hero_image.alt

Kaikille eväät elämään

Tietoa hankeesta ja avustusohjelmasta

Kehitämme Vahvistu vanhempana -hankkeessa vv. 2017-2020  voimavarakeskeistä valmennusta ja tukea, joissa  vanhemmalla itsellään on oppimiseen ja ymmärtämiseen liittyviä tuen tarpeita esimerkiksi kehitysvammasta, laaja-alaisista oppimisvaikeuksista tai autismikirjon häiriöistä johtuen.  Diagnoosia ei tarvita. Voit lukea hankkeen esitteen täältä.

Ruotsissa tehtyjen selvitysten pohjalta Suomessa arvioidaan syntyvän näihin perheisiin n. 700 lasta vuodessa.  Syntyvistä lapsista osa elää sijais- ja adoptioperheissä, mutta silloinkin vanhemmuuden tuki on tärkeää.  Osa oppimisen ja ymmärtämisen haasteisiin tukea tarvitsevista vanhemmista selviytyy perhearjesta itsenäisesti tai läheisten tuella, osa päätyy perhe- ja lastensuojelupalveluiden asiakkaaksi. Toisinaan perheiden tuen tarpeet voivat jäädä myös tunnistamatta tai niitä voi olla vaikea ottaa puheeksi vanhemman kanssa eikä oikeanlaisia palveluja tunnu olevan tarjolla.

Me, Vahvistu vanhempana -hankkeen työntekijät, teemme mielellämme yhteistyötä perheitä kohtaavien ammattilaisten kanssa eri puolilla Suomea. Hankkeessa toteutamme vuosittain yhden kuuden kuukauden valmennusjakson 5 – 7 perheelle lähi-ihmisineen sekä vanhemmuutta tukevaa ryhmätoimintaa eri paikkakunnilla ja netissä. Lisäksi meillä on yksittäisiä ja perhekohtaisia tukitapaamisia ja nettitukea Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämässä Tukinet-palvelussa. Lisätietoa toiminnasta löytyy näiltä sivuilta tai seuraamalla Vahvistu vanhempana -ryhmää Facebookissa. Toteutamme myös mm. työntekijöille, perhehoitajille ja perheitä kohtaaville vapaaehtoisille koulutusta perheiden kohtaamisesta ja yleisten perhepalveluiden saavutettavuudesta.

Työmme perustana toimii ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa sekä ajatus siitä, että vanhemmuus on paitsi tunnetta myös sosioemotionaalisia ja konkreettisia taitoja, joita jokainen voi oppia. Perheiden kanssa toimiessamme hyödynnämme paljon erilaisia toiminnallisia menetelmiä, tarinoita, kuvia ja videoita sekä ”kotitehtäviä”.

Arvioimme työtämme säännöllisesti. Keräämme tietoa toiminnan vaikutuksista perheiden, lähi-ihmisten ja sidosryhmien näkökulmasta. Kuvaamme ja  arvioimme omaa työskentelyämme ja hankkeen aikana kehitettäviä toimintamalleja, jotka kirjaamme myös Innokylään. Arviointia ja seurantaa teemme myös yhdessä kokemusasiantuntijoiden, Tukiliiton muiden hankkeiden ja Ensi- ja turvakotien liiton hankekumppanin kanssa. Kutsumme myös eri alojen opiskelijoita tekemään opinnäytetutkimuksia Vahvistu vanhempana -hankkeesta ja sen perheiden elämästä. Laadukkaalla ja verkostoituneella hanketyöllä tähtäämme siihen, että toiminnalle on jatkuvuutta myös kolmivuotisen hankkeen jälkeenkin.

Vahvistu vanhempana -hanke on osa Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa.

Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi on STEA:n rahoittama ja  Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima 3,5-vuotinen ohjelma. Ohjelma toimii vuosina 2017–2020 ja sen tavoite on edistää lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia, vähentää eriarvoisuutta ja torjua ylisukupolvista syrjäytymistä.

Ohjelma kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaan.

Ohjelmassa on mukana 23 lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevän järjestön kehittämishanketta. Ohjelmaan kuuluvat hankkeet löydät täältä.

Vahvistu vanhempana –hanke on mukana myös erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja tapahtumissa, joissa meitä voi tulla nykäisemään hihasta.

Vuoden 2018 tiedossa olevat tapahtumat, joissa olemme mukana:

Perhetutkimuksen päivät 19.-20.4.2018, Tampere

Lastensuojelun kesäpäivät 5.-6.6.2018, Porvoo

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 25.-26.9.2018, Turku

Verkkoauttamisen järjestötreenit -työpaja 6.9.2018, Helsinki

 

Kerromme mielellämme lisää – otathan yhteyttä!

 

Taija Humisto.

Taija Humisto

Projektipäällikkö

Puhelinnumero: 040 707 8990

Sähköposti: taija.humisto@tukiliitto.fi

Facebookistä löydät minut nimellä Taija Humisto Tukiliitto

Vahvistu vanhempana -hanke 2017  2020

Sirpa Mäkinen

Sirpa Mäkinen

Kehittämistoiminnan esimies

Puhelinnumero: 040 6819 666

Sähköposti: sirpa.makinen@tukiliitto.fi

Instagram @sirpa_tukiliitto

 

0 Ostoskori