Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Itsemäärämisoikeuslainsäädännön valmistelu on edelleen kesken.

Uudistuksen nykytila

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on valmisteltu lakikokonaisuutta, jolla halutaan vahvistaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta. Tavoitteena on, että asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoittamisesta on säädetty laissa kattavasti.

Ehdotus uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi oli lausunnolla 6.7.-16.9.2018, mutta ministeriö tiedotti lokakuussa 2018, ettei kokonaisuus ehdi eduskunnan käsittelyyn hallituskaudella muuten kuin lastensuojelulakia koskevin osin.

Valmisteluprosessi lakikokonaisuuden taustalla

Valmistelu käynnistettiin aluksi virkamiesvalmisteluna, koska taustalla ovat pitkään työskennelleen niin sanotun IMO-työryhmän ja sen alatyöryhmien tuottamat aineistot sekä niistä pyydetyt lausunnot.

Valmistelussa käytettiin apuna sekä käytännön asiantuntijoita että perustuslakiasiantuntijoita. Valmistelussa kuultiin myös asiakkaiden, läheisten ja työntekijöiden näkemyksiä.

Itsemääräämisoikeus-työryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän tekemään ehdotuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista sekä päihde- ja mielenterveyspalveluja koskeviksi säännöksiksi. Tukiliiton johtava lakimies toimi yhtenä sihteerinä työryhmässä. Työryhmän toimikausi päättyi 28.2.2018, jonka jälkeen valmistelu jatkui virkamiestyönä.

Päätyöryhmän lisäksi työryhmällä oli viisi alatyöryhmää, joiden aiheina olivat:

 • rajapinnat lastensuojeluun
 • päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • oikeuspsykiatria
 • muutosten vaikutus kehitysvammahuoltoon ja
 • psykiatrian hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon perusteet.

Tukiliiton johtava lakimies oli kehitysvammaiset-alatyöryhmän jäsen ja sihteeri.

Työryhmän tavoitteet

Työryhmän tavoitteena oli:

 • uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä siten, että itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoittamisesta olisi kattavasti säädetty kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden osalta
 • vahvistaa moniammatillista yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää työskentelytapaa sekä palvelujen saatavuutta ja kehittämistä siten, että uudistukset vähentävät tarvetta turvautua itsemääräämisoikeuden rajoituksiin
 • uudistaa samassa yhteydessä päihde- ja mielenterveysongelmaisia henkiöitä koskevaa lainsäädäntöä siten, että heidän palvelunsaamisensa turvataan yhdenvertaisin periaattein muiden asiakas- ja potilasryhmien kanssa.

Työryhmän tehtävät

Työryhmän tehtävänä oli tehdä hallituksen esityksen muotoon laaditut esitykset lainsäädännön uudistamisesta.

Ehdotusta tehtäessä oli otettava huomioon:

 • kansainväliset ihmisoikeussopimukset
 • perustuslain asettamat vaatimukset
 • itsemääräämisoikeuden rajoituksia sekä päihde- ja mielenterveyslainsäädäntöä koskevat sosiaali- ja terveysministeriössä tehdyt selvitykset ja raportit sekä niihin perustuvat säädösehdotukset, sosiaali- ja terveysministeriölle tehdyt aloitteet ja työseminaarin päätelmät.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote lakiuudistuksesta.

Työryhmän esitys on luettavissa täältä.

Aikataulu

 • Työryhmän toimikausi päättyi 2/2018.
 • Lakiehdotus tuli lausunnolle kesäkuussa 2018.
 • Lausuntoaikaa on 7.9.2018 asti.
 • Asiakas- ja potilaslakia valmisteleva työryhmä aloitti toimintansa STM:ssä (joulukuu 2018).
 • Lakiehdotus raukesi sote-uudistuksen myötä 8.3.2019.

Lue myös Tukiliiton ajankohtaisuutinen ehdotuksesta uudeksi itsemäärämisoikeutta määrittäväksi lainsäädännöksi.