Siirry sisältöön
hero_image.alt

Kaikille eväät elämään

Tietoa hankeesta ja avustusohjelmasta

Voimavarakeskeistä valmennusta ja tukea oppimiseen ja ymmärtämiseen tukea tarvitseville vanhemmille

Kehitämme Vahvistu vanhempana -hankkeessa vuosina 2017-2020  voimavarakeskeistä valmennusta ja tukea perheille, joissa vanhemmalla itsellään on oppimiseen ja ymmärtämiseen liittyviä tuen tarpeita esimerkiksi kehitysvammasta, laaja-alaisista oppimisvaikeuksista tai autismikirjon häiriöistä johtuen. Diagnoosia ei tarvita. Voit lukea hankkeen esitteen täältä.

Ruotsissa tehtyjen selvitysten pohjalta arvioidaan, että Suomessa näihin perheisiin syntyy n. 700 lasta vuodessa.  Syntyvistä lapsista osa elää sijais- ja adoptioperheissä, mutta silloinkin vanhemmuuden tuki on tärkeää.  Osa oppimisen ja ymmärtämisen haasteisiin tukea tarvitsevista vanhemmista selviytyy perhearjesta itsenäisesti tai läheisten tuella, osa päätyy perhe- ja lastensuojelupalveluiden asiakkaaksi. Toisinaan perheiden tuen tarpeet voivat jäädä myös tunnistamatta tai niitä voi olla vaikea ottaa puheeksi vanhemman kanssa, eikä oikeanlaisia palveluja tunnu olevan tarjolla.

Me, Vahvistu vanhempana -hankkeen työntekijät, teemme mielellämme yhteistyötä perheitä kohtaavien ammattilaisten kanssa eri puolilla Suomea. Hankkeessa toteutamme perheille muun muassa valmennusta ja tukitapaamisia. Toteutamme tukea myös neti kautta. Lisätietoa toiminnasta löydät verkkosivuiltamme tai seuraamalla Vahvistu vanhempana -ryhmää Facebookissa. Lisäksi toteutamme verkkokurssina työntekijöille, perhehoitajille ja perheitä kohtaaville vapaaehtoisille koulutusta perheiden kohtaamisesta ja yleisten perhepalveluiden saavutettavuudesta.

Työmme perustana toimii ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Ajattelemme, että vanhemmuus on tunnetta ja taitoja, joita jokainen voi oppia. Vanhemmuuden taidoista puhuessamme tarkoitamme sekä sosioemotionaalisia että konkreettisia taitoja. Perheiden kanssa toimiessamme hyödynnämme paljon erilaisia toiminnallisia menetelmiä, tarinoita, kuvia ja videoita sekä tehtäviä.

Arvioimme työtämme säännöllisesti. Keräämme tietoa toiminnan vaikutuksista perheiden, lähi-ihmisten ja sidosryhmien näkökulmasta. Kuvaamme ja  arvioimme omaa työskentelyämme ja hankkeen aikana kehitettäviä toimintamalleja. Toimintamallit kirjaamme Innokylään. Arviointia ja seurantaa teemme yhdessä kokemusasiantuntijoiden, Tukiliiton muiden hankkeiden ja Ensi- ja turvakotien liiton hankekumppanin kanssa. Kutsumme myös eri alojen opiskelijoita tekemään opinnäytetöitä ja tutkimusta Vahvistu vanhempana -hankkeesta ja sen kohderyhmästä. Laadukkaalla ja verkostoituneella hanketyöllä tähtäämme siihen, että toiminnalle on jatkuvuutta myös kolmivuotisen hankkeen jälkeen.

Vahvistu vanhempana -hanke on mukana tapahtumissa

Vuonna 2019 meidät löytää ainakin näistä tapahtumista. Tule nykäisemään hihasta.

Vuonna 2018 olimme mukana:

  • Perhetutkimuksen päivät 19.-20.4.2018, Tampere
  • Lastensuojelun kesäpäivät 5.-6.6.2018, Porvoo
  • Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 25.-26.9.2018, Turku
  • Verkkoauttamisen järjestötreenit -työpaja 6.9.2018, Helsinki

Vahvistu vanhempana -hanke on osa Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa

Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi on STEA:n rahoittama ja  Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima 3,5-vuotinen ohjelma. Ohjelma toimii vuosina 2017–2020 ja sen tavoite on edistää lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia, vähentää eriarvoisuutta ja torjua ylisukupolvista syrjäytymistä.

Ohjelma kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaan.

Ohjelmassa on mukana 23 lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevän järjestön kehittämishanketta. Ohjelmaan kuuluvat hankkeet löydät täältä.

Kerromme mielellämme lisää – otathan yhteyttä!

Taija Humisto.

Taija Humisto

Projektipäällikkö

Puhelinnumero: 040 707 8990

Sähköposti: taija.humisto@tukiliitto.fi

Annan tietoa ja tukea perheille, joissa vanhemmalla on kehitysvamma tai muusta syystä tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä. Koordinoin Tukiliiton kokemustoimijaverkostoa.

Facebookistä löydät minut nimellä Taija Humisto Tukiliitto

Vahvistu vanhempana -hanke 2017  2020 ja Arne ja Aune -hanke 2018 -2021

 

Sirpa Mäkinen

Sirpa Mäkinen

Järjestöagentti (50%)

Puhelinnumero: 040 6819 666

Sähköposti: sirpa.makinen@tukiliitto.fi

Toimin Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! -hankkeessa. Edistän perheiden kokemustiedon ja järjestöjen osaamisen hyödyntämistä perhekeskustoiminnassa. Työalueeni on Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Kanta-Häme. Osallistun myös sähköisen perhekeskuksen kehittämiseen.

 

Joonas Mantere

suunnittelija (osa-aikainen)

Puhelinnumero: 040 6691 909

Sähköposti: joonas.mantere@tukiliitto.fi

Teen asiakastyötä Vahvistu vanhempana -hankkeessa ja Best Buddies -kaveritoiminnassa.

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori