Aina ei ole kyse sairaudesta

Vaikka kehitysvammaisilla ihmisillä on paljon mielenterveysdiagnooseja, on mielenterveyteen liittyvien ongelmien tunnistaminen ja arviointi vaikeaa.

Mielenterveysdiagnoosit yleisiä

Vaikka kehitysvammaisilla ihmisillä on paljon mielenterveysdiagnooseja, on mielenterveyteen liittyvien ongelmien tunnistaminen ja arviointi vaikeaa. Enemmän kuin mielenterveyteen, voivat vaikeudet liittyä

  • vuorovaikutukseen
  • somaattisiin vaivoihin
  • väärin opittuihin käyttäytymismalleihin tai
  • aistitoimintojen poikkeavuuksiin
  • arjen vaikeuksiin.

Arjen ahdinkotilanteet

Mieli myllertää tutkimukseen osallistuvien ihmisten kerrontaan pohjautuva tieto mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä karisti teemaan liittyvää lääketieteellistä painolastia. Ihmisten kertomukset toivat ongelmina esiin muun muassa seuraavia arjen ahdinkotilanteita:

  • asuminen on turvallista, mutta siihen sisältyy laitosmaisia käytäntöjä
  • ruokaa tekee tai ruuanlaittoon osallistuu hyvin harva, vaikka halua ja tuettuna taitojakin tähän olisi
  • isot ryhmäkoot ja ryhmissä liikkuminen aiheuttivat joskus stressiä
  • samojen ihmisten tapaaminen joka paikassa
  • yksilöllisen huomion saannin vähäisyys.

Työ on hyvin merkittävä asia ja tutkimukseen osallistuneet ihmiset kertoivat pääosin viihtyvänsä töissä. Työpaikkojen positiivisina puolina kuvattiin kahvihetkiä ja kavereiden tapaamista. Työpäivän aikana oli mahdollisuus ulkoiluun ja muihin harrastuksiin, kuten keilailuun ja taidekerhossa käyntiin. Ongelmia aiheuttivat ahtaat tilat.

Asuntoloiden hyvinä puolina oli mainittu muun muassa retket. Omahoitajalla tai kotihoidonohjaajalla oli joskus hyvin merkittävä rooli.

Pääasiallisina ongelmina tulivat esiin vaikeat elämäntilanteet ja kyvyttömyys selviytyä niistä. Ihmisillä ei ole taitoja ja keinoja ratkaista arkeen liittyviä asioita parhaalla mahdollisella tavalla. Tai heiltä puuttuu mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen.

Ongelmia aiheuttivat myös kommunikointivaikeudet, ujous tai vaikeus ottaa esiin itselle tärkeitä asioita. Nämä tekijät vaikeuttavat omien näkemysten ja mielipiteiden ilmaisua. Tutkimukseen osallistuvien kerronnan perusteella mielenterveyden kehittämisohjelmissa mainittu turvattu perustoimeentulo ei toteudu.