkilön ja perheen sosiaaliturvaan, palveluihin ja tukitoimiin. Koulutus voidaan kohdentaan esimerkiksi lapsiperheille, aikuisille  tai vaikeasti vammaisille.
 • Henkilökohtainen apu. Koulutuksessa on alustusta ja keskustelua henkilökohtaisesta apu palveluna ja hakeminen. Koulutus voidaan kohdentaa esimerkiksi lapsiperheille ja aikuisille.
 • Läheisten tuki asioiden hoitamisessa. Keskustelutilaisuuden tavoitteena on kerätä yhdessä ajatuksia siitä, miten läheisenä voi tukea ihmistä itseään asioiden hoitamisessa asioiden puolesta hoitamisen sijaan. Keskustelutilaisuudet on suunnattu lähi-ihmisille. Lähi-ihminen voi olla esimerkiksi perheenjäsen tai työntekijä.
 • Itsemääräämisen vahvistaminen ja toimijuuden tukeminen. Koulutuksessa keskustellaan itsemääräämisoikeudesta, itsemääräämisen vahvistamisesta arjessa ja kuinka läheinen voi tukea kehitysvammaisen ihmisen toimijuutta.
 • Tunne palvelusi koulutuksen teema, ajankohta, kesto ja sisältö räätälöidään tilaajayhdistysten toiveiden mukaan.
 • Koulutus voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä (Teams).
 • Lisätietoja: Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi

Tukea hallitustyön kehittämiseen

Tukea hallitustyön kehittämiseen -tilaisuus on suunnattu yhdistyksen hallitustyöskentelyyn.  Hallituksen tehtävänä on arvioida, onko yhdistyksen tarkoitus ja toiminta ajan tasalla ja tarkoituksenmukaista. Arviointi on yksi tapa saada tietoa toiminnan nykytilasta, sen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista. Arvioinnin tavoitteena on nostaa esiin vahvuudet ja kannustaa yhdistystoiminnan parantamiseen.

 • Arvioinnin lähtökohdaksi sopii yhdistyksen olemassaolon juurille johdatteleva kysymys: mitä olemme nyt ja miksi haluamme tulevaisuudessa tulla?
 • Aluekoordinaattorilta saa tietoa ja ideoita yhdistyksen itsearviointiin ja hallituksen kehittämistilaisuuden järjestämiseen. Voimme toteuttaa tilaisuuden yhdessä tai annamme vinkkejä asian eteenpäin viemisessä.
 • Tukiyhdistys vastaa käytännön järjestelyistä tilaisuuden toteuttamiseksi.
 • Koulutus voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä (Teams).
 • Lisätietoja: Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi

Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin työkaluja

 • Tukiyhdistyksen toiminnan itsearviointilomake on työkalu kehittämistilaisuuden keskustelun pohjaksi. Lomake auttaa nostamaan esiin yhdistyksen vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet. Lomakkeen löydät tästä linkistä: Tukiyhdistyksen toiminnan itsearviointilomake
 • Hallituksen kehittämistilaisuus yhdistyksen toiminnan suuntaamiseen. Toiminnan suuntaa on hyvä pysähtyä pohtimaan kerran vuodessa tai joka toinen vuosi.

Ideoiden kerääminen kohderyhmältä

Malikkeen kanssa tehtävä retki tai perhetapaaminen sekä tietoisku

Malikkeen toiminta on suunnattu vaikeasti vammaisille henkilöille, lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille.

 • Malikkeen voi pyytää mukaan vaikeasti vammaisten henkilöiden toiminnallisille retkille, kuten esimerkiksi pilkki-, pyöräily- tai metsäretkille, joilla vaikeasti vammaisten ihmisten osallistuminen mahdollistetaan toimintavälineiden avulla. Retken yhteydessä on noin tunnin mittainen tietoiskun vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksista.
 • Tapahtuman yhteydessä voi olla myös avoin kokeilutapahtuma, jossa alueen ihmisten on mahdollista kokeilla toimintavälineitä ilman ennakkoilmoittautumista.
 • Yhteistyön edellytyksenä on, että retkelle on ilmoittautunut etukäteen vähintään kuusi vaikeasti vammaista henkilöä, jotka tarvitsevat osallistuakseen ja liikkuakseen toisen ihmisen tukea ja apuvälineen.
 • Lisätietoja: Susanna Tero, susanna.tero@tukiliitto.fi