Kunnia- ja tunnusmerkit (haku)

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry myöntää kunnia- ja tunnusmerkkejä ansiokkaasta toiminnasta.

Kunnia- ja tunnusmerkkien hakeminen

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry myöntää kunniamerkkejä, Kultatulppaani-tunnustusmerkkejä ja viirejä tunnustukseksi pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kehitysvammatyössä ja / tai tukijärjestötoiminnassa. Hakemus merkin myöntämiseksi tulee lähettää Tukiliittoon hyvissä ajoin, viimeistään kaksi kuukautta ennen merkin luovutuspäivää.

Ennen kunnia- tai tunnusmerkin hakemista tutustu Tukiliiton myöntämiä kunniamerkkejä, kultatulppaania ja viirejä koskeviin sääntöihin. Kultaisen kunniamerkin myöntämisestä päättää liittohallitus omasta aloitteestaan.

Pronssisen ja hopeisen kunniamerkin sekä viirin hakemus tehdään erilliselle hakulomakkeelle, joka osoitetaan Kehitysvammaisten Tukiliiton johtoryhmälle. Johtoryhmä pitää kokouksia kaksi kertaa kuukaudessa.
Hakemus osoitetaan:
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kansalaistoiminnan päällikkö
Pinninkatu 51
33100 Tampere

Kultatulppaani-tunnustusmerkin hakemus tehdään erilliselle hakulomakkeelle, joka osoitetaan Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallitukselle. Liittohallitus kokoontuu vuoden aikana noin kahdeksan kertaa.
Hakemus osoitetaan:
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Liittohallitus
Pinninkatu 51
33100 Tampere

Päätöksistä pyritään ilmoittamaan anojalle välittömästi.

Viirin hakemuksesta tulee selvitä, halutaanko viiri hopealaatalla vai ilman sekä hopealaatan teksti. Viirin jalustaan sopiva hopealaatan koko on 2 x 7 cm.

Tekstiesimerkki:

Maija Meikäläinen
5.5.2019
Joensuun Kehitysvammaisten Tuki ry.

Pronssisen ja hopeisen kunniamerkin sekä kultatulppaani-tunnustusmerkin mukana tulee kunniakirja. Kunniakirjassa on mainittu kunniamerkin saajan nimi, kunniamerkki, päivämäärä ja kunniamerkin myöntäjä (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry).

Kunnia- ja tunnusmerkkien hinnat

Viiri 25 euroa.
Hopealaatta kaiverruksella 35 euroa.
Pronssinen kunniamerkki 35 euroa.
Hopeinen kunniamerkki 50 euroa.
Kultatulppaani-tunnustusmerkki 100 euroa.

Lisäksi laskutamme postitus- ja toimituskulut.

Kunniamerkkirekisterin tietosuojaseloste