Tuettu päätöksenteko

Valintojen tekemisen ja päätöksenteon järjestelmä on yksi YK:n vammaissopimuksen toteutumisen edellytys. Järjestelmä on monitasoinen, jossa ihminen itse määrittelee tarvitsevansa tuen määrää. Asiasta tai tilanteesta riippuen ihminen voi olla järjestelmän eri tasolla.

Järjestelmän tasoja ovat:

1. Ihminen päättää itse.
2. Ihminen saa tukea jokapäiväisten asioiden päättämiseen, jos hän sitä kokee tarvitsevansa.
3. Ihminen saa tukea isompien päätösten tekemisessä, jos hän sitä itse kokee tarvitsevansa.
4. Ihminen saa käyttää tuetun päätöksenteon palvelua, jos hän sitä tarvitsee oikeustoimikelpoisuutensa vahvistumiseksi.