Ennen vuotta 2016 annetut lausunnot

Lausunnot ja kannanotot 2015

Kehitysvamma-alan järjestöt ilmaisevat huolensa kehitysvammaisten asumisen ohjelman (Kehas) toimeenpanon tilanteesta 16.12.2015 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto eläkkeensaajan ja yleisen asumistuen säännösten kumoamisesta ja muuttamisesta 14.10.2015 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 20.8.2015 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lausunto varhaiskasvatuslakiehdotuksesta (HE 341/2014 vp) 16.2.2015 (pdf)

Lausunto sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista 6.2.2015. (pdf)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle perhehoitolaiksi 29.1.2015. (pdf)

 

Lausunnot ja kannanotot 2014

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 3.11.2014. (pdf)

Lausunto hallituksen esityksestä perhehoitolaiksi 6.10.2014. (pdf)

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä 26.6.2014. (pdf)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 17.6.2014. (pdf)

Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä 5.6.2014. (pdf)

Lausunto vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä 25.2.2014. (pdf)

 

 

Aiemmat lausunnot

Lausunto lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -työryhmälle (pdf)
Liite lausuntoon lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -työryhmälle (pdf)

Asiantuntijakuuleminen sivistysvaliokunnassa perusopetuksesta (pdf)

Eettisen neuvoston kannanotto itsemääräämisoikeudesta (pdf)

Lausunto opetusministeriölle perusopetuslaista (pdf)