Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Itsemäärämisoikeuslainsäädännön valmistelu on edelleen kesken.

Uudistuksen nykytila

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmistellaan lakikokonaisuutta, jolla halutaan vahvistaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta. Tavoitteena on, että asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoittamisesta on säädetty laissa kattavasti.

Ehdotus uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi oli lausunnolla 6.7.-16.9.2018, mutta ministeriö tiedotti lokakuussa 2018, ettei kokonaisuus ehdi eduskunnan käsittelyyn enää tällä hallituskaudella muuten kuin lastensuojelulakia koskevin osin.

Asiakas- ja potilaslakia jatkovalmisteleva tiimi on aloittamassa työtään STM:ssä, ja lakiehdotus on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2020. Muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Valmisteluprosessi lakikokonaisuuden taustalla

Valmistelu käynnistettiin aluksi virkamiesvalmisteluna, koska taustalla ovat pitkään työskennelleen niin sanotun IMO-työryhmän ja sen alatyöryhmien tuottamat aineistot sekä niistä pyydetyt lausunnot.

Valmistelussa käytettiin apuna sekä käytännön asiantuntijoita että perustuslakiasiantuntijoita. Valmistelussa kuultiin myös asiakkaiden, läheisten ja työntekijöiden näkemyksiä.

Itsemääräämisoikeus-työryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän tekemään ehdotuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista sekä päihde- ja mielenterveyspalveluja koskeviksi säännöksiksi. Tukiliiton johtava lakimies toimii yhtenä sihteerinä työryhmässä. Työryhmän toimikausi päättyi 28.2.2018, jonka jälkeen valmistelu jatkui virkamiestyönä.

Päätyöryhmän lisäksi työryhmällä oli viisi alatyöryhmää, joiden aiheina olivat:

 • rajapinnat lastensuojeluun
 • päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • oikeuspsykiatria
 • muutosten vaikutus kehitysvammahuoltoon ja
 • psykiatrian hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon perusteet.

Tukiliiton johtava lakimies oli kehitysvammaiset-alatyöryhmän jäsen ja sihteeri.

Työryhmän tavoitteet

Työryhmän tavoitteena oli:

 • uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä siten, että itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoittamisesta olisi kattavasti säädetty kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden osalta
 • vahvistaa moniammatillista yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää työskentelytapaa sekä palvelujen saatavuutta ja kehittämistä siten, että uudistukset vähentävät tarvetta turvautua itsemääräämisoikeuden rajoituksiin
 • uudistaa samassa yhteydessä päihde- ja mielentervyesongelmaisia henkiöitä koskevaa lainsäädäntöä siten, että heidän palvelunsaamisensa turvataan yhdenvertaisin periaattein muiden asiakas- ja potilasryhmien kanssa.

Työryhmän tehtävät

Työryhmän tehtävänä oli tehdä hallituksen esityksen muotoon laaditut esitykset lainsäädännön uudistamisesta.

Ehdotusta tehtäessä oli otettava huomioon:

 • kansainväliset ihmisoikeussopimukset
 • perustuslain asettamat vaatimukset
 • itsemääräämisoikeuden rajoituksia sekä päihde- ja mielenterveyslainsäädäntöä koskevat sosiaali- ja terveysministeriössä tehdyt selvitykset ja raportit sekä niihin perustuvat säädösehdotukset, sosiaali- ja terveysministeriölle tehdyt aloitteet ja työseminaarin päätelmät.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote lakiuudistuksesta.

Työryhmän esitys on luettavissa täältä.

Aikataulu

 • Työryhmän toimikausi päättyi 2/2018.
 • Lakiehdotus tuli lausunnolle kesäkuussa 2018.
 • Lausuntoaikaa on 7.9.2018 asti.
 • Asiakas- ja potilaslakia valmisteleva työryhmä on aloittelemassa toimintaansa STM:ssä (joulukuu 2018).
 • Lakiehdotus on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2020.
 • Muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Lue myös Tukiliiton ajankohtaisuutinen ehdotuksesta uudeksi itsemäärämisoikeutta määrittäväksi lainsäädännöksi.