Vaikuttaminen verkostoissa

Verkostoituminen ja hyvä yhteistyö auttavat vaikuttamisessa.

Yhdistysten paikallinen ja alueellinen vaikuttaminen on tärkeää ja vaikuttaminen on aina tehokkaampaa yhdessä. Yhdistysten kannattaakin vaikuttaa niin yhteistyössä muiden Tukiliittoon kuuluvien paikallisyhdistysten, tukipiirin kuin Tukiliitonkin kanssa. Yhteistyökumppaneita voivat olla myös muut yhdistykset ja järjestöt, paikalliset ja alueelliset verkostot ja erilaiset yhteistyöryhmät. Tärkeä virallinen verkostoyhteistyötaho on vammaisneuvosto. Maakunnalliset järjestöverkostot ovat myös yksi tärkeä verkosto yhdistysten alueellisessa vaikuttamisessa. Järjestöverkostojen yhteystietoja löydät Toimeksi.fi-sivustolta. Lisäksi esimerkiksi seurakunta tai urheiluseura voi olla hyvä yhteistyötaho niin vaikuttamistyössä kuin virkistys- tai harrastustoiminnan järjestämisessäkin.

Tukiliitto järjestää yhdistysten paikallisen vaikuttamistoiminnan tueksi muun muassa alueellisia yhdistystreffejä sekä valtakunnallisia järjestöpäiviä. Tarjoamme myös erilaisia yhteistyökoulutuksia, joita tukiyhdistykset voivat järjestää yhdessä. Näitä ovat esimerkiksi palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvät Tiedä oikeudet -koulutukset.  Yhdistyksen vaikuttamisen asioissa saatte tukea liiton aluekoordinaattoreilta.

Verkostoissa vaikuttamalla yhdistys voi edistää asioiden etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyötä tekemällä ja verkostoitumalla yhdistys voi saada tietoa, lisätä yhdistyksen näkyvyyttä sekä saada asialleen tukea myös yhdistyksen ulkopuolella. Verkostossa voi myös jakaa resursseja ja oppia muilta uutta. Lisäksi useamman yhdistyksen tekemällä kannanotolla on enemmän painoarvoa kuin yksittäisen yhdistyksen tekemällä.

” Yhteistyö lähiyhdistysten kanssa tuo kannanotoillemme joukkovoimaa.”

”Verkostoitumalla on saatu aikaan tehokkaampaa vaikuttamistyötä. Kaikki ei keksi pyörää omissa järjestöissään, tieto liikkuu tehokkaasti.”

”Yhteistyötä on tehty monipuolisesti ja monissa asioissa. Uusin on yhteistyö naapuriyhdistysten kanssa. Yhteistyöstä on ollut sekä konkreettisia vaikutuksia kuten vaikkapa ruokamaksuja on saatu alennettua ja edunvalvontaillassa suurelle joukolle jaettu tietoa.”

Myös kuntavaikuttamisessa on tärkeää luoda hyvät yhteistyösuhteet kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa. Yhteistyölle hyvänä alkuna voi toimia kuntayhteistyöillan järjestäminen, johon yhdistys voi saada apua aluekoordinaattoreilta. Kun yhteistyösuhde on luotu, voi yhdistys toivoa säännöllisiä yhteistyötapaamisia kunnan kanssa. Hyvien yhteistyösuhteiden rakentamisessa tärkeää on avoin ja rakentava vuoropuhelu.

 

Paikallinen ja alueellinen verkostotyö nousee yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tärkeäksi. Maakunnalliset   Järjestö 2.0 -hankkeet toimivat verkostoissa vuoden 2020 syksylle asti. Nämä verkostohankkeet mahdollistavat järjestöjen maakunnallisen yhteistyörakenteiden kehittämisen ja ylläpitämisen. Hankkeet ovat luoneet materiaalia kaikkien yhdistysten käyttöön. Esimerkiksi Yhteinen Päijät-Häme hankkeen materiaalien Tietopankista löytyy mm. Vaikuttamisenopas yhdistyksille.