Ajankohtaista yhdistysten vaikuttamistyöstä

Jäsenyhdistysten vaikuttamistyö muuttuu sote-muutosten myötä. Mitä on hyvä tietää alueellisesta vaikuttamisesta?

Sote-järjestämislait tulivat voimaan 1.7.2021.

Tämä tarkoittaa sitä, että palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon (=sote) uudistuksessa kunnilta siirretään sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut hyvinvointialueille. Sote-uudistuksesta kokonaisuudessaan saa lisätietoja: soteuudistus.fi. (siirry sivulle)

Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut.

  • Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palveluista.
  • Hyvinvointialueet (21 + Helsinki) päättävät jatkossa itse palveluistaan ja siten myös palveluverkostoonvastuussa.
  • Hyvinvointialue vastaa siitä, että palveluja on oikeassa suhteessa alueen asukkaiden tarpeisiin nähden ja että palvelut ovat yhdenvertaisesti saatavilla.
  • Ihmiset saavat jatkossakin lähipalveluja omalta asuinseudultaan.
  • Kunnat vastaavat jatkossakin kaikista muista palveluista mm. varhaiskasvatuksesta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Hyvinvointialueet muodostuvat eri maakunnissa eri tavoin. Hyvinvointialueita edellytetään asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistamista alueen toimintaan. Asukkaisen osallistamisesta tarkemmin: soteuudistus.fi/asukkaiden-osallistuminen  Hyvinvointialueista tarkemmin osoitteessa soteuudistus.fi/mika-on-hyvinvointialue  (siirry sivulle).

Nyt kannattaa ottaa oman hyvinvointialueen sivut ja uutiskirje seurantaan. Kannattaa myös selvittää, missä mennään oman hyvinvointialueen asioissa.

 

Aluevaalit 23.1.2022

Hyvinvointialueiden päätäntävaltaa käyttää tammikuun 2022 aluevaaleilla valittava aluevaltuusto, joka samalla vastaa hyvinvointialueiden toiminnasta ja taloudesta.

Ensimmäiset aluevaalit ovat 23.1.2022, joissa valitaan aluevaltuustot. Aluevaalit järjestetään kaikilla muilla alueilla paitsi Helsingissä. Ennen aluevaaleja hyvinvointialueiden toiminnasta vastaa väliaikaishallinto. Valtuustot aloittavat maaliskuun alusta 2022. Aluevaaleista lisää: vaalit.fi/aluevaalit. (siirry sivulle)

Tukiliiton verkkokeskustelussa aiheena aluevaalit

Tule keskustelemaan aluevaaleista ja niissä vaikuttamisesta seuraavaan Tukiliiton jäsenyhdistyksille järjestettävään Alueellisen vaikuttamisen verkkokeskusteluun 27.10.2021,  lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

 

Alueelliset vammaisneuvostot tulevat

Aluevaltuustot nimeävät hyvinvointialueille alueelliset vammaisneuvostot. Samoin tulevat myös vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto. Nämä ovat virallisia toimielimiä, niin kuin kuntiin jäävät vammaisneuvostotkin. Vammaisneuvoston tärkeimpänä tehtävänä on turvata vammaisten henkilöiden vaikuttamismahdollisuudet mm. pitämällä esillä mm. osallisuuden, saavutettavuuden ja oikeuksien näkökulmia. sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja hyvinvointialueiden suunnitelmiin ja tarvittaessa palveluihin.

Vammaisneuvostojen jäsenet valitaan sote-järjestämislain mukaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä. Tämän lisäksi neuvostoon voidaan valita muita henkilöitä.  Tämän takia on tärkeää saada jäsenyhdistystemme edustaja kunnalliseen vammaisneuvostoon, että voi päästä myös alueelliseen vammaisneuvostoon.

 

Yhdistysten vaikuttamistyö muuttuu

Saman aikaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä hyvinvointialueille vammaislainsäädäntö uudistuu 1.1.2023. Jatkossa myös kehitysvamma-asioissa saa vaikuttamiselle suuremman painoarvon ja voiman, kun tekee vaikuttamistyötä hyvinvointialueen vammaisalan järjestöjen kanssa yhteistyössä.

 

Kuva kertoo vaikuttamisen muutoksesta sote-muutosten jälkeen. Jatkossa täytyy vaikuttaa sekä hyvinvointialueelle että kuntaan.
Sote-uudistuksen jälkeen yhdistysten vaikuttamistyön rakenteet muuttuvat ja järjestöyhteistyön merkistys korostuu.

 

Hyvinvointialueiden alueella olevien kehitysvammaisten tukiyhdistyksien kannattaa jatkossa tehdä myös keskinäistä yhteistyötä vaikuttamisen tarpeiden esille nostamisessa. Vaikuttaminen järjestöverkostona on aina tehokkaampaa ja sille saa enemmän painoarvoa kuin yksittäisinä yhdistyksinä.  Hyvinvointialueen järjestöjen vastinpareina voi jatkossa olla esim. järjestöneuvottelukunnat tai erilaiset järjestöverkostot. Vammaisen henkilöiden palveluiden vaikuttamiseen voidaan tarvita rakentaa myös oma sote-järjestöjen yhteistyörakenne hyvinvointialuittain.

 

Miten päästä mukaan alueen verkostoihin?  Lue lisää Vaikuttaminen verkostoissa -sivulta.

 

Ole tarvittaessa yhteydessä näissä asioissa: