Siirry sisältöön
hero_image.alt

Vahvistu vanhempana -valmennus

Vanhemmuuden taitoja vahvistavaa valmennusta perheille.

Kenelle valmennus on?

Vahvistu vanhempana -valmennus on voimavarakeskeistä valmennusta lapsiperheille, joissa isä tai äiti tarvitsee tukea asioiden oppimiseen tai ymmärtämiseen.

Valmenuksia ei enää järjestetä, mutta voit pyytää meiltä tukitapaamista. Tukitapaamisissa käsitellään samoja asioita, kuin valmennuksessa. Lue lisää tukitapaamisista tästä likistä.

Mitä asioita valmennukseen kuuluu?

  • Valmennuksessa pohditaan ja harjoitellaan vanhemmuuden taitoja.

Taitoja tarkastellaan vanhemmuuden taitopiirakan avulla. Taitopiirakka sisältää esimerkiksi tunnetaitoja, käytännön taitoja, päätösten tekemistä ja yhdessä toimimista. Piirakan avulla pohditaan, missä asioissa olet jo taitava. Voidaan myös pohtia, missä asioissa tarvitset lisää harjoitusta, tietoa ja tukea.

  • Ryhmässä saat vertaistukea muilta saman kaltaisessa tilanteesta olevilta vanhemmilta. Voit jakaa kokemuksiasi ja ajatuksiasi toisten vanhempien kanssa.
  • Saat tietoa vanhemmuudesta ja lapsen kehityksestä eri ikävaiheissa.
  • Saat tietoa erilaisista palveluista ja tukea palveluiden hakemiseen.

Näitä asioita käsitellään ryhmätapaamisissa ja nettitehtävissä. Netti tehtävien tekemisessä ja palvelujen hakemisessa perhettä tukee valmennuksen ajan oma ohjaaja.

Valmennuksen sisältö suunnitellaan aina siihen osallistuvien perheiden tarpeisiin ja elämäntilanteeseen sopivaksi.

Vuoden 2019 valmennus

Valmennus järjestettiin Pirkanmaan seudulla ja se kesti kolme kuukautta. Valmennukseen sisältyi kuuluu ryhmätapaamisia ja tukitapaamisia. Valmennuksen osallistujat tekivät kotona tehtäviä ja saivat tuekseen oman ohjaajan, joka toimi tukena nettitehtävien tekemisessä ja esimerkiksi paikallisiin lapsiperhepalveluihin tutustumisessa. Ryhmätapaamisia oli kuusi ja ne järjestettiin Tulppaanitalolla, Tampereella.

Vaalmennus alkoi ja päättyi perhekohtaisiin lopputapaamisiin, joissa kartitettiin perheen tilanne, toiveet ja tarpeet, sekä suunnitelma jatkosta.

Vuoden 2018 valmennus

Vuoden 2018 aikana järjestettiin kurssimuotoinen Vahvistu vanhempana -valmennus, joka kesti puoli vuotta. Valmennus on teemoiltaan ja sisällöltään samanlainen kuin vuoden 2019 valmennus. Valmennus sisälsi vanhemmuuden taitoja, tietoa lapsen kehityksestä, oman elämäntarinan  ja tulevaisuuden pohtimista, vertaisuutta ja palveluohjausta.

Kurssimuotoinen valmennus koostui alkuhaastattelusta, kolmen päivän pituisista lähijaksoista alussa ja lopussa, sekä etäohjauksesta lähijaksojen välissä. Lähijaksojen välille perheet asettivat itselleen oman arjenmuutostavoitteen. Tavoitteen toteutumista tuettiin pitämällä perheisiin säännöllisesti yhteyttä esimerkiksi puhelimitse, videopuheluilla ja kotikäynneillä. Perheet saivat halutessaan myös keskustella ja tehdä tehtäviä netissä Movendoksen mCoach -alustalla.

Valmennuksen lähijaksot järjestettiin 29.6. – 1.7. ja 14. – 16.12.2018 Nuorisokeskus Marttisilla, Virroilla. Valmennukseen osallistui kuusi perhettä kuudelta eri paikkakunnalta.

Voit kysyä meiltä lisää valmennuksesta soittamalla tai sähköpostilla.

Taija Humisto.

Taija Humisto

Projektipäällikkö

Puhelinnumero: 040 707 8990

Sähköposti: taija.humisto@tukiliitto.fi

Annan tietoa ja tukea perheille, joissa vanhemmalla on kehitysvamma tai muusta syystä tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä. Koordinoin Tukiliiton kokemustoimijaverkostoa.

Facebookistä löydät minut nimellä Taija Humisto Tukiliitto

Vahvistu vanhempana -hanke 2017  2020 ja Arne ja Aune -hanke 2018 -2021

 

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori