2. Työstä on saatava palkkaa

Sama palkka samanarvoisesta työstä – myös kehitysvammaisille ihmisille.

27 artiklan toteutuminen vaatii tekoja:

  • Tulevaan hallitusohjelmaan on tehtävä kirjaus siitä, että palkattoman työn tekemisestä säädetään laissa. Lisäksi on säädettävä työhönvalmentajan tuesta palkkatyöhön pääsemiseksi.

YK:n vammaissopimuksen 27 artikla koskee vammaisten henkilöiden työtä ja työllisyyttä. Sopimukseen sitoutuneilta valtioilta edellytetään esimerkiksi lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on suojella vammaisten henkilöiden oikeutta oikeudenmukaisiin työoloihin yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa samaa palkkaa samanarvoisesta työstä.

Suomessa moni kehitysvammainen ihminen osallistuu työtoimintaan, jossa hänet sijoitetaan työskentelemään tavallisella työpaikalla sosiaalihuollon palvelun asiakkaana, eikä oikeana työntekijänä työsopimuksineen. Henkilö ei saa tällaisesta avotyöstä palkkaa eikä myöskään työsuhteeseen perustuvaa turvaa ja oikeuksia.

Tilannetta voidaan pitää ongelmallisena, sillä joissakin tapauksissa avotyö voi täyttää työsopimuslain mukaiset työsuhteen tunnusmerkit. Lisäksi avotyö johtaa käytännössä vain äärimmäisen harvoin oikean palkkatyön saamiseen.

Palkattoman työn tekemisestä on säädettävä laissa. Palkattomana tehtävän, tuottavan työtoiminnan on oltava vapaaehtoisuuteen perustuva valinta. Työntekijällä on oltava vaihtoehtoja ja aito mahdollisuus valita.

Palkkatyöhön pääsemistä on tuettava. Työhönvalmentajan palveluita on saatava riittävästi asuinpaikkakunnasta riippumatta.