Viestintä – tärkeä osa vaikuttamista

Ilman viestintää ei voi vaikuttaa.

Kun yhdistyksenne tavoitteena on vaikuttaa johonkin asiaan, on ehdottoman tärkeää muistaa viestinnän merkitys. Aktiivisella viestinnällä yhdistyksenne voi lisätä asian näkyvyyttä, vaikuttaa asenteisiin ja tietoisuuteen, mutta myös päättäjien näkemyksiin. Voisi oikeastaan sanoa, että ilman viestintää ei voi vaikuttaa!

Viestinnän suunnittelu vaikuttamisessa

Vaikuttamistyötä suunniteltaessa kannattaa käydä yhdessä läpi seuraavia asioita:

 • Vaikuttamisen keskeinen sisältö ja tavoite: Mitä asia koskee ja mitä yhdistyksenne haluaa tavoitella?
 • Viestin muotoilu ja visuaalinen ilme: Miten ilmaisette asian lyhyesti ja ymmärrettävästi? Minkälainen visuaalinen ilme tukee asiasta viestimistä?
 • Kohderyhmän valinta: Mikä on se taho, johon yhdistyksenne pyrkii vaikuttamaan?
 • Viestintäkanavien ja -keinojen valinta: Mitä viestintäkanavia kohderyhmänne seuraa ja mitä viestinnän keinoja kannattaa käyttää?
 • Aikataulu: Mikä on oikea ajoitus? Milloin asiasta kannattaa viestiä eteenpäin?
 • Työnjako: Kuka on vastuussa viestinnästä? Miten muut osallistuvat?

Perustelujen merkitys viestinnässä

Niin viestinnässä kuin vaikuttamisessa yleensäkin oleellista on perehtyneisyys asiaan ja tavoitteen perusteleminen muille. Hyvien perusteluiden avulla yhdistys saa todennäköisemmin niin kuntalaiset kuin päättäjätkin asian puolelle.

Perusteluina voi käyttää esimerkiksi:

 • Lainsäädäntöä ja erilaisia suosituksia
 • Taloudellisia vaikutuksia
 • Käyttäjäkokemusta
 • Tunteisiin vetoamista
 • Kuntastrategiaa tai hyvinvointikertomusta ja niiden tavoitteita

Tukiliiton sivuilta löytyy paljon tietoa, jota kannatta hyödyntää perustelujen laadinnassa.

Verkossa vaikuttaminen

Perinteisten viestintäkeinojen rinnalla verkossa tapahtuvan viestinnän ja vaikuttamisen merkitys on korostunut. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa yhdistys voi helposti tavoittaa päättäjiä, kuntalaisia sekä löytää uusia jäseniä yhdistykseen. Verkkoa voi hyödyntää niin keskusteluiden käymisessä kuin oman viestin eteenpäin viemisessä.