Viestintä – tärkeä osa vaikuttamista

Ilman viestintää ei voi vaikuttaa.

Kun yhdistyksenne tavoitteena on vaikuttaa johonkin asiaan, on ehdottoman tärkeää muistaa viestinnän merkitys. Aktiivisella viestinnällä yhdistyksenne on mahdollista lisätä asian näkyvyyttä sekä vaikuttaa asenteisiin ja tietoisuuteen, mutta myös päättäjien näkemyksiin. Voisi oikeastaan sanoa, että ilman viestintää ei voi vaikuttaa!

Viestinnän suunnittelu vaikuttamisessa

Vaikuttamistyötä suunniteltaessa kannattaakin käydä yhdessä läpi seuraavia asioita:

 • Mikä on vaikuttamisen keskeinen sisältö ja tavoite? Mitä asia koskee ja mitä yhdistyksenne haluaa tavoitella?
 • Miten asiasta kannattaa viestiä? Miten ilmaisette asian lyhyesti ja ymmärrettävästi? Minkälainen visuaalinen ilme tukee asiasta viestimistä?
 • Kenelle viestintä tulee kohdistaa? Mikä on se taho, johon yhdistyksenne pyrkii vaikuttamaan?
 • Miten viesti saadaan parhaiten perille? Mitä viestintäkanavia kohderyhmänne seuraa ja mitä viestinnän keinoja kannattaa käyttää?
 • Mikä on viestinnän aikataulu? Mikä on oikea ajoitus ja milloin asiasta kannattaa viestiä eteenpäin?
 • Kenen tehtävänä on viestiä asiasta? Kuka on vastuussa viestinnästä ja miten muut osallistuvat?

Perustelujen merkitys viestinnässä ja vaikuttamisessa

Niin viestinnässä kuin vaikuttamisessa yleensäkin oleellista on perehtyneisyys asiaan ja tavoitteen perusteleminen muille. Hyvien perusteluiden avulla yhdistys saa todennäköisemmin niin kuntalaiset kuin päättäjätkin asian puolelle.

Perusteluina voi käyttää esimerkiksi:

 • Lainsäädäntöä ja erilaisia suosituksia
 • Taloudellisia vaikutuksia
 • Käyttäjäkokemusta
 • Tunteisiin vetoamista
 • Kuntastrategiaa tai hyvinvointikertomusta ja niiden tavoitteita

Tukiliiton sivuilta löytyy paljon tietoa, jota kannatta hyödyntää perustelujen laadinnassa.

Verkossa vaikuttaminen

Perinteisten viestintäkeinojen rinnalla verkossa tapahtuvan viestinnän ja vaikuttamisen merkitys on korostunut. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa yhdistys voi helposti tavoittaa päättäjiä, kuntalaisia sekä löytää uusia jäseniä yhdistykseen. Verkkoa voi hyödyntää niin keskusteluiden käymisessä kuin oman viestin eteenpäin viemisessä.

Lue lisää viestinnästä ja sosiaalisen median hyödyntämisestä yhdistystoiminnassa.