Itsemääräämislainsäädännön valmistelu

Itsemäärämisoikeuslainsäädännön valmistelu on parhaillaan käynnissä.

vaSosiaali- ja terveysministeriössä jatkuu itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmistelu. Tarvittavat muutokset tehdään myös mielenterveys- ja päihdehuoltolakiin sekä palveluihin.

Valmisteluprosessi

Valmistelu käynnistettiin aluksi virkamiesvalmisteluna, koska taustalla on pitkään työskennelleen ns. Imo-työryhmän ja sen alatyöryhmien tuottamat aineistot sekä niistä pyydetyt lausunnot.

Valmistelussa käytetään apuna sekä käytännön asiantuntijoita että perustuslakiasiantuntijoita. Valmistelussa kuullaan myös asiakkaiden, läheisten ja työntekijöiden näkemyksiä.

Itsemääräämisoikeus-työryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän tekemään ehdotuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista sekä päihde- ja mielenterveyspalveluja koskeviksi säännöksiksi. Tukiliiton johtava lakimies toimii yhtenä sihteerinä työryhmässä. Työryhmän toimikausi päättyi 28.2.2018, mutta valmistelu jatkuu edelleen virkamiestyönä.

Päätyöryhmän lisäksi työryhmällä oli viisi alatyöryhmää, joiden aiheina olivat:

 • rajapinnat lastensuojeluun
 • päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • oikeuspsykiatria
 • muutosten vaikutus kehitysvammahuoltoon ja
 • psykiatrian hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon perusteet.

Tukiliiton johtava lakimies oli kehitysvammaiset-alatyöryhmän jäsen ja sihteeri.

Työryhmän tavoitteet

Työryhmän tavoitteena oli:

 • uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä siten, että itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoittamisesta olisi kattavasti säädetty kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden osalta
 • vahvistaa moniammatillista yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää työskentelytapaa sekä palvelujen saatavuutta ja kehittämistä siten, että uudistukset vähentävät tarvetta turvautua itsemääräämisoikeuden rajoituksiin
 • uudistaa samassa yhteydessä päihde- ja mielentervyesongelmaisia henkiöitä koskevaa lainsäädäntöä siten, että heidän palvelunsaamisensa turvataan yhdenvertaisin periaattein muiden asiakas- ja potilasryhmien kanssa.

Työryhmän tehtävät

Työryhmän tehtävänä oli tehdä hallituksen esityksen muotoon laaditut esitykset lainsäädännön uudistamisesta.

Ehdotusta tehtäessä oli otettava huomioon:

 • kansainväliset ihmisoikeussopimukset
 • perustuslain asettamat vaatimukset
 • itsemääräämisoikeuden rajoituksia sekä päihde- ja mielenterveyslainsäädäntöä koskevat sosiaali- ja terveysministeriössä tehdyt selvitykset ja raportit sekä niihin perustuvat säädösehdotukset, sosiaali- ja terveysministeriölle tehdyt aloitteet ja työseminaarin päätelmät.

Aikataulu

 • Työryhmän toimikausi päättyi 2/2018.
 • Lakiehdotus tulee lausunnolle keväällä 2018.
 • Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 2018.
 • Voimaantulo on vielä auki.