Me Itse vaikutamme -hanke 2018 – 2019

Me Itse vaikutamme -hanke aloitti syksyllä 2018.

Me Itse ry:ssä alkoi syksyllä 2018
hanke nimeltään “Me Itse vaikutamme”.

Me Itse ry palkkasi neljä aktiivijäsentään kehittämään
yhdistyksen koulutustoimintaa.

Heille maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
Työ on osa-aikainen.
Se sisältää paljon etätyöskentelyä
ja verkkoviestintää.
Hanke kestää vuoden.

Koulutusuunnittelijoiden tehtävät
ovat monenlaisia.
He toimivat kokemuspuhujina
eri koulutustilaisuuksissa.

Suunnittelijoiden tehtäviin
kuuluu myös luottamustehtäviä.
Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa
edustukset työryhmissä.

Koulutussuunnittelijoiksi valittiin
Ulla Topi, Anu Lehtonen,
Jaana Nordlund ja Tommi Kivimäki.
Suunnittelijoiden ohjaajana toimii Jukka Kaukola.

Hanke kuuluu STEA:n rahoittamaan
Paikka auki II -avustusohjelmaan.
Ohjelman tarkoituksena on työllistää
vammaisia henkilöitä.

Lisätiedot ja koulutuspyynnöt:
Jukka Kaukola
jukka.kaukola@meitse.fi
tai puhelin 050 516 4922.

Lisätietoa yleiskielellä
STEAn Paikka auki -ohjelmasta.

 

Kuvaaja Laura Vesa.