Tukitapaamisista saavutettavaa tukea ja neuvontaa

Tukitapaamiset ovat yksilö- tai perhekohtaisia, 1 – 5 kerran tapaamisia, joissa etsitään yhdessä ratkaisuja johonkin perhettä askarruttavaan, vanhemmuuteen tai perhe-elämään liittyvään kysymykseen.

Käyttötarkoitus

Tukitapaamiset kehitettiin perheille, jotka tarvitsevat apua matalalla kynnyksellä, johonkin käsillä olevaan pulmaan tai tilanteeseen. Perhe saattaa tarvita palveluita, mutta ei tiedä, mistä ja miten hakea niintä. Perheen olemassa olevat palvelut eivät vastaa perheen tarpeita tai perheen arjessa on jokin muu hankaluus, jota he eivät osaa ratkaista. Perhe itse määrittelee, mihin asiaan he haluavat löytää ratkaisuja. Tapaamisten aikana tuetaan perhettä tai vanhempaa määrittelemään ratkaistava asia ja etsitään yhdessä ratkaisuja. Ratkaisu voi olla sopivien palveluiden hakeminen, keskusteluapu, tuki viranomaisten kanssa toimimiseen tai kokemustarinoiden jakaminen.

Toteutus

Miten perheet hakeutuvat Tukitapaamisiin

Kokemuksemme mukaan perheet löytävät toiminnan parhaiten mm. toimivien verkkosivujen kautta, jotka löytyvät hyvin googlen haussa. Perheitä työssään kohtaavat ammattilaiset ovat myös hyvä tiedotuskanava perheille.

Ensimmäinen tapaaminen

Tapaaminen voidaan järjestää kasvotusten, puhelimitse tai verkossa. Olennaista on sopia tapa, joka sopii osallistujalle parhaiten. Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitetaan perheen tarve tuelle, sekä elämäntilanne. Mitä palveluita perheellä on käytössä ja miten palvelut toimivat? Mikä kysymys tai asia perhettä itseään askarruttaa ja mihin he kaipaisivat ratkaisua? Mikä tilanteessa auttaisi? Käymme läpi vaihtoehtoja, miten me voimme auttaa ja etsimme muita palveluita, joista perhe voisi hyötyä.

Seuraavat tapaamiset

Perheen tilanteesta ja toiveista riippuen etsimme sopivia palveluita ja tuemme niiden hakemisessa. Apu voi esimerkiksi olla yhteystietojen selvittämistä ja hakulomakkeen täyttöä yhdessä. Apu voi olla myös erilaisten palaveripöytäkirjojen läpikäymistä tai tuleviin palavereihin valmistautumista. Joskus tapaamisissa ja niiden välillä voidaan harjoitella vanhemmuuden taitoja tehtäviä tekemällä. Joskus apu on ristiriitatilanteen selvittämistä. Myös muiden perheiden tarinoiden kuuleminen voi auttaa.

Lopuksi

Tapaamisten lopuksi tehdään suunnitelma siitä, mitä perhe tekee seuraavaksi. Jatkoseuranta ja arviointi on hyvä tehdä noin puolen vuoden jälkeen. Tarvittaessa perhe voi olla uudestaan yhteydessä jo ennen sitä.

Miten tukitapaamiset toimivat Tukiliitossa:

  • Tukitapaamiset kehitettiin perheille, joissa vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.
  • Yhteydenottoja tukitapaamisiin on tullut perheiltä itseltään, heidän läheisiltään (esim. isovanhemmat) ja työntekijöiltä.
  • Osallistuneet ovat hakeneet tukea mm. vauvahaaveiden pohtimiseen, ristiriitatilanteisiin sosiaalihuollon kanssa, omien oikeuksien selvittämiseen, vanhemmuuden taitojen harjoitteluun ja vanhemmuuteen liittyvien tunteiden ja menneisyyden pohdiskeluun.
  • Tukitapaamisista ihmiset ovat ohjautuneet muiden palveluiden piiriin (kunnat ja järjestöt), saaneet tukea sosiaalihuollon kanssa toimimiseen, kokeneet hyötyä vanhemmuuden taitoja harjoittavista tehtävistä ja tulleet kuulluksi ja kohdatuksi.