Me Itse vaikutamme -hanke 2018 – 2019

Me Itse vaikutamme -hanke aloitti syksyllä 2018.

Me Itse ry:ssä alkoi syksyllä 2018
hanke nimeltään ”Me Itse vaikutamme”.

Me Itse ry palkkasi neljä aktiivijäsentään kehittämään
yhdistyksen koulutustoimintaa.

Heille maksettiin työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
Työ oli osa-aikainen.
Se sisälsi paljon etätyöskentelyä
ja verkkoviestintää.
Hanke kesti vuoden.

Koulutusuunnittelijoiden tehtävät
olivat monenlaisia.
He toimivat kokemuspuhujina
eri koulutustilaisuuksissa.

Suunnittelijoiden tehtäviin
kuului myös luottamustehtäviä.
Tällaisia tehtäviä olivat muun muassa
edustukset työryhmissä.

Koulutussuunnittelijoiksi valittiin
Ulla Topi, Anu Lehtonen,
Jaana Nordlund ja Tommi Kivimäki.
Suunnittelijoiden ohjaajana toimi Jukka Kaukola.

Hanke kuului STEA:n rahoittamaan
Paikka auki II -avustusohjelmaan.
Ohjelman tarkoituksena oli työllistää
vammaisia henkilöitä.

Lisätiedot ja koulutuspyynnöt:
Jukka Kaukola
jukka.kaukola@meitse.fi
tai puhelin 050 516 4922.

Lisätietoa yleiskielellä
STEAn Paikka auki -ohjelmasta.

 

Kuvaaja Laura Vesa.